Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente VenloBeleidsadviseur beschermd wonen en maatsch. opgaven

Beleidsadviseur beschermd wonen en maatsch. opgaven

Vacature

Beleidsadviseur Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

(1,0 fte)


 Tijdelijk contract tot 31 december 2020 met uitzicht op verlenging tot 31 december 2021


Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is plat georganiseerd, er is een directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams met teamleiders, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt. 


Team Maatschappelijke Opgaven

De algemene taak van Maatschappelijke Opgaven is om binnen de wettelijke en de concernkaders invulling te geven aan de beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie op het gebied van gezondheid, sport, onderwijs, jeugdzorg, sociale basis, participatie en Wmo. In dit kader levert het team een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het programma Gezond en Actief Venlo.


Binnen het team Maatschappelijke Opgaven wordt gewerkt in clusters. Dit zijn eenheden die doorgaans een vakgebied bestrijken. Het cluster Regionale Taken is wat dat betreft een uitzondering: in dit cluster staat de aard van de taken centraal, die worden uitgevoerd door Venlo in haar rol als Centrumgemeente. Dit cluster geeft beleidsmatig invulling aan de volgende onderwerpen of thema’s: Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, Huiselijk geweld en kindermishandeling, Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).


In het kader van de Wmo voert de gemeente Venlo als centrumgemeente deze regionale taken uit voor de regio Noord- en Midden-Limburg. In 2017 hebben alle dertien regiogemeenten de Regiovisie Bijzondere Doelgroepen 2017-2020 vastgesteld waarin de koers is vastgelegd. Het beleidsterrein is volop in beweging, zo vindt er momenteel niet alleen een inhoudelijke herijking van de visie plaats maar zal een deel van de taken vanaf 2022 ook doorgedentraliseerd worden. Dat wil zeggen dat iedere gemeente zelf taken gaat organiseren.


De Beleidsadviseur Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang:

 • Draagt bij aan de beleidsontwikkeling van een Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis (rapport commissie Dannenberg) en het doorontwikkelen van de maatschappelijke opvang, mede met het oog op de doordecentralisatie.
 • Levert een actieve bijdrage aan de vertaling van (strategisch) beleid naar de uitvoering.
 • Draagt bij aan inkooptrajecten op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en OGGZ.
 • Onderhoudt in nauwe samenwerking met de relatiemanager contact met (gecontracteerde) zorginstellingen.
 • Neemt deel aan regionale overlegtafels, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.
 • Pakt de regie in het optimaliseren van monitoring en verantwoording richting Venlo en regiogemeenten.
 • Is de cruciale (beleid) schakel tussen relatiemanagement en toegang.
 • Levert een proactieve bijdrage aan integraal beleid op aanpalende taakgebieden, zoals, participatiewet, jeugdwet, wonen etc.

Jouw profiel

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Meerjarige ervaring als beleidsadviseur bij een gemeentelijke organisatie is een pré Bij voorkeur een relevante opleiding in het vakgebied Relevante werkervaring in het beleidsterrein Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.
 • Je beschikt over heel goede mondelinge, maar zeker ook schriftelijke vaardigheden.


Competenties 

 • Netwerken: Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie en medewerking te verkrijgen.
 • Omgevingsbewustzijn: Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.
 • Oordeelsvorming: Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria zorgvuldig tegen elkaar afwegen.
 • Innoveren: Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op vernieuwing van werkwijzen, processen en diensten.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Flexibel gedrag: Het veranderen van gedragsstijl en / of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.


Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 5.118,- (bruto aanloopschaal 10 A - schaal 11) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider).
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief. 


Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer MO-20-02. Reageren kan tot en met 14 juli 2020.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 30.


Contact informatie

Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Tom Houben (beleidsadviseur) ? 06-13628711. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Els Janssen (HR-adviseur) ? 06 – 42798210.


Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Venlo

Adres

Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

14 077