Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtSenior Manager Ruimtelijk Domein - Mobiliteit & Stedenbouw

Senior Manager Ruimtelijk Domein - Mobiliteit & Stedenbouw

Vacature

De ontwikkelorganisatie Ruimte (plm. 500fte) werkt vanuit 7 afdelingen aan de ruimtelijke opgaven van de stad. De stad groeit in een enorm tempo. Groei betekent ook uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren.

Ruimte is opgezet als matrixorganisatie, waarbij vanuit de verschillende afdelingen (gildes) capaciteit wordt geleverd aan de talloze opgaves van de stad. Als eindverantwoordelijke manager geef je, in samenwerking met je collega manager, leiding aan de medewerkers van de afdeling. Jullie zorgen ervoor dat alle collega's werken als een stevige, wendbare groep van kwalitatieve ruimtelijke specialisten. Professionals die integraal werken aan de opgaves en verbinding zoeken met de stad en haar stakeholders. Dit met de drive en aandacht om continu te willen leren en verbeteren. Hierbij is het matchen van de capaciteitsvragen vanuit de betreffende opgaven met de inzet van kwaliteit en talent van deze professionals een belangrijke kern in het werk.

Dit is je werk

Als senior manager geef je leiding aan de afdeling "Mobiliteit en Stedenbouw"; Dit doe je samen met je collega manager die jij ook direct aanstuurt. Binnen Mobiliteit & Stedenbouw werken de mensen die onze ruimtelijke ambities op de genoemde terreinen concreet en tastbaar maken in de stad. De afdelingen Mobiliteit en Stedenbouw bestaan samen uit circa 75 professionals met een grote onderlinge diversiteit in werkzaamheden, van junior tot en met strategisch niveau. Daarnaast worden er nog circa 25 mensen ingehuurd. Het gaat om gedreven, hoogopgeleide professionals met een grote daadkracht. De omvang van de groep vraagt om een aansturingsmodel waarbij delegeren vanuit het management en het stimuleren van het zelf organiserend vermogen van groot belang is.

Naast je hoofdtaak (leiding en sturing geven) draag je ook bij aan de gezamenlijke ruimte-brede taken van de managers. Je levert je bijdrage aan of leidt zelf afdeling overstijgende projecten in de bedrijfsvoering, HRM of anderszins en koppelt terug aan het MT van jouw afdeling.

Daarnaast zijn taken van de senior manager:
 • Je vertaalt inzichten over de ontwikkelingen in werkveld, vakgebied en de opgaven naar de benodigde kennis en competenties in de afdeling. Hierbij maak je gebruik van de expertise van de medewerkers.

 • Je hebt snel zicht op de specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en coacht en faciliteert hen in hun ontwikkeling.

 • Je bent verantwoordelijk voor de professionele kwaliteit van de medewerkers. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, heb je affiniteit met de inhoud van het werk binnen de afdeling en heb je een visie op de strategische inhoud om van daaruit te kunnen sturen op de verbetering van de professionele kwaliteit van de medewerkers.

 • Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de omvang (kwalitatief en kwantitatief) van afdeling. Dit doe je door scherp oog te houden op de toekomstige vraag.

 • Je acteert als verbinder bij belangenafweging en escalaties, als ondersteuner bij het vinden van oplossingen en faciliteert en stimuleert zo telkens opnieuw de zelforganisatie van de afdeling als geheel en de individuele collega's.

 • Je bespreekt met opdrachtgevers (opgavetrekkers) de benodigde inzet (korte en lange termijn) incl. prioritering in het werk. Je hebt een sleutelrol in het afstemmen van vraag en aanbod.

 • Je positioneert de afdeling binnen heel Ruimte, zodat er meerwaarde kan ontstaan in de onderlinge verbinding over de 7 afdelingen en binnen de gemeente als geheel.

 • Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van afdeling met continue aandacht voor professionalisering

 • Jij draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de afdeling.

 • Je draagt bij aan de gezamenlijke taken van het collectief van managers binnen Ruimte

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €4.975,- en €6.856,- op basis van 36 uur (schaal 14). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.
Dit vragen we van je

Je bent een echte peoplemanager die medewerkers coacht, faciliteert en stimuleert in hun individuele ontwikkeling. Ook daar waar het minder gaat, ga je in gesprek en geef je duidelijkheid. Daardoor ben je een rustpunt in de dynamiek van het werkveld.

Daarnaast stimuleer je het zelf organiserend vermogen van de medewerkers individueel en als team door hen een actieve en zelfstandige rol te geven bij de professionele ontwikkeling van het vak en elkaar. Belangrijk in het werk is dat je oog hebt voor samenwerken in groepen/groepsdynamiek en dat bevordert.

Je hebt verschillende managementstijlen in huis en zet deze bewust in. Je coacht en faciliteert als het kan en stuurt als het moet. Je daagt je medewerkers uit om elkaar te ondersteunen en je spreekt medewerkers aan op hun bijdrage aan het grotere geheel, op inhoud en organisatie. Je bent in staat om van een groep medewerkers, die uit verschillende bloedgroepen bestaat, een geheel te maken. Je bent creatief in het organiseren van je werk. Daarnaast ben je gewend te werken in een matrix organisatie waarbij sprake is van meervoudige aansturing.

Verder beschik je over:
 • een passende universitaire opleiding
 • Ruime managementervaring ( 7 jaar of meer)
 • Affiniteit met stedelijke ontwikkeling en daarbinnen de vakgebieden Mobiliteit en Stedenbouw
 • Ontwikkelingsgericht leiding geven, coachende en faciliterende houding
 • Een onbetwist verbindende leider die de confrontatie niet schuwt en vanuit verbinding met de ander werkt.
We vragen om een manager die weet om te gaan met conflicterende belangen, een sterk team en grote opgaves in de stad. Tegelijk zijn we als collega's op zoek naar een empathisch persoon, die ook met lichtheid en humor de dagelijkse praktijk schwung geeft.

Dit is handig om te weten

Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Matthijs Schreurs, 06 3958 3273. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jacqueline Gentenaar, Recruiter, 030 286 1472. We laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De eerste selectiegesprekken zijn gepland op 9 januari 2020 van 09.00 - 13.00 uur.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521AZ Utrecht

14 030