Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtThemadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Vacature

Wij zoeken een strategisch leider. Een verbinder, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Een directeur die mensen inspireert en uitdaagt tot samenwerken. Met hart voor de publieke zaak en met de ambitie om vernieuwend en toonaangevend te zijn in de aanpak van onze opgaven. Een directeur die onze gemeente weet te vertegenwoordigen in relevante, externe en strategische netwerken. En die het beste uit mensen weet te halen in het belang van onze burgers, bedrijven en maatschappelijke partners in onze stad.

Utrecht is een ambitieuze stad. De komende twee decennia neemt het inwoneraantal naar verwachting met ruim 100.000 inwoners toe. Utrecht behoort tot de meest concurrerende regio's van Europa. De groei van Utrecht vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Utrecht wil een stad zijn waar we samen met inwoners en partners werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en werken aan gezond stedelijk leven voor iedereen. De plannen voor de komende jaren zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen'. De maatschappelijke opgaven van de stad zijn leidend voor ons werk en bepalen hoe en met welke partners, burgers en andere overheden we samenwerken. Wat er in de stad nodig is staat daarbij centraal.

De Directieraad

Het is de taak van de directieraad om de organisatie te leiden door sturing te geven aan de politiek relevante en strategische lange termijn doelstellingen. Een van de kernopgaven voor de directieraad is het bevorderen en borgen van de samenwerking. Voor bijna alle strategische opgaven is deskundigheid uit verschillende delen van de gemeente nodig; collega's werken samen ongeacht hun plek in de organisatie. De directieraad is systeemverantwoordelijk voor het realiseren van het gemeentelijke aandeel in de opgaven van de stad en voor de organisatie daarvan. Dit houdt in dat de directieraad op strategisch niveau de integraliteit van vraagstukken doorgrondt en stuurt op de noodzakelijke samenwerking in de organisatie en daarbij de relevante in- en externe partners betrekt. Tevens stuurt de directieraad op de voortgang van de realisatie en stelt waar nodig, in afstemming met het College, prioriteiten.

De directieraad bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris, twee themadirecteuren 'Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen' en een themadirecteur Bedrijfsvoering. De rol van themadirecteur behelst dat leden van de directieraad breder kijken dan alleen bijvoorbeeld het sociaal domein of het ruimtelijk domein, maar daadwerkelijk opgavegericht integraal sturen. De directieleden kunnen vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij opgaven, bijvoorbeeld als portefeuillehouder, als opdrachtgever, als lid van een stuurgroep of als uitvoerder. Ook geef je hiërarchisch leiding aan een aantal directeuren van organisatieonderdelen. Samen met de overige leden van de directieraad geef je leiding aan de organisatie (link naar organogram).

Als lid van de directieraad zal de nieuwe themadirecteur zich voor de eerste periode bezighouden met de volgende opgaven:
 • Zorg dichtbij en op maat

 • Gezondheid, veerkracht en gelijke kansen

 • Overvecht

 • Werken voor iedereen

 • Zorg en Veiligheid

Dit zoeken wij

Leider

Wij zoeken iemand die bij uitstek integer het algemeen belang dient. Een daadkrachtige persoonlijkheid die met gezag optreedt. Je weet prioriteiten te stellen en de keuzes goed beargumenteerd over te brengen aan anderen. Je bent energiek, optimistisch en ambitieus. Met jouw visie en inspiratie weet je mensen mee te nemen en draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Je weet ambities te vertalen naar wat nodig is in de organisatie om daarmee resultaten te boeken.

Verbinder

We zoeken een ervaren themadirecteur die opgaven, mensen en middelen kan verbinden. Je bent een verbinder in hart en nieren. Iemand die leiderschap letterlijk samenwerkend vormgeeft op alle niveaus. Zowel in de directieraad als in de rest van de organisatie. Je hebt een goed netwerk in de stad en in de regio of bent in staat die snel op te bouwen. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de stad te realiseren, zoekt actief de samenwerking met andere organisatieonderdelen en overige stakeholders. Je daagt anderen uit om de samenwerking op te zoeken en zorgt voor tegenspraak.

Strateeg

Je hebt visie op de doorontwikkeling van de aanpak van sociale opgaven. Onze stad is ambitieus en durft te vernieuwen. Je weet samen met je collega's de aanpak van sociale opgaven naar de volgende stap in haar ontwikkeling te brengen en tegelijkertijd beschik je ook over kennis van de ontwikkelingen binnen de ruimtelijke opgaven en weet de sociale en ruimtelijke opgaven strategisch met elkaar te verbinden. Je adviseert het College als geheel en de individuele portefeuillehouders over de betreffende opgaven en fungeert als sparringpartner van het bestuur voor die opgaven. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en empathisch vermogen. Er wordt van je verwacht dat je een vertegenwoordigende rol speelt op regionaal, landelijk en Europees niveau.

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat je:
 • Ruime ervaring hebt met management op strategisch niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving en ervaring op directieniveau;

 • Conceptueel en strategisch sterk bent, stuurt op basis van gezag en inhoud en dwarsverbanden doordenkt met focus op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de stad;

 • Resultaat weet te boeken op het vlak van organisatieverandering en daarmee ook aantoonbaar ruime ervaring en expertise hebt;

 • Brede kennis en ervaring hebt op de voor de lokale overheid relevante beleidsterreinen ten aanzien van de sociale opgaven en bij voorkeur ook van de ruimtelijke opgaven;

 • Een breed landelijk netwerk hebt of in staat bent dat te ontwikkelen en dat je de samenwerking met partners uit het veld bevordert: organisaties, instellingen, experts, marktpartijen, financiers zoals het rijk en de provincie;

 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau, aangevuld met minimaal 7 jaar werkervaring op WO-niveau;

 • Engels spreekt op werkniveau;

 • Je hebt bij voorkeur ervaring met crisesmanagement, met het oog op je rol in het crisesmanagementteam.

Dit bieden we je

Naast een inspirerende, veelzijdige en flexibele werkomgeving bieden wij jou een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tot maximaal € 9.962,- (schaal 18). Daarnaast bieden wij een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

De Gemeente Utrecht biedt een contract voor onbepaalde tijd, eventueel voorafgegaan door een tijdelijk contract voor een jaar bij wijze van proef. We zoeken een collega die zich voor een langere periode van minimaal 4 jaar aan de gemeente Utrecht wil verbinden.

Procedure

De gemeente Utrecht laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie of onze gemeente kan je bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Ben je enthousiast om als lid van onze directieraad aan de slag te gaan? Solliciteer dan voor 17 januari 2020 via de website van Colourful People. Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of wij je uitnodigen voor een kennismaking. De eerste ronde selectiegesprekken bij de Gemeente Utrecht vindt plaats in week 10 en 11. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren op deze functie kan uitsluitend via de website van Colourful People.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000