Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtStage Inwonersenquête

Stage Inwonersenquête

Vacature

Periode en ingangsdatum
De ingangsdatum van de stage is rondom maandag 18 september 2017. De duur van de stage is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat, maar zal tenminste tot 1 januari doorlopen. Eventuele selectiegesprekken vinden plaats in de week van 4 september 2017 tot 8 september 2017. De stageplaats is bedoeld voor studenten die in het curriculum stage willen lopen. Bij voorkeur heb je een studierichting uit sociale wetenschappen met uitgebreide kennis van kwantitatief onderzoek. Reacties voor een werkervaringsplek worden niet beoordeeld.

Inhoud van de stage
De gemeente Utrecht voert jaarlijks een uitgebreide burgerpeiling uit, de Inwonersenquête. Deze enquête bestaat uit vragen en stellingen over verschillende thema’s die voor de gemeente relevant zijn. Door de omvang van de steekproef is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen op het niveau van wijken- en subwijken. Tegelijkertijd zien we dat de respons in de afgelopen jaren steeds verder terugloopt. Gemeente Utrecht speelt in op deze ontwikkeling en gaat aan de slag met het verbeteren van de Inwonersenquête. Als stagiaire van de Inwonersenquête ga je deel uitmaken van een projectteam van vier collega’s die zich op verschillende manieren bezig houden met de enquête. Naast de reguliere werkzaamheden focust het team zich ook op het vernieuwen van de enquête, hierin heb jij met name een belangrijke rol te vervullen. Je opdracht zal bestaan uit het onderzoeken van de non-respons en het uitvoeren van verdiepende analyses op specifieke thema’s of (sub)wijken. Daarnaast denk en doe je mee in verschillende brainstormsessies en gesprekken met externe partijen die mogelijk nieuwe oplossingen bieden voor het onderzoeksinstrument. We verwachten van jou een open en leergierige houding. Daarnaast beheers jij het programma SPSS zeer goed en ben jij bekend met meerdere statistische analyse technieken om bijvoorbeeld de kracht van een set items te kunnen duiden.

Plek in de organisatie
De afdeling Onderzoek is onderdeel van de Interne Bedrijven. De afdeling bestaat uit circa 30 medewerkers. Het is een enthousiaste en dynamische afdeling met een ondernemende instelling. Zij levert informatie, onderzoek en advies gericht op bestuur, management en beleidsmedewerkers. De taken hebben betrekking op het brede spectrum van de gemeente zoals samenleving, gezondheid, leefomgeving, wonen, economie, veiligheid en wijken. De opdrachtgevers van Onderzoek komen uit alle organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht en er worden ook opdrachten verricht voor externe (overheids)partijen.

Bijzonderheden
Net als de ambtenaar in dienst van de gemeente heb jij een speciale positie. Je vertegenwoordigt ‘de overheid’. De overheid moet betrouwbaar en onafhankelijk werken. Als een stage langer dan 1 maand duurt vragen wij je een Verklaring omtrent Gedrag voor je werkzaamheden bij gemeente Utrecht aan te vragen en de integriteitverklaring te ondertekenen. Dit is een eed of belofte in een modern jasje. De tekst maakt duidelijk wat de gemeente Utrecht onder integriteit verstaat en wat wij verlangen van jou als medewerker.

Stagevergoeding en reiskosten
De stagevergoeding is afhankelijk van het opleidingsniveau. Als de onderwijsinstelling een ander bedrag aanbeveelt dan kunnen we van onze regeling afwijken. Het afwijkende bedrag kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag uit onze regeling. Als de stagiair geen geldige OV-kaart heeft, krijgt hij de reiskosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is bepaald in de gemeentelijke regeling.

Competenties:
Analytisch, resultaatgericht werken, leergierig, innovatief, proactief en aanpassingsvermogen.

Online solliciteren & meer informatie
Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online of neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de afdeling IB Onderzoek  tel. 030-286 1350. Zij kunnen eventuele vragen doorzetten naar de juiste persoon.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000