Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtStrategisch adviseur veiligheid

Strategisch adviseur veiligheid

Vacature

Als strateeg ben je verantwoordelijk voor de integrale advisering van ons veiligheidsbeleid op afdelings-, concern- en bestuurlijk niveau. Je denkt mee over de strategische opgaven van de afdeling Veiligheid, in nauw overleg met het MT, dossierhouders en programmamanagers. Je bent gesprekspartner rondom complexe thema's en de verbindende schakel in de afstemming met o.a. de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de G4 en landelijke partners.

Dit is je werk
Je bent één van de twee strategische adviseurs van de afdeling Veiligheid en stuurt op uitvoering en zorgt voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten binnen de afdeling Veiligheid en ook waar het andere organisatie onderdelen raakt. Je zorgt voor inbreng bij de jaarstukken en de financiële rapportages.
 • Je bent in staat op alle niveaus, ambtelijk, bestuurlijk en in het externe netwerk, verbindingen te leggen, te coördineren en te sturen op resultaten. Je hebt een belangrijke rol in het politieke proces.

 • Verder ben je in ieder geval verantwoordelijk voor één complex dossier (nader te bepalen).

 • Je bent in staat om de burgemeester te adviseren over de veiligheidsportefeuille, bijvoorbeeld in zijn rol als voorzitter van het driehoeksoverleg (politie, openbaar ministerie en de burgemeester), of bij de afdoening van schriftelijke raadsvragen of commissievergaderingen.

 • Je stuurt als coördinator op de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). In dat verband ben je bijvoorbeeld initiatiefnemer en bedenker van brede bijeenkomsten, bijvoorbeeld rondom zorg & veiligheid.

De afdeling Veiligheid werkt rechtstreeks voor de stad (portefeuille veiligheid) en faciliteert het bestuurlijk proces. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk. Bij de eenheid Veiligheid werken ruim 75 medewerkers, zowel op stedelijk- als op wijkniveau. Wij willen resultaten boeken door samenwerking, door denken en doen met elkaar te verbinden, door oog te hebben voor de effecten in de samenleving van onze activiteiten. En door ons stadsbestuur effectief te ondersteunen. Het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is om het huidige niveau van veiligheid tenminste te behouden. We zetten ons in om de criminaliteit te verminderen, de onveiligheidsgevoelens bij burgers te verbeteren en incidenten, ordeverstoringen en crises te voorkomen en bestrijden.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden we jou:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.490 en € 5.984 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

 • Je komt te werken in ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we de stad.

Dit vragen we van je

Om succesvolle invulling te geven aan deze functie hechten we eraan dat je beschikt over een afgeronde opleiding op wo-niveau (bij voorkeur op het gebied van veiligheid) en kun je leunen op ruime en relevante werkervaring (minimaal 10 jaar op wo-niveau) in een vergelijkbare rol. Voor deze functie zoeken wij een echte top adviseur! Dit betekent dat jij
 • De verbindende schakel bent met uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

 • Een kei bent in netwerken, zowel lokaal, regionaal en landelijk.

 • Een gesprekspartner op niveau bent, waarbij je kunt leunen op een solide basis van vakinhoudelijke kennis en expertise van het werkveld.

 • Een duidelijke koers kiest, visie en overzicht hebt.

 • Ruime ervaring hebt met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en inzicht hebt in politiek-bestuurlijke en organisatorische verhoudingen en besluitvormingsprocessen.

 • Uitstekend schrijft in verschillende stijlen en voor verschillende doelgroepen.

 • Communicatief sterk en toegankelijk bent; een stevige persoonlijkheid die op een doortastende manier en met gevoel voor de relaties de afdeling veiligheid komt versterken.

Dit is belangrijk om te weten
De adviseurs bij veiligheid hebben ongeveer eens in de 7 weken piket: 7 dagen, 24 uur. Tijdens je dienst ben je voor brandweer, politie en andere partners het eerste aanspreekpunt bij incidenten in de stad. Bij een multidisciplinair opgeschaalde crisissituatie (GRIP) word opgeroepen om op locatie te komen en ben je belast met de regie en aansturing van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen: crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie van de nafase. Dit vraagt van jou flexibiliteit, stressbestendigheid, inschattingsvermogen en besluitvaardigheid.

Enthousiast geworden om als Strategisch adviseur veiligheid aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan uiterlijk zondag 1 september 2019. En laat ons in je motivatie weten waarom je kiest voor deze functie. Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Veiligheid, via 030-2861034. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jacqueline Gentenaar, Recruiter via 030-2861472 (vanaf 19 augustus).

Voor deze vacature werven we in- en extern tegelijk.

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Tractieweg 2
3534 AP Utrecht

030 2860000