Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtSenior beleidsadviseur/opgavemanager culturele zaken

Senior beleidsadviseur/opgavemanager culturele zaken

Vacature

Dit is je werk

Culturele Zaken (CZ) is een zelfstandig onderdeel van de gemeentelijke organisatie en ontwikkelt cultuurbeleid en stimuleert en versterkt het culturele klimaat in de stad.

Wij zoeken een senior beleidsadviseur/opgavemanager. De functie ziet er als volgt uit:

Beleidsadviseur (50%)
  • De beleidsadviseurs zorgen voor ontwikkeling van beleid, beheren van subsidierelaties en het ontwikkelen van projecten. Deze vacature heeft betrekking op het beleidsterrein amateurkunst en participatie. Utrecht is een stad waar amateurkunst en participatie een belangrijk beleidsterrein is. De stad heeft een goede infrastructuur met o.a. wijkcultuurhuizen en jongerencultuurhuizen. Ook kent de stad een groot en hoogontwikkeld amateurkunstklimaat. Voor de komende periode is beleid nodig om dit veld nog verder te versterken. Aandachtspunten daarbij zijn het vergroten van de diversiteit en inclusie, het beter verbinden van amateursector en het professionele cultuurveld en het verbinden van amateurkunst aan andere beleidsterreinen, zoals zorg en welzijn.

  • Utrecht is een snel groeiende stad. De groei biedt ook ruimte aan nieuwe investeringen en andere kansen voor Cultuur. In dat kader is het voornemen om nog een wijkcultuurhuis te realiseren in de wijk Zuid en een jongerencultuurhuis voor Leidsche Rijn. Inhoudelijk ben je trekker van deze ontwikkelingen en je werkt samen met een collega die zich bezighoudt met vastgoed.

  • Je bent vanuit Culturele Zaken accounthouder voor een deel van de wijkcultuurhuizen en jongerencultuurhuizen. In deze rol ben je aanspreekpunt voor de desbetreffende instellingen en bewaak je de zowel artistiek inhoudelijke als de zakelijke voortgang.

Opgavemanager (50%)

De afdeling CZ kent één leidinggevende. Op inhoud zijn er drie opgavemanagers, die een coördinerende en ondersteunende rol spelen naar beleidsvelden en opgaves.
  • In jouw portefeuille zit amateurkunst, cultuureducatie, amateurkunsteducatie en podiumkunsten. Je werkt daaraan met een aantal collega's.

  • Je coördineert als opgavemanager daarnaast minstens één afdelingsbrede strategische opgave (inclusie en participatie). Om deze strategische opgaven te realiseren, werk je ook samen met collega's buiten de afdeling CZ.

  • Je hebt een begeleidende en adviserende rol naar collega's op beleidsinhoudelijk, bestuurlijk en strategisch vlak. Je beschouwt casuïstiek van collega's ook vanuit een bredere strategische context.

Plek in organisatie

Je werkt met de collega's van de afdeling Culturele Zaken waarin alle sectoren van de kunst vertegenwoordigd zijn. Het gemeentebestuur wordt geadviseerd over het te voeren cultureel beleid en het geformuleerde beleid wordt omgezet in concrete activiteiten en voorzieningen. Voor een goede functievervulling is sprake van een regelmatig en constructief overleg met (vertegenwoordigers van) het culturele veld.

Dit vragen we van je

Je hebt een werk- en denkvermogen op universitair niveau en een opleiding in culturele, bestuurlijke en/of bedrijfskundige richting. Je hebt minstens 4 jaar relevante werkervaring. Je hebt affiniteit met en kennis van het culturele werkterrein en van actuele beleidsontwikkelingen die horen bij de functie. Je denkt creatief, analytisch en oplossingsgericht en je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Redactionele vaardigheid is een basisvereiste voor heldere advisering. Je werkt in diverse werkverbanden goed samen en je hebt aantoonbaar brede kennis en ervaring met het leiden van complexe projecten/programma's en discipline overstijgend werken. Je beschikt over een stevige dosis doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen en stressbestendigheid.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
  • Een 32-36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.022 en € 5.520 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

  • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

  • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als aan de slag te gaan, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met het secretariaat van Culturele zaken, 030-286 15 92. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jacqueline Gentenaar, Recruiter, 030-2861472.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 8 oktober. De tweede ronde gesprekken op 15 oktober.

Een assessment maakt zo nodig onderdeel uit van de procedure.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Tractieweg 2
3534 AP Utrecht

030 2860000