Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtSenior epidemioloog/onderzoeker publieke gezondheid

Senior epidemioloog/onderzoeker publieke gezondheid

Vacature

Dit is je werk
Vanuit de wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak te monitoren hoe het met de gezondheid van haar inwoners gaat en welke factoren deze gezondheid beïnvloeden. In Utrecht komt deze kennis samen in de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De VMU komt tot stand door een multidisciplinair team van onderzoekers die veelal in samenwerking met andere gemeentelijke onderdelen, stedelijke partners en kennispartners aan onderzoeksthema's werken en een nauwe link hebben met beleids- en praktijkprofessionals rond deze thema's. De VMU werkt langs een 'roadmap' toe naar het Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP) 2022 langs verschillende lijnen: thema's/inhoud, data, communicatie en duiding Wegens ziekte van de projectleider VMU, zoeken we een ervaren senior-epidemioloog/onderzoeker publieke gezondheid die de kar van de VMU gaat trekken.

Je werkt met visie en focus toe naar het Utrechts Gezondheidspofiel 2022 samen met de onderzoekers en (in afstemming) met beleid, praktijk, wetenschap en bestuur. Je houdt het overzicht van alle lijnen rond de VMU, brengt deze samen en zorgt dat de prioriteiten die binnen de lijnen worden gelegd aansluiten op het VMU-model en de opgestelde roadmap.

Concrete taken waar de projectleider tot 1 maart 2020 mee aan de slag gaat: werken aan een visie voor het UGP 2022, het samenstellen van een stedelijke klankbordgroep (wetenschap en praktijk) VMU 2022, het versterken van het (interne) gemeentelijke en (externe) stedelijke netwerk, communicatie (in afstemming met een collega van communicatie). De projectleider VMU is ook productowner van onze VMU-website en denkt mee in de vernieuwing daarvan.

Plek in de organisatie

Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij als Volksgezondheid aan bijdragen. Dit doen wij in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen bouwen we aan een gezonde toekomst van Utrecht. Dat doen we door het ontwikkelen van het Utrechts gezondheidsbeleid en het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang. Maar vooral ook en steeds meer door het inbrengen van onze gezondheidsexpertise in allerlei ontwikkelingen op verschillende niveaus. Zowel nationaal als internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de 'gezonde stad'.

Als senior-epidemioloog/onderzoeker kom je te werken bij het team Beleid, Expertise en Onderzoek (BEO). Dit team bestaat uit ongeveer 33 medewerkers. Medewerkers van BEO signaleren, monitoren, onderzoeken en agenderen de volksgezondheid in Utrecht. Ze bereiden besluitvorming voor en adviseren en ondersteunen bestuur, management en professionals. Dit op basis van kennis en kunde op het gebied van Volksgezondheid in brede zin. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid vormt een belangrijke basis voor ons werk. Momenteel bevinden we ons in de besluitvormingsfase voor de nieuwe beleidsperiode (besluitvorming is in september voorzien). Daarnaast werken we met elkaar aan het versterken van onze kennisrol. Hiervoor is een kennis- en onderzoeksagenda voor de hele organisatie opgesteld.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou verder:
  • Een half jaar lang werken in de gemeente die "Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen" als haar missie hanteert en zich samen met tal van andere partijen en organisaties profileert als het gezonde hart van Nederland.

  • Een uitdagende klus op strategisch niveau, middenin een organisatie die schakelt tussen beleid, praktijk en uitvoering en met een stevige verankering in de stad;

  • Er is een stevig VMU-team van onderzoekers en gezondheidsexperts (kernteam VMU) die samen met jou vorm en inhoud geven aan het werk. Daarnaast werk je samen met collega's van IB Onderzoek, GGD regio Utrecht, kennisinstellingen, collega's die dicht bij de uitvoering van het werk staan. Maar ook beleidsmedewerkers, strategen, management en directie. Kortom: een echte netwerkfunctie.

  • We zoeken iemand die ongeveer 2 dagen per week/0,5 fte voor ons beschikbaar is, gedurende een half jaar.

Dit vragen we van je
Medewerkers krijgen bij BEO veel vrijheid en vertrouwen om hun werk binnen de koers en opdracht van de organisatie uit te voeren. Het team van epidemiologen (ongeveer 10 medewerkers) werkt als een zelf organiserend team. Met de opdracht om de volksgezondheid in Utrecht te monitoren, geeft het team zelf invulling aan de inhoud en organisatie van hun werk. Binnen het team werk je samen met collega's op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaars expertise en professionaliteit. Van de teamleden wordt verwacht dat zij zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen bespreekbaar maken. Je moet daarom in staat zijn om te reflecteren op jezelf en het team.

We zoeken iemand met visie op de publieke gezondheid voor de langere termijn die vernieuwing kan brengen waar mogelijk en nodig. Een logisch denker met gedegen kennis van gezondheid en gezondheidsonderzoek. Vanuit die basis ben je in staat het proces rondom de VMU te sturen en de verbinding met beleid/ praktijk/ wetenschap/ politiek/ andere gemeentelijke diensten te maken. We zoeken iemand die zich gemakkelijk in alle lagen van de organisatie beweegt en die mensen verbindt en meekrijgt.

Verder vragen we het volgende van je:
  • Je bent afgestudeerd in de gezondheidswetenschappen, medische wetenschappen of sociale wetenschappen en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

  • Je hebt bewezen ervaring als projectleider op een senior niveau op het raakvlak van onderzoek, beleid en praktijk.

  • Je bent een teamspeler, hebt een proactieve instelling en bent communicatief sterk.

Kernwoorden: visie, creativiteit, verbinden, netwerken, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als projectleider VMU aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Marielle Beijersbergen, Senior Epidemioloog, 030-2863256. Heb je vragen over de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Mirjam Mascini, Teammanager Volksgezondheid (Beleid en Onderzoek), 030-2863213.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Een eerste gesprek vindt plaats in de week van 22 juli, een tweede ná 5 augustus. Bij voorkeur start je vanaf 1 september.

Je komt bij ons te werken via een payrollconstructie (Driessen) of via een detachering vanuit je huidige werkplek. Inhuur als ZZP'er of via een commercieel adviesbureau is niet mogelijk.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Tractieweg 2
3534 AP Utrecht

030 2860000