Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenSenior werkvoorbereider

Senior werkvoorbereider

Vacature

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van de stad. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

Het team Voorbereiding en Realisatie van de afdeling Stedelijk Beheer zoekt een

Senior werkvoorbereider

36 uur per week (100%)

De afdeling Stedelijk Beheer bestaat uit vier teams en heeft tot taak om de openbare ruimte en de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen, efficiënt en integraal in te richten, te beheren en te onderhouden.

Het team Voorbereiding en Realisatie is hierin verantwoordelijk voor o.a. de werkvoorbereiding, de uitvoering van projecten, aanbestedingen en verkeersmaatregelen. Het team bestaat uit werkvoorbereiders, directievoerders en projectleiders. De senior werkvoorbereider voert de regie over de op te stellen civieltechnische werken/projecten en het zorgen voor het voorbereiden en opstellen van op uit te voeren civieltechnische aanleg, beheer- en onderhoudsprojecten/-werken toegesneden bestekken.

Functie-inhoud

 • zorgt (mede) voor een goede overdracht van het ontwerp- naar de bestekfase;
 • zorgt (mede) voor een goede overdracht van de bestekfase naar de uitvoeringsfase;
 • maakt -uitgaande van de ontwerpen- bestekken en werkomschrijvingen en verzorgt de opstelling van een (technisch) programma van eisen;
 • maakt besteks-, situatie en detailtekeningen, grondbalans en materiaalstaat en V&G plan en stelt bijbehorende kostenramingen en begrotingen op;
 • beoordeelt of bestekwerkzaamheden het beste kunnen worden uitbesteed of in eigen beheer verricht;
 • levert een onderbouwing (financieel, technisch en deels juridisch) op de meest geschikte contractvorm;
 • ondersteunt de projectleiders bij het aanbestedingstraject;
 • stelt functionele specificaties, ramingen en projectopdrachten op;
 • begeleidt de uitbestede taken, bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de te leveren prestaties;
 • beoordeelt en toets bij innovatieve contractvormen het kwaliteitsplan;
 • onderhoud de contacten met de projectleiders.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau met kennis en ervaring van civiel- en cultuurtechniek is een pré;
 • circa 5 jaar relevante ervaring in het werkgebied;
 • vaardig in het aanspreken en feedback geven;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • heeft kennis van UAV, UAV-gc en beeldbestekken.

Competenties van de Vlaardingse professional

 • je toont persoonlijk leiderschap en initiatief;
 • je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
 • je stelt de klant (extern en intern) centraal, je bent omgevingsbewust;
 • je werkt samen, bent toegankelijk en hulpvaardig;
 • je bent ontwikkelingsgericht, je staat open voor veranderen en leren en verbetert bestaande werkprocessen.

Ons aanbod

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt nader bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal geplaatst wordt. De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingepast in functiefamilie medewerker dienstverlening bandbreedte A.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw G. Roeters, teammanager Voorbereiding & Realisatie. Telefoon (010)2484331. 

We hopen op je komst, want voor een senior werkvoorbereider zijn er veel Vlaardingen te doen. Solliciteer direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 8 oktober 2018.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van gemeente Vlaardingen ( 0102484238)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000