Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandCoördinator Gebiedsbeheer

Coördinator Gebiedsbeheer

Vacature

36 uur

Informatie
Als coördinator Gebiedsbeheer ben je verantwoordelijk voor:
  • de functionele aansturing en regie binnen het team Gebiedsbeheer;
  • de voortgang en realisatie van activiteiten en projecten;
  • het behalen van deelresultaten van het team Gebiedsbeheer op het gebied van cultuurtechnische aanleg, beheer en onderhoud;
  • aanbestedingstrajecten, contractmanagement, (project)budgetbeheer en risicobeheersing;
Ook draag je zorg voor afstemming van adviezen met interne en externe partijen in de openbare ruimte. En adviseer je over vernieuwende werkwijzen ter verbetering van de effectiviteit van het Cluster Ruimte en adviseer je over vernieuwende toepassing van beheerinstrumenten, richtlijnen en (werk-) processen en toekomstige projecten.

Verder bewaak je de voortgang van initiatiefmaatregelen en meerjarenplannen en de integratie in de programmering van het Cluster Ruimte en toetst daarbij op kwaliteit;

Je zoekt samen met clusterteams naar breed gedragen en toekomstbestendige oplossingen en lost zo nodig gevoelige inhoudelijke problemen (gevoeligheden) met burgers en instanties op.

Daarnaast signaleer je innovaties en ontwikkelingen binnen de vakdisciplines en creëer je draagvlak voor beleidskeuzes, initieer je concrete maatregelen en aanbestedings- en contractvormen en richt je je op duurzame samenwerking. Je ondersteunt hierbij de programmamanager en regievoerder;

Functie-eisen
Ben jij die toekomstgerichte, breed georiënteerde, coördinator die oog heeft voor de regie van beheersmatige processen en projectmatige taken van uitvoerende medewerkers? Kun je beheerbelangen onderbouwen en motiveren waarom je duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen uitvoeren en kun je op basis hiervan een koers uitstippelen? Kun je deze koers vertalen naar concrete projectplannen, heldere integrale opdrachten en het verder inrichten van onze projectorganisatie? Staat de ontwikkeling naar toekomstig gebruik van de openbare ruimte hoog bij je in het vaandel en voel je je daarvoor verantwoordelijk? Heb je een zintuig voor maatschappelijke ontwikkelingen, politieke wensen en ook een gevoel bij een innovatieve regisserende rol van het Cluster Ruimte? Ben je in staat deze rol te coördineren naar de uitvoerende taken van Gebiedsbeheer? Weet je contracten zodanig vorm te geven zodat deze de organisatie helpen op de juiste wijze invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden? Dan ben jij de Coördinator Gebiedsbeheer die wij zoeken.

Initiëren en samenhang creëren met overige beheerdisciplines, zijn daarbij voor jou vanzelfsprekend. Je draagt bij aan de instandhouding, de verbetering van de kwaliteit en het veilig gebruik de openbare ruimte van de Gemeente Westland. Dit vraagt om jouw inventiviteit en je brede blik op de onderlinge samenhang.

Je beschikt over aantoonbare kennis op minimaal HBO-niveau op het gebied van civiele techniek, bouwkunde en/of vastgoedbeheer. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Je doorgrondt de politiek/bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden kunt je adviezen juist verwoorden. Je houdt integraal overzicht in een complexe omgeving. Verder beschik je over de competenties coördineren en regisseren, samenwerken, omgevingsbewustzijn, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Westland is een organisatie waarin ontwikkeling centraal staat. We bieden ruimte voor opleiding, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en inzetbaarheidsafspraken op maat, die passen bij eigentijds werken. Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden. Deze functie is ingedeeld als Medewerker Beleidsuitvoering I schaal 10. Vanwege onder andere de coördinerende taken in deze functie passen we een extra functieschaal toe en is er een salaris mogelijk van maximaal € 4.859,00 bruto per maand. Vooralsnog betreft dit een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Mark Blokland, teammanager Ruimte via telefoonnummer (06) 46226767 / (0174) 67 2721.

De eerste gesprekken zijn gepland op 16 januari 2019.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 4 januari 2019.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsbeheer
Het team Gebiedsbeheer speelt op planmatige wijze in op behoeften vanuit 'de maatschappij'. Het team beschikt daarnaast over praktische kennis van de openbare ruimte en van de perceptie van burgers en bedrijven die gebruik maken van deze openbare ruimte. Deze kennis zetten zij in bij het servicegericht beheer van de openbare ruimte, dat plaatsvindt op basis van een gebiedsbeheerplan. Het gebiedsbeheerplan bevat een praktische vertaling van beleid naar maatregelen op straat, gericht op het bewerkstelligen van wezenlijke verbeteringen in het gebruik en de beleving van de verschillende gebiedstypen: wijken (inclusief winkelcentra), bedrijventerreinen, recreatiegebieden (inclusief strand) en bijzondere locaties (zoals begraafplaatsen). Het gebiedsbeheerplan versterkt de integraliteit en draagt bij aan de communicatie met bewoners en bestuur. De zorgplicht zoals van toepassing op de hiervoor genoemde vakgebieden omvat tevens het optreden in geval van calamiteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Team Recruitment van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174