Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtSecretaris G4 verkeer & vervoer

Secretaris G4 verkeer & vervoer

Vacature

Gevraagd:

 • Secretaris G4 Verkeer & Vervoer voor 0,6 tot 0,8 fte, standplaats Utrecht;
 • Start zo snel mogelijk.


Hoe is de G4 georganiseerd?
De G4 is een netwerkorganisatie. De samenwerking wordt ondersteund door een secretariaat en er is voorzien in een gezamenlijk werkbudget. Afgesproken is om het secretariaat periodiek te laten rouleren: de afgelopen jaren was het gehuisvest in Rotterdam, per juni 2017 is Utrecht de gastheer.

De G4-samenwerking rond verkeer & vervoer is vormgegeven op drie niveaus:

 • Niveau wethouders: Een G4-BO (Bestuurlijk Overleg) dat 4 keer per jaar bij elkaar komt. En daarnaast afhankelijk van de bestuurlijke actualiteit ad hoc-overleggen met onder meer I&M (Bestuursraad, Staatsecretaris, Minister) en de gezamenlijke openbaar vervoersbedrijven in de Randstad.
 • Niveau hoofden verkeer & vervoer: Een G4-HO (Hoofden Overleg) met een frequentie van 6 keer per jaar. En ook in dit geval afhankelijk van de actualiteit ad-hoc overleggen.
 • Niveau werkvloer: Een G4-WG (Werkgroep), met de “accounthouders” van de vier steden (inzet max. 1 dag per week). Daarnaast, afhankelijk van de actualiteit inhoudelijke werkgroepen (bijv. taxi, fiets, (D)VM, goederenvervoer en verkeersmodellen), bemenst door de inhoudelijk experts vanuit de afzonderlijke steden.


De afgelopen 1,5 a 2 jaar is het contact en de samenwerking met I&M in een stroomversnelling gekomen. Dat heeft te maken met het G4VV-initiatief “Houd de groeiende stad in beweging” in relatie tot de ontwikkelingen binnen I&M rond vernieuwing van het MIRT en het programma “Meer Bereiken” en de toenemende aandacht van het Rijk voor het vraagstuk van bereikbaarheid in de integrale stedelijke context. Het is te verwachten dat het G4-secretariaat een toenemende rol krijgt in deze samenwerking.

Rol secretariaat & taken secretaris:
In zijn algemeenheid zorgt het secretariaat ervoor dat de G4 onderdeel is van het voor verkeer & vervoer relevante netwerk, zowel binnen de G4  de G4-collegeconferentie) als in triple helix-verband (zoals met de VNG, I&M, OV-bedrijven, VNO-NCW, CROW/KPVV, vervoerregio’s, de onderzoekswereld en de fietsersbond).

Taken van de secretaris zijn:

 • Gezamenlijk werkprogramma opstellen op basis van de gezamenlijkheid in de (nieuwe) collegeprogramma’s, dat vervolgens door de wethouders in het G4-BO bestuurlijk wordt vastgesteld
 • Het werkprogramma zo nodig bijstellen, in ieder geval halverwege de collegeperiode
 • Aan het begin van de nieuwe collegeperiode en zo mogelijk ook halverwege een ambtelijk/bestuurlijk werkbezoek organiseren (G4-BO, G4-HO)
 • Symposia en ontmoetingen met de woordvoerders mobiliteit van de Tweede Kamer organiseren
 • Relevante netwerken opbouwen en onderhouden. De secretaris fungeert als verbindingspersoon en initieert, coördineert en activeert de samenwerking
 • Fungeert als secretaris van het G4-BO en het G4-HO
 • Bereidt samen met de G4-WG de agenda voor van G4-BO en G4-HO en zit de G4-WG voor.
 • Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor annotatie, agenda en verslaglegging van G4-BO, G4-HO en G4-WG.
 • Voorbereiding van de meeste ad-hoc overleggen en organiseren van de annotatie voor de G4-bestuurders in de VNG-cie MEM voor zover het de portefeuille Mobiliteit betreft.


De secretaris wordt hierbij ondersteund door een adjunct-secretaris en (financieel-) administratieve ondersteuning in totaal voor 0,5 fte. De afgelopen periode is de focus op het gezamenlijk kennisdelen en –kennis ontwikkelen toegenomen, zowel inhoudelijk (transitie richting verduurzamen van de mobiliteit, innovatie (ITS), verkeer in de integrale stedelijke context, MaaS-concepten, etc.) als waar het gaat om nieuwe vormen van samenwerken, financieren, programmatische aanpak, etc. Deze trend zal doorzetten en leidt tot het organiseren van “specials” in triple helix-verband.

Competenties:

 • Jij hebt aantoonbare procesvaardigheden en ervaring met regievoeren, delegeren en opdrachtgeven;
 • Jij bent een professional in het vakgebied ‘verkeer & vervoer’ en hebt affiniteit met innovatie;
 • Jij bent een strategisch denker en weet abstracte onderwerpen concreet te maken;
 • Jij bent een netwerker en verbindt mensen en disciplines met elkaar: van publiek, privaat tot wetenschappelijk, en van beleidsmakers en uitvoerders tot bestuurders;
 • Jij enthousiasmeert en krijgt mensen in beweging;
 • Jij bent communicatief sterk, mondeling en schriftelijk;
 • Jij bent proactief, initiatiefrijk en zelfstandig.


  Goed om te weten
 • Projectgebonden aanstelling voor 2,5 jaar (oktober 2017- mei 2020), optie tot verlenging;
 • Sollicitatie uiterlijk 15 oktober 2017 richten aan Wouter van Mierlo (w.van.mierlo@utrecht.nl), in afschrift aan secretariaat G4 Verkeer & Vervoer (G4VV@utrecht.nl).

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000