Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente Vlaardingensenior accounthouder Sociaal Domein (coördinatie statushouders)

senior accounthouder Sociaal Domein (coördinatie statushouders)

Vacature

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

De gemeente Vlaardingen heeft een vacature voor de functie van

Sr accounthouder Sociaal Domein

(24 uur)

Algemene informatie

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) werkt professioneel samen en luistert naar de wensen van instellingen en bewoners. Dit op basis van de opdracht vanuit het college van B&W, verwoord in de programmabegroting. MO is gericht op een gezonde maatschappelijke ontwikkeling van Vlaardingen als een stad in balans. De afdeling MO bestaat uit twee teams: Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) en Onderwijs, Sport en Vrijwillige Inzet (OSV). In totaal werken er 40 mensen op deze afdeling.

Het team JMO bestaat uit drie clusters die onderling afhankelijk zijn: ‘Basis in de Samenleving (BIS)’, ‘Toegang en Regie’ en ‘Maatwerk’. JMO staat onder leiding van een teammanager die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke resultaten en de ontwikkeling van medewerkers. De teammanager wordt ondersteund door een coördinator die het team inhoudelijk aanstuurt. Op basis van de clusteropdracht en in afstemming met je collega’s voer je de werkzaamheden uit waar jij individueel verantwoordelijk voor bent. De gezamenlijke opdracht heb je met je collega’s opgesteld.

In het sociaal domein willen wij de komende periode verder bouwen aan een stelsel dat uitgaat van

- preventie;

- de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezinnen;

- het eerder de juiste hulp op maat bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te

    verminderen;

- het bieden van integrale hulp volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’, en

- een sterke en positieve basis in de samenleving door versterking van de informele steun van sociale

    netwerken en algemene voorzieningen.

De komende jaren staan daarom in het teken van de transformatie van het zorgstelsel.

 Je functie

Deze functie is gericht op de coördinatie van de huisvesting, maatschappelijke begeleiding inburgering en integratie van statushouders. Dit conform de nieuwe wet die vanaf 2020 in werking zal treden. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidende werkzaamheden van deze nieuwe wet. Je bent aanspreekpunt, sparring partner en uitvoerder voor alles op het gebied van de genoemde onderwerpen binnen de verantwoordelijkheden en procedures van de gemeente en daarbuiten. Je werkt nauw samen met je collega’s, ook van de gemeente Schiedam en Maassluis.

Je specifieke taken zijn:

  1. Toezicht op casusmanagement

Casusmanagement ligt in handen van netwerkpartners. In periodiek en incidenteel contact met netwerkpartners en op basis van signalen uit het veld houd je toezicht en stuur je bij waar nodig.  

2. Relatiebeheer

Je onderhoudt periodiek en op afroep contact met netwerkpartners met betrekking tot voortgang, resultaten en bevindingen. Zo nodig maak je nieuwe werkafspraken.

3. Netwerkregie

Je signaleert, faciliteert en coördineert activiteiten met het oog op onderhoud en versterking van het netwerk. Je houdt toezicht op de onderlinge samenhang en samenwerking binnen het netwerk en stuurt bij waar nodig.

4. Escalatie bij calamiteiten

 Bij het casusmanagement en binnen het netwerk doen zich calamiteiten voor.  Je signaleert en acteert op voorkomende calamiteiten afhankelijk van aard en omvang.

5. Procedure subsidiebeschikking

De accounthouder behandelt de aanvragen, bereidt beschikkingen voor en beoordeelt verantwoordingen van de betrokken subsidiepartners.

6. Control

De accounthouder heeft zicht op externe prestatienormen zoals de halfjaarlijkse taakstelling en de tijdslimiet om te voorzien in woningen, houdt de voortgang en resultaten bij en stuurt bij waar nodig.

Je profiel

  • Hbo werk en denkniveau;
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
  • Inhoudelijke kennis of affiniteit met de genoemde werkvelden;
  • Je bent strategisch analytisch sterk;
  • Kritisch, maar oplossingsgericht;
  • Flexibele houding;
  • Planmatige en pro-actieve manier van werken;
  • Persoonlijk leiderschap, klantgericht, werkt samen, ondernemend, ontwikkelings- en resultaatgericht.

Ons aanbod

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek (36 uur). De hierboven genoemde functie is binnen het functiegebouw voorlopig ingepast in de functiefamilie adviseur en bandbreedte A.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elles van Kampen, teammanager Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning, telefoon (010) 248 4786.

Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 19 februari 2019.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Edith Stolk van gemeente Vlaardingen ( 010 24 84 000)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000