Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenInformatieadviseur

Informatieadviseur

Vacature

Informatieadviseur

36 uur per week (100%)

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We ontwikkelen ons steeds verder richting een informatiesamenleving. De hieruit voortvloeiende Digitale Agenda van de Rijksoverheid raakt onze gehele maatschappij en haar (lokale) overheden. Als gemeente staan we voor de complexe en veelomvattende taak om vanuit deze ontwikkelingen een vertaalslag te maken naar de Vlaardingse situatie. Kortom, we onderkennen als organisatie de veranderingen die nodig zijn en zitten vol ambitie om deze te realiseren. Als basis voor het behalen van onze doelen, is een aantal fundamentele vernieuwingen in onze informatiehuishouding en ICT randvoorwaardelijk.

Vind je het leuk om mee te denken en te werken om de inwoners van Vlaardingen en partners zo goed mogelijk te ondersteunen met de benodigde informatievoorzieningen; richting te geven voor de doorontwikkeling van de proces en-informatiehuishouding van de gemeente; het informatiebeleid op te stellen en het maken van een ontwikkelagenda/portfolio gebaseerd op onze strategische doelstellingen?

Wij zoeken een collega in ons team die:


 • Werkt op een WO werk -en denkniveau met ruime ervaring in Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica of Bedrijfskunde,
 • Een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen en uitstekende mondelinge -en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheden heeft,
 • Kennis heeft van het gemeentelijke model architectuur (GEMMA 2.0),
 • Ondernemend is en interesse heeft voor nieuwe technologieën binnen de overheid,
 • Verbindend is en de informatiebehoefte van de klant kan vertalen naar mogelijke oplossingen

Het team informatiemanagement van de Gemeente Vlaardingen is onderdeel van de afdeling Informatie& Facilitaire Voorzieningen. Het team informatiemanagement bestaat uit de teams Business- Informatieadvies, BI/Geo-informatie, Gegevensmanagement en Functioneel Applicatiebeheer,

Waarom werken voor Vlaardingen? Collega Informatieadviseurs aan het woord:

Er heerst een prettige collegiale sfeer waarbij er wordt gestreefd naar een organisatie/gemeente die een moderne, professionele en wendbare informatievoorziening heeft en daar ook de middelen voor beschikbaar stelt. Momenteel zijn we druk aan het bouwen om het fundament verder te vervolmaken.”

 ”Ik werk graag voor Vlaardingen omdat er zo ontzettend veel ontwikkelingen spelen binnen de organisatie en specifiek op het gebied van informatiemanagement. Ik vind het leuk om daar vanuit mijn kennis en kunde aan bij te dragen en daarnaast valt er ook een hoop te leren. Ik vind Vlaardingen zowel qua omvang (groot genoeg qua slagkracht, maar met korte lijntjes) als cultuur (informeel, laagdrempelig) een prettige omgeving om in te werken.”

 “Vlaardingen is geweldig om voor te werken omdat wij een middelgrote gemeente midden in de Randstad zijn. Alle grootstedelijke vraagstukken spelen zich hier lokaal af. Met als gevolg dat het werk als bedrijfsinformatiemanager zeer dynamisch is, dat jouw bijdrage daadwerkelijk invloed heeft op het resultaat en dat je ook nog eens voldoende collega's hebt om mee te kunnen sparren. Dat is bij grote- of kleine gemeenten wel even anders!”

 “Vlaardingen biedt je een leuke werkomgeving, waar enorm veel te doen is omdat we flinke stappen moeten maken. Vanuit het ontwikkel traject Vlaardingse Professional je kansen krijgt om je door te ontwikkelen, je naast elkaar werkt en er genoeg te doen is. Dus hou je van aanpakken….”

Je belangrijkste taken zijn:

 • Proactief en zelfstandig de visie en richtlijnen op procesmanagement toepassen en ondersteunen en adviseren bij het opstellen van de (proces)architectuur (afgestemd op de bedrijfsdoelen) van de afdelingen.
 • Adviseren van de organisatie op strategische doelstellingen en consequenties van beleid en beleidsuitvoering op een breed en multidisciplinair werkterrein met veelal lange termijn gevolgen.
 • Je voert regie en coördinatie over complexe multidisciplinaire en bestuurs?gevoelige informatieprojecten.
 • Je signaleert en acteert op informatieveiligheidsaspecten.
 • Verantwoordelijk voor het tot stand komen van adviezen, de begeleiding van de besluitvorming daarover en medeverantwoordelijk voor de implementatie van deze besluiten ten behoeve van de bedrijfsdoelen van de afdelingen.
 • Initiëren van het opstellen van de roadmap, businesscases, projectstart -up, architecturen en (Europese ) aanbestedingen.
 • Je adviseert, draagt uit en zo nodig pro actief acterend op de ontwikkelingen rond digitalisering / moderne overheid/ interpreteert wet en regelgeving, dienstverlening en proces-, verander- en risicomanagement. Je pakt dit concern- breed en multidisciplinair op en vertaalt dit naar en verbindt dit met de afdelingsopgave
 • Beoordelen van de haalbaarheid van klantwensen, nieuwe producten/diensten en/of functionaliteiten op hun zakelijke rechtvaardiging.

Ons aanbod

Wat we bieden is een functie waarin veel ruimte is voor persoonlijke groei, initiatief en innovatie.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal wordt geplaatst. Het maximumsalaris van de functieschaal van deze functie bedraagt € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek (36 uur). De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingepast in de functiefamilie adviseur A.

 Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mieke Zonderop, teammanager, telefoon 010-2484420.

Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 26 maart 2019.

 Voor deze functie wordt gelijktijdig zowel in- als extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Edith Stolk van gemeente Vlaardingen ( 010 24 84 000)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000