Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente VeenendaalBeleidsmedewerker Sociaal Domein, aandachtsgebied Wmo

Beleidsmedewerker Sociaal Domein, aandachtsgebied Wmo

Vacature

Gemeente Veenendaal zoekt voor de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning een

Beleidsmedewerker Sociaal Domein, aandachtsgebied Wmo en zeer kwetsbare inwoners

voor 32 uur per week

Pas jij in ons team met super gemotiveerde beleidsmedewerkers dat werkt aan de opgaven in het Sociaal Domein? Wij zoeken een collega, die een paar jaar ervaring heeft met het werken bij een gemeente op gebied van de Wmo. Maar vooral een collega met passie voor het Sociaal Domein. Die niet terug deinst voor een stevig gesprek als het om de inhoud gaat. Die gewend is te werken op basis van feiten en cijfers en daarin samen optrekt met onze data-analist, accountmanagers en collega beleidsmedewerkers.

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning is volop in beweging. Het team beleid, met daarbinnen het domein Wmo, is sterk in ontwikkeling en zoekt de uitdaging in intensieve samenwerking met de collega’s in onze organisatie die het Sociaal Domein raken, de regio FoodValley, het onderwijs, de zorgaanbieders en overige partijen. Daarbij ligt een belangrijke focus de komende jaren op het versterken van de sociale basis en welzijnswerk, samenwerking met deze partijen vanuit de Wmo is daarbij essentieel. Het werken vanuit de bedoeling staat daarbij voorop, evenals het werken op basis van talent en motivatie. Durf jij het aan daar in te stappen?

Sociaal Domein in het kort

In 2015 hebben de vier transities AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs plaatsgevonden. Daarmee zijn niet alleen de taken verschoven van centraal naar decentraal, maar zijn ze ook veranderd. Een belangrijke ontwikkeling is de veranderende rol van de gemeente tot de inwoners van Veenendaal. In toenemende mate is co-creatie van belang en zal de gemeente meewerken aan het realiseren van inwonersinitiatieven. Wij zoeken samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, welzijn en aanbieders van zorg naar mogelijkheden hoe wij op een eigentijdse manier een optimaal vangnet kunnen inrichten voor inwoners die daar (tijdelijk) op aangewezen zijn.

Binnen Veenendaal staat op dit moment het terugdringen van de uitgaven jeugdhulp en Wmo en het in uitvoering brengen van meer integraal beleid centraal. Hieraan wordt uitvoering gegeven binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Economie en Werk, in samenwerking en samenhang met het bredere Programma Sociaal Domein, CJG en Veens (welzijn).  

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en energieke collega:

 • met kennis van het Sociaal Domein, bij voorkeur Wmo en Zorg voor personen met een kwetsbaarheid als dementie, ggz, verward gedrag;
 • die moeiteloos schakelt tussen beleid en uitvoering;
 • daarbij werkt tegen een achtergrond van feiten en cijfers, zonder het verhaal daarachter uit het oog te verliezen;
 • een netwerker, die het leuk vindt te werken aan de relatie met politiek, collega’s, adviesraden, regiogemeenten en andere stakeholders;
 • die houdt van projectmatig werken;
 • die graag meewerkt aan de transformatie van het Sociaal Domein;
 • die ook oog heeft voor de relatie met de andere domeinen.

Wat ga je doen?

 • Je draagt bij aan een belangrijke gezamenlijke opgave, die  bestaat uit het verder ontwikkelen van de transformatie in het Sociaal Domein als geheel;
 • Bijdragen aan de jaarlijkse uitvoeringsplannen op basis van het Integraal beleidskader Sociaal Domein (verwachte vaststelling januari 2020) vanuit de Wmo, hierbij werk je nauw samen met onder andere de Wmo uitvoering;
 • Het up-to-date houden van de Verordening en de beleidsregels Wmo en bijdragen aan het opstellen van een integrale verordening Sociaal Domein;
 • Je adviseert de wethouder en maakt voorstellen en legt deze ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad;
 • Waar nodig stem je jouw voorstellen af met relevante stakeholders, zoals andere gemeenten/regio’s;
 • Je monitort, analyseert en evalueert de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid met je collega’s en in afstemming met onze (maatschappelijke) partners;
 • Je signaleert en onderzoekt risico’s, kansen en knelpunten in uitvoering en beleid, draagt oplossingsmogelijkheden aan en helpt ze te realiseren o.a. door een projectmatige aanpak;
 • Je levert een bijdrage aan de planning en control cyclus binnen jouw portefeuille;
 • Je coördineert de planning en control cyclus voor de onderdelen Wmo en welzijn;
 • De gemeentelijke organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van jou wordt dan ook verwacht dat je de integraliteit bewaakt, initiatief neemt, taken oppakt, met voorstellen komt en samen met andere beleidsmedewerkers vorm en invulling geeft aan de verschillende opgaven.

Wat vragen wij van jou

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als beleidsmedewerker in het Sociaal Domein, bij voorkeur met het accent op Wmo;
 • Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving, in het bijzonder van de Wmo;
 • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit, bent toegankelijk en initiatiefrijk;
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, neemt deel aan overleggen en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking tussen verschillende gemeenten, partijen en (jeugdhulp)aanbieders en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen.

Wat bieden wij?

Je krijgt een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar. Na een jaar wordt de functie geëvalueerd en behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheid. 

Wij bieden je een salaris afhankelijk van jouw opleiding en ervaring van maximaal € 5.017,-,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), circa 17,05 % van je bruto salaris. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Je kunt het IKB vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Past deze baan bij je?

En ben je iemand die initiatieven neemt? Reageer dan voor woensdag 5 november 2019 en stuur ons je motivatie en CV Dit kan alleen online via www.veenendaal.nl/vacatures of reageer direct via de sollicitatiebutton. Of vraag eerst meer informatie over de functie Rick de Jongh, teamcoördinator Maatschappelijke Ondersteuning, (0318) 538 231. De eerste kennismakingsgesprekken zijn gepland op dinsdag 12 november in de middag en op donderdag 14 november in de ochtend. 

Voor (nieuwe) medewerkers is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie stellen wij niet op prijs

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Veenendaal is dynamischer dan ooit. We zijn hard op weg naar 70.000 inwoners. Het stadscentrum wordt vernieuwd. Een stad van aanpakken en doorpakken, een stad met een ondernemend en sociaal karakter.

meer over Gemeente Veenendaal

Adres

Raadhuisplein 1
3901 GA Veenendaal

0318 538538