Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtSenior Inversteringsstrateeg-Investeren & Exploiteren

Senior Inversteringsstrateeg-Investeren & Exploiteren

Vacature

Utrecht maken we samen met jou!

Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Bij deze groei komen stevige maatschappelijke uitdagingen kijken zoals een goede bereikbaarheid van de regio, voldoende betaalbare woningen en de energietransitie. Maar ook het zorgdragen voor een stad waar iedereen mee kan doen. Onlangs is het nieuwe Coalitieakkoord 'Utrecht Ruimte voor iedereen' gepresenteerd, waarmee richting wordt gegeven aan deze opgaven voor de komende jaren. Om deze opgaven te brengen ontwikkelen we dwars door bestuurslagen heen slimme oplossingen voor gezond leven in de stedelijke regio's, Nederland en ver daarbuiten. Het kabinet zoekt de samenwerking met de steden en de regio's bewust op. De uitdaging is om de landelijke opgaven en die van Utrecht goed te verbinden.

Dit is je werk
Als Senior Investeringsstrateeg vervul je voor de stad een regisserende rol als het gaat om het professionaliseren van het investeringsklimaat naar private en publieke partijen die dagelijks betrokken zijn bij de gebieds- en vastgoedontwikkelingen in de stad en regio. Deze regisserende rol komt op verschillende wijzen tot uitdrukking:
 • Je bent voor de opgave Netwerk, Acquisitie, Marketing en Trade (NAMT) een belangrijke gesprekspartner als het gaat om het professionaliseren van de marktbenadering. Vanuit die hoedanigheid vervul je een voorname rol in het Development Network Utrecht (DNU), het Holland Metropole en (de voorbereiding en uitvoering van) belangrijke vastgoedbeurzen als de Provada en de Expo Real;

 • Je kent de mindset en doelen van ontwikkelaars,investeerders, woningcorporaties en bouwers in de stad en spreekt hun taal en die van hun klanten. Je zet deze kennis op verschillende manier in, bijvoorbeeld om ontwikkelaars en beleggers te koppelen aan investeringskansen in de stad of om publiek private afspraken te verstevigen in het kader van de Stadsakkoorden Wonen en Gasloos Bouwen die het college wil sluiten;

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd hoe het (gemeentelijk) investeringsklimaat beter kan aansluiten op de markt, bijvoorbeeld als het gaat om de wijze hoe de stad zijn tenderbeleid heeft vormgegeven of met betrekking tot vernieuwende en innovatieve samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen.

 • Je neemt initiatieven om het team richting te geven als het gaat om visie- en kennisontwikkeling, bijvoorbeeld hoe marktpartijen invulling geven aan begrippen als waardecreatie en welke impact dat heeft op de business case van marktpartijen.
In de Ontwikkelorganisatie Ruimte valt deze functie onder het team Investeren & Exploiteren. Wij ontwerpen creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Investeren & Exploiteren heeft kennis en expertise van publieke en private geldstromen, contract en risicomanagement en waardecreatie. Wij brengen voor gebieds- en vastgoedontwikkelingen in beeld wat directe kosten en opbrengsten zijn, welke waardestromen ontstaan én wat we er maatschappelijk mee bereiken. Wij onderhandelen met ontwikkelaars en investeerders en spreken hun taal, kennen hun mindset en doelen en die van hun klanten. Wij leggen afspraken vast en monitoren deze met onze specifieke financiële, juridische en marktkennis.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €4022,- en €5520,- (schaal 12) Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding en pensioenregelingen klik je hier.

Dit vragen we van je
 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding gericht op kennis van het vakgebied (vastgoed)economie en/of financiële economie en minimaal 5-10 jaar werkervaring op universitair niveau passende bij de rol en taken van de functie.

 • Een netwerk dat aansluit bij de rol en taken van de functie is een duidelijke pré.

 • Je bent omgevingsbewust. Je kunt gemakkelijk contacten leggen, zowel naar collega's binnen de gemeentelijke organisatie als naar externe stakeholders.

 • Je kunt goed om gaan met complexe vraagstukken in een dynamische omgeving en je weet mensen te enthousiasmeren om samen resultaten te bereiken.

 • Je bent nieuwsgierig en houdt ervan om voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om (ruimtelijke) opgaven mogelijk te maken met daarbij oog voor risico's en het belang van de gemeente.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Senior Investeringsstrateeg aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Matthijs Schreurs, manager Investeren & Exploiteren (06 3958 3273).

Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter (06 1829 1753)

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jan Willem Boer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000