Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandCoördinator Gebiedsbeheer

Coördinator Gebiedsbeheer

Vacature

36 uur

Informatie
De Coördinator Gebiedsbeheer voert gemeentelijk beleid, besluiten en/of wet- en regelgeving uit vanuit een complex inhoudelijk specialisme. Je vertaalt vakinhoudelijke ontwikkelingen en vakspecifieke informatie naar toepassing in eigen complex vakgebied. Je initeert, coördineert, laat uitvoeren en evalueert standaard projecten/werkzaamheden (door derden) en je neemt deel aan complexe projecten. Je toetst stukken, stelt specifieke rapportages/ontwerpen en/of maakt beschikkingen. Je signaleert mogelijke (beleids) verbeteringen op het vakgebied en adviseert mede over beleidsvorming. Je voert mede haalbaarheidsstudies uit; toetst mede op effectiviteit en effiëntie van beleid. Je neemt beslissingen binnen vastgestelde wet- en regelgeving en je vertegenwoordigt de gemeente. Daarnaast verricht je overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het cluster.

Binnen de clusters worden werkzaamheden verricht op het gebied van de werkvelden: Wijken, Bedrijventerreinen, Recreatiegebieden en Bijzondere locaties.
  • Verantwoordelijk voor intergale, dagelijkse en/of operationele aansturing binnen één van de clusters.
  • Levert een bijdrage aan de gebiedsbeheerplannen Wijken, Bedrijventerreinen, Recreatiegebieden, Bijzondere locaties.
  • Verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten en contractmanagement, budgetbeheer en risicomanagement.
  • Draagt zorg voor afstemming van adviezen met relevante interne en externe partijen.
  • Afstemming met de omgeving m.b.t. de verschillende vakgebieden, zoals informatie- en bewonersavonden.
  • Lost problemen met burgers en instanties op.
  • Ondersteunt teammanager bij ontwikkelingen op tactisch niveau, passend binnen de doelstellingen van het Cluster Ruimte.

Functie-eisen
Gevraagd wordt HBO werk- en denkniveau, inclusief drie jaar ervaring. Aanvullend vier tot zeven jaar relevante werkervaring en/op opleiding op het vakgebied cultuurtechniek, landinrichting, civiele techniek, reinigingtechniek.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 4.162,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een functie voor 36 uur per week. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met André van Westbroek, teammanager, via telefoonnummer (0174) 672 741.

De eerste gesprekken zijn gepland op 27 november 2017.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 16 november 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsbeheer
Het team Gebiedsbeheer speelt op planmatige wijze in op behoeften vanuit 'de maatschappij'. Het team beschikt daarnaast over praktische kennis van de openbare ruimte en van de perceptie van burgers en bedrijven die gebruik maken van deze openbare ruimte. Deze kennis zetten zij in bij het servicegericht beheer van de openbare ruimte, dat plaatsvindt op basis van een gebiedsbeheerplan. Het gebiedsbeheerplan bevat een praktische vertaling van beleid naar maatregelen op straat, gericht op het bewerkstelligen van wezenlijke verbeteringen in het gebruik en de beleving van de verschillende gebiedstypen: wijken (inclusief winkelcentra), bedrijventerreinen, recreatiegebieden (inclusief strand) en bijzondere locaties (zoals begraafplaatsen). Het gebiedsbeheerplan versterkt de integraliteit en draagt bij aan de communicatie met bewoners en bestuur. De zorgplicht zoals van toepassing op de hiervoor genoemde vakgebieden omvat tevens het optreden in geval van calamiteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Karin Vlielander van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk

14 0174