Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente VelsenRegisseur Duurzaamheid

Regisseur Duurzaamheid

Vacature

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het collegeprogramma 'Velsen komt naar je toe' de ambitie uitgesproken een lokaal klimaatakkoord af te willen sluiten met inwoners, organisaties en bedrijfsleven. Daarnaast wil Velsen de Nederlandse hoofdstad op het gebied van offshore windenergie worden. In de strategische agenda 2020 Gemeente Velsen is immers afgesproken dat Velsen kansen voor èn met het klimaat benut.

Hoe gaan wij dat doen?
In 2023 willen we de eigen organisatie klimaatneutraal gemaakt hebben en is de CO2 uitstoot met 49% teruggebracht. We willen inwoners en bedrijven ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van energieopwekking en onderzoeken daarom naast zonne- en windenergie ook andere mogelijkheden waaronder riothermie, warmtenet en waterstof. Verder willen we een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Als organisatie passen wij daar alvast onze inkoop op aan. Om in te kunnen spelen op de klimaatverandering is het nodig dat de gemeente groener wordt en er ruimte komt voor het opvangen van regenbuien en hittestress. De inrichting van de openbare ruimte wordt hierop aangepast. Daarnaast zien we een rol ten aanzien van de gevolgen die de klimaatverandering heeft voor de arbeidsmarkt, ruimtelijke indeling en de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Samen
Grofweg kun je de inzet verdelen over de volgende gebieden: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Economische Kansen. Diverse collega's zijn op dat vlak actief. Voor energietransitie is al een programmaleider aangetrokken. Daarnaast werken we op dit vlak intensief samen met de Omgevingsdienst IJmond en natuurlijk de inwoners en betrokken partijen in en rondom de gemeente zelf. De gemeente Velsen is er namelijk tot in haar vezels van overtuigd dat dit soort majeure bewegingen alleen mogelijk zijn met de inzet en kennis van alle betrokken partijen.

Wat verwachten wij van jou?
De gemeente Velsen is op zoek naar een ambitieuze regisseur duurzaamheid met gevoel voor strategie en diplomatie, die een constructieve bijdrage levert aan de hierboven geschetste doelstelling. Onder jouw hoede komt het Lokaal Klimaatakkoord tot stand en vindt jaarlijks de Dag van de duurzaamheid plaats. Daarnaast breng je synergie aan tussen de inspanningen op de verschillende gebieden binnen de gemeente en ben je het aanspreekpunt voor duurzaamheid voor de samenleving namens de gemeente. Tenslotte, maar zeker niet tenminste, stelt jouw inzet de regie-portefeuillehouder en het bestuur in staat focus en prioritering aan te brengen in deze omvangrijke opgave.

Profiel:
 • Regie voeren op duurzaamheid door synergie aan te brengen in de grote maatschappelijke thema's en vraagstukken, die voortvloeien uit de klimaatverandering
 • Dit met alle betrokken door kunnen vertalen naar een lokaal klimaatakkoord
 • De Dag van de Duurzaamheid organiseren om behaalde resultaten te vieren, de inzet te evalueren en waar nodig inspanningen te intensiveren
 • Het bestuur in staat stellen om hier focus en prioritering in aan te brengen
 • Positie in kunnen nemen in de samenwerking met lokale en regionale spelers (overheden, organisaties en bedrijfsleven)
 • Deze kunnen enthousiasmeren en verbinden
 • Gewend te werken vanuit de gestelde politiek-bestuurlijke doelen naar een integrale en breed gedragen agenda
 • Bekend is met de rol van programmamanager/regievoerder
 • Sparringpartner kunnen zijn voor betrokken collega's en de programmaleider Energietransitie
 • Bekend is met het werken in een omgeving waar zich conflicterend belangen kunnen voordoen
 • Gewend is focus te houden, regie te voeren en innovaties aan te jagen
 • Secretaris van de regietafel duurzaamheid
 • Ondersteuning regie-portefeuillehouder duurzaamheid in andere relevante overleggen

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Brede ervaring met werken in een complexe omgeving
 • Overtuigingskracht
 • Netwerker en verbinder
 • Inspirerende bouwer met gezag
 • Communicatief en daadkrachtig
 • Resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.984,- (schaal 13) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Uren zijn in overleg nader te bepalen.
Velsen biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Zo ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%.

Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van 3 jaar.

Contactinformatie
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Martie Meijer, directeur, tel. 0255-567371. Je kunt solliciteren tot uiterlijk 14 januari a.s. via onderstaande button. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 21 januari a.s.

Over Gemeente Velsen
Klimaatverandering
Vanwege de klimaatverandering worden er op internationale schaal klimaatakkoorden afgesloten met als doel een duurzame impuls te geven aan het milieu. Deze akkoorden worden per land en per regio nader uitgewerkt met als doel de afgesproken klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook op lokale schaal hebben de te behalen doelen consequenties. Gemeenten, waaronder Velsen, houden zich daarom intensiever bezig met vraagstukken op het gebied van milieu, energie, duurzaamheid en klimaat.

Speelveld
In de gemeente Velsen bevindt zich aan de ene kant één van de grootste energieverbruikers van het land; Tata Steel. Aan de andere kant is er een enorm windmolenpark op zee in oprichting. Beiden liggen aan de monding van een uniek gebied; het Noordzeekanaalgebied, dat eveneens een duurzaamheidstransitie ondergaat. Kansen en uitdagingen dus, in een complex bestuurlijk speelveld op niveau.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. afdeling HR afdeling HR van Gemeente Velsen ()

Over de organisatie

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken wij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur waarin verantwoordelijkheden laag zijn uitgezet. Bij ons passen mensen die integriteit, kwaliteits-, klant- en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel hebben. Zeker als zij die kwaliteiten kunnen combineren met visie, creativiteit en (vak)kennis.

meer over Gemeente Velsen

Adres

Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

14 0255