Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenBeleidsmedewerker erfgoed (monumenten)

Beleidsmedewerker erfgoed (monumenten)

Vacature

“Ondernemende en resultaatgerichte professional met een hart voor monumentaal erfgoed”

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

Afdeling Publiek

De afdeling Publiek bestaat uit de teams Klant Contact Centrum, Communicatie, Staf, TIC (Telefonisch Informatiecentrum) en Kunst, Cultuur en Erfgoed. 

Voor het team Kunst,Cultuur en Erfgoed zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Erfgoed (Monumenten)

36 uur per week (100%)

De afdeling Publiek is onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van de gemeentelijke, (digitale) dienstverlening en fungeert als verbinding tussen enerzijds individuele burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen en anderzijds de medewerkers van de gemeentelijke organisatie. De afdeling Publiek neemt een centrale plaats in bij de uitvoering van de gemeentelijke dienstverleningsvisie. 

In de werkwijze en organisatie van de afdeling Publiek (ruim 70 medewerkers) werken wij van buiten naar binnen, staan kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie centraal. De dienstverlening is ingericht vanuit de logica en behoefte van de burger en is gericht op efficiëntie, eenvoud, snelheid en kwaliteit.

De missie van onze afdeling is het bewaken van de identiteit van de inwoners en de stad.

Vlaardingen kent een indrukwekkende historie, die zich zowel in het (bodem)archief als in de stad manifesteert. In 2018 wordt stil gestaan bij het feit dat het dan 1000 jaar geleden is dat de ‘Slag bij Vlaardingen’ plaatsvond.

Onze stad bezit één van de grootste beschermde stadsgezichten van Nederland, die zij vooral dankt aan haar Haringverleden. Naast de vele historisch waardevolle pakhuizen kent zij een grote verscheidenheid aan monumenten en beeldbepalende panden.

Het team Kunst, Cultuur en Erfgoed is een nieuw team en werkt sinds een aantal maanden samen op het gebied van kunst en cultuur, monumenten, archeologie en stadsarchief.

De teamleden werken er dagelijks aan om ons erfgoed te behouden en te benutten. Dit doen we door er voor te zorgen dat het erfgoed ons bekend is, beheerd wordt en toegankelijk is. Wij nemen hiertoe de regie en werken daarin graag samen met belanghebbenden en vrijwilligers.

Een deel van de collectie beheren wij in ons bouwhistorisch- en archeologisch depot en in ons stadsarchief.

De functie

Als beleidsmedewerker ben je het aanspreekpunt voor monumentenzorg. Je zorgt voor een actueel monumentenbeleid en draagt dagelijks zorg voor de borging en versterking daarvan. Jouw focus ligt daarbij op het bevorderen van het behoud, gebruik, herbestemmen of ontwikkelen van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden.

Samenwerking

Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw werkveld. Je weet wat er leeft in onze stad, bent een betrokken netwerker en werkt samen met initiatiefnemers, onze partners binnen Vlaardingen en bestuurlijke partners op provinciaal- en rijksniveau. Ook binnen de organisatie weet je jouw weg makkelijk te vinden en resultaatgerichte samenwerkingen aan te gaan.

Je neemt deel aan relevante overlegstructuren waarin je kennis en ervaring uitwisselt en samen de beoogde doelen op het gebied van monumentenzorg verder op de kaart kunt zetten. Bij de handhaving rondom panden heb je een sturende rol.

Onderzoek en beleid

Je houdt je bezig met beleidsvraagstukken binnen jouw werkgebied en doet voorstellen over onder meer het subsidiebeleid, het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en de gemeentelijke regelingen/verordeningen op het gebied van monumentenzorg. Tevens geef je richting aan bouwhistorisch onderzoek.

Samen met onze partners in de stad zorg je voor een samenhangende visie op erfgoed en monumenten, bijvoorbeeld bij de opstelling van bouwstenen voor de nieuwe omgevingsvisie.  

Advisering

Je bent intern en extern gesprekspartner en adviseur over de toepassing van het monumentenbeleid, oa bij bouwinitiatieven aan monumenten. Kennis van duurzaamheid en duurzame toepassingen zijn hierbij een belangrijk onderwerp.

Je zorgt voor een stevige inbreng van het belang van het monumentenbeleid intern en extern en je zorgt voor de inbreng van het onderwerp monumenten in gemeentelijke stukken.

Je zorgt voor de nodige afstemming met andere afdelingen, omliggende gemeentes en externe partijen.  

Uitvoering

Je zorgt voor de implementatie van het monumentenbeleid, werkt daartoe uitvoeringsplannen uit en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Je hebt hierbij een sturende rol bij de handhaving van panden.

Ook werk je aan de verdere vormgeving van het Bouwhistorisch en Archeologisch depot.

Als lid van het comité Open Monumentendag zorg je voor de gemeentelijke inbreng van monumentenbeleid bij dit jaarlijkse evenement. Voor de subsidieaanvragen bij het rijk, de provincie en de gemeente gebruik je je creativiteit.

Je zorgt voor de behandeling en administratief-juridische toetsing van vergunning-/subsidie aanvragen voor het onderhoud, restauratie en/of aanpassing van gemeentelijke en rijksmonumenten.

Vergaderingen van de Monumentencommissie bereid je beleidsmatig en inhoudelijk voor, je woont deze bij en zorgt voor de verdere afhandeling van uit de vergaderingen voortvloeiende werkzaamheden.

Daarnaast hou je de lijst van gemeentelijke monumenten bij en actueel en zorgt voor het actueel houden van de monumentenregisters.

Het profiel

  • je hebt passie voor erfgoed en met name het gebouwde erfgoed;
  • je hebt lef en durf om buiten de gebaande paden en bestaande structuren te denken;
  • je wilt resultaten behalen, niet alleen voor de monumenten, maar ook voor het andere erfgoed in onze stad;
  • je kunt mensen motiveren, inspireren en verbinden en je bent een sparringpartner voor collega’s, bestuurders, belanghebbenden en vrijwilligers;
  • je bent ondernemend, innovatief, initiatiefrijk, creatief, flexibel en moeilijk uit het veld te slaan;
  • je bent bekend met relevante wetgeving en hebt kennis van het omgevingsrecht;
  • je hebt communicatieve, schriftelijke en organisatorische vaardigheden en bent bekend met projectmatig werken;
  • je hebt affiniteit met havens en haven-gerelateerde uitdagingen en problematiek;
  • je geniet van de dynamiek rondom erfgoed, bent in staat om snel te schakelen en zelfstandig te werk te gaan;
  • je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met relevante opleidingen en werkervaring; bijvoorbeeld ophet gebied van bouwhistorie, restauratie of herbestemming van gebouwd erfgoed.

Ons aanbod

Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt nader bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal geplaatst wordt. Het maximumsalaris van de functieschaal van deze functie bedraagt € 4.162,- bruto per maand (schaal 10) bij een volledige werkweek (36 uur).

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 16,3% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Pea Kraus (teammanager Kunst, Cultuur en Erfgoed) via telefoonnummer (010) 248 4000.

Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 20 november 2017.

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000