Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente VughtRaadsadviseur

Raadsadviseur

Vacature

Voor de ondersteuning van de gemeenteraad, de raadsgriffie en de griffier zoeken wij een

Raadsadviseur

28 uur per week

Hier kom je te werken

De raadsgriffie werkt als zelfstandig ondersteunend apparaat voor de raad en de raadscommissies onder gezag en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De griffie levert een effectieve, efficiënte en flexibele ondersteuning en opereert in een context van harde deadlines en onverwachte politiek bestuurlijke ontwikkelingen.

Daarom is dit een interessante functie voor jou

  • Je ondersteunt de griffier en fungeert in voorkomende gevallen als diens plaatsvervanger. Je levert jouw bijdrage aan het ontwikkelen van beleid op het terrein van inhoudelijke, organisatorische en procedurele aangelegenheden van de gemeenteraad. Je adviseert hierover en zorgt tevens voor de uitvoering. 
  • Je voert het secretariaat van een of meer raadscommissies. Daarbij bereid je de vergaderingen voor, verzorg je de agendering, draagt (zorg voor) de verslaglegging, de procesmatige en procedurele ondersteuning en bewaak je de voortgang van gedane bestuurlijke toezeggingen en de uitvoering van genomen besluiten.
  • Je initieert en draagt zorg voor ondersteuning bij informatieavonden, thema-avonden, werkbezoeken en cursussen.
  • Je adviseert en ondersteunt (individuele) raadsleden bij de uitoefening van taken en rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten zoals moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en interpellaties.
  • Je functioneert als schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college, de ambtelijke organisatie en de instellingen en inwoners van Vught anderzijds.
  • Je bent medeverantwoordelijk voor de actualisatie van het raadsinformatiesysteem / webcastingsysteem en verricht overige bij de griffie voorkomende werkzaamheden.

Daarom ben jij geschikt voor deze functie

Je hebt een relevante HBO opleiding en ervaring als raadsadviseur. Je hebt kennis van staats- en bestuursrecht en gemeentelijke wet- en regelgeving. Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen, besluitvormingsprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale politieke consequenties daarvan. Je beschikt over zeer goede communicatieve organisatorische, coördinerende en advies- en onderhandelingsvaardigheden. Je bent initiatiefrijk, flexibel en brengt vernieuwende ideeën mee. Ook ben je bereid om in de avonduren te werken.

Wat krijg je ervoor terug?

Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Functioneer je goed? Dan krijg je een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en varieert van € 2.591,- tot € 4.225,- (aanloopschaal en functieschaal 10, op basis van 36 uur). We hebben prima arbeidsvoorwaarden. Voor iedere nieuwe collega vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag aan.

Meer weten en solliciteren?

Voor meer informatie over de functie neem je contact op de raadsgriffier  Nicole Collombon (073-6580 199). Solliciteren kan uitsluitend via www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Je kunt solliciteren tot 20 augustus aanstaande. De eerste ronde met gesprekken vindt plaats op 29 augustus en de tweede op 31 augustus.

Over de organisatie

Vught (25.000 inwoners) is een gemeente van allure. De gemeente heeft prachtige woonwijken, veel groen en natuur, nieuwe scholen, een theater en moderne sportvoorzieningen. Van oudsher is Vught bekend vanwege zijn militair verleden, de zorginstellingen, de IJzeren Man en het Nationaal Monument Kamp Vught. De gemeente staat voor grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur, werk en zorg.

meer over Gemeente Vught

Adres

Secr. van Rooijstraat 2
5261 EP Vught

073 6580680