Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtSenior Projectmanager

Senior Projectmanager

Vacature

Wil jij leiding geven aan projectteams voor bestuurlijk complexe projecten, zoals de renovatie van de Wal- en Kluismuren in onze binnenstad?

Dit is je werk

Je geeft leiding aan een team van Stadsingenieurs waarin de diverse aandachtsgebieden die behoren bij een project zijn vertegenwoordigd en stuurt externe adviesbureaus aan. Afhankelijk van de fase van het project kunnen dit bijvoorbeeld zijn ontwerp, infra, constructies, milieu, ramingen, etc.

Je stemt af met de interne opdrachtgevers en adviseert de bestuurders vanuit je kennis van projecten en op basis van het Utrechtse beleid. Je onderkent daarin de diverse belangen en bestuurlijke gevoeligheden. Tevens zorg je tezamen met je collega's voor de verdere professionalisering van projectmanagement binnen SI.

Zo werken we onder andere aan de renovatie van de Wal en Kluismuren in hartje binnenstad.

De gemeente Utrecht is bezig met het herstel van de funderingen van de wal- en kluismuren van de historische grachten in de stad. Dit herstel is noodzakelijk om de veiligheid van de wal- en kluismuren op termijn te kunnen waarborgen. Een complexe operatie, niet alleen technisch maar ook gezien de vele belangen in de stad. Er moet rekening gehouden worden met inwoners, bedrijven, gebruikers van de binnenstad, behoud van bomen, juridische eigendomsverhoudingen, risico's op schade aan aangrenzende percelen, logistieke beperkingen, bevaarbaarheid van de grachten, gebruik van de werven, etc.

Het project wordt aangestuurd en uitgevoerd door het organisatieonderdeel Stadsbedrijven. Een intensieve samenwerking met de andere onderdelen van de gemeente is noodzakelijk.

Het project is in 2008 gestart en loopt nog enkele jaren door. De gemeente Utrecht acht het op dit moment gezien de fase in het project nodig om de tot nu toe doorlopen onderdelen van het project te evalueren en het project te herijken. Als Senior Projectmanager stuur jij de implementatie van deze herijking aan.

Dit is jouw werkplek

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!

Jij gaat werken voor de afdeling Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven.

Als Senior Projectmanager werk je bij de groep Projectmanagement van Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. Onze belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als bovengronds.

Dit bieden we je

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen €4.022 en €5.984. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget is 17,05% van je salaris.

 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.

 • Wij bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op:

  https://werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Jij bent:
 • Een ervaren senior projectmanager die bereid is om in woord en gedrag integraal verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten van het project binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders en budget en die daarin de opdrachtgever proactief kan ontzorgen;

 • Een projectmanager die rekening houdt met alle in - en externe facetten van de complexe operatie van het herstel van de wal- en kluismuren en deze tegen elkaar kan afwegen en daarover (ook bestuurlijk) kan adviseren;

 • Een verandermanager die een bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de benodigde kennis en vaardigheden (inclusief rolneming en gedrag) die horen bij een andere vervolgaanpak van het project van de verschillende betrokkenen (aan opdrachtnemer en opdrachtgeverszijde, inclusief aannemer);

 • Een stevige persoonlijkheid, die weet lijnen uit te zetten en vast te houden en ook weet in de dagelijkse hectiek overzicht te houden en rust te bewaren;

 • Duidelijk naar anderen over wat je verwacht, zonder de verbinding te verliezen;

 • Iemand die goed kan communiceren en netwerken. Je denkt vernieuwend en ziet kansen waar ze liggen;

 • Iemand die bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied projectmanagement binnen de afdeling SI. Je bent een cultuurdrager binnen de afdeling Stadsingenieurs voor het doorvoeren van een kwaliteitsslag op het gebied van integraal projectmanagement.

Dit vragen we verder van je
 • Je hebt (minimaal) een HBO-opleiding en een WO kennis en denkniveau;

 • Kennis van civiele techniek;

 • Minimaal 10 jaar ervaring met integraal projectmanagement voor projecten in de openbare ruimte;

 • Aantoonbare ervaring met geïntegreerde contractvormen, zoals Engineering & Construct en Design & Construct;

 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijk complexe projecten;

 • kennis van en ervaring met projectmatig werken, IPMA certificaat D of C, of Neerlands Diep of een soortgelijke opleiding;

 • Je bent klantvriendelijk en servicegericht en bestand tegen druk;

 • Je kunt goed communiceren en netwerken. Je denkt vernieuwend en ziet kansen waar ze liggen;

 • Je weet wat duurzaam werken binnen de stedelijke omgeving inhoudt;

 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het omgaan met bestuurlijk gevoelige onderwerpen, bij voorkeur op gemeentelijk niveau;

 • Een visie op omgevingsparticipatie en kunt daarin creatief schakelen in je projectaanpak.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Senior Projectmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct, maar uiterlijk vrijdag 17 mei.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Anne-Beth Heijnen, groepshoofd Projectmanagement, 0641549846.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern open gesteld.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie, die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Joke Dijk van Gemeente Utrecht ( +31 30 286 0838)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000