Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente WestlandConsulent statushouders

Consulent statushouders

Vacature

18-36 uur

Informatie
Als consulent statushouders (doelmatigheid) voer je (intake)gesprekken met de statushouders uit ons bestand en maak je afspraken die worden vastgelegd in een plan van aanpak. Het gesprek is een integraal gesprek op alle levensdomeinen waaruit een analyse volgt op noodzakelijke ondersteuning (bijv. welk re-integratie- of activerings-traject voor de betreffende cliënt passend is). Je motiveert de cliënten en coacht en begeleidt ze waar mogelijk richting uitstroom naar werk en uitstroom naar andere activiteiten die uiteindelijk leiden tot participatie. Je regisseert en monitort de trajectuitvoering door derden en ontwikkelt en onderhoudt een netwerk zowel intern als extern. Ook verwachten we dat je nieuwe producten en werkmethodieken initieert en (mede)ontwikkelt. Binnen deze functie werk je nauw samen met de collega consulenten rechtmatigheid en met de partijen die een rol spelen bij het activeren en laten participeren van de cliënten.

Het betreft een nieuwe functie om de statushouders te ondersteunen ter voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering. Het betreft daarom om een pioniersfunctie waar je enerzijds gebruik kunt maken van bestaande structureren en anderzijds mede vorm kan geven aan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Functie-eisen
Je beschikt over minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding, aantoonbare ervaring met de doelgroep en minimaal drie jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent empathisch, integer en hebt een resultaatgerichte werkhouding. Je bent in staat om mensen met diverse achtergronden en ontwikkelniveaus te motiveren en stimuleren. We verwachten een scherp oog voor de kansen en risico's die op je pad komen en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt affiniteit met digitale systemen en bij voorkeur ervaring met Suites.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 3.968,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur (salarispeil per 01-01-2020).

Vooralsnog betreft dit een nieuwe, tijdelijke functie voor 18-36 uur per week voor de duur van maximaal twee jaar.

Contactinformatie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer B. Heller, teammanager Inkomen via telefoonnummer (06) 5134 2587.

De eerste gesprekken zijn gepland in week 48.

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 14 november 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Westland
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en een woonomgeving met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en een eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit zeven teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar dienstverlening die past bij de huidige tijd, waarbij de behoeften van inwoners en organisaties centraal staan. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega's van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening (SHV) en van de leerplicht en voortijdig schoolverlaters zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jerry van der Laan van Gemeente Westland ()

Over de organisatie

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

meer over Gemeente Westland

Adres

Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk

14 0174