Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtProjectmanagers Multifunctionele- en onderwijsaccommodaties

Projectmanagers Multifunctionele- en onderwijsaccommodaties

Vacature

Een gezonde stad vraagt om goede gebouwen die aansluiten op de behoeften van vandaag én morgen. Wij werken hierin samen met de stad. De opgave van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is om in een groeiende en verdichtende stad in verbinding met klanten, gebruikers, beleidsvelden en college invulling en uitvoering te geven aan voldoende, duurzame voorzieningen voor maatschappelijke activiteiten. Ons vastgoed is namelijk veel meer dan alleen maar gebouwen, scholen en monumenten. Het zijn bibliotheken, zwembaden, sportaccommodaties, wijkgebouwen waarin burgers en diensten samenkomen om een betere stad te maken, verbinding te creëren en elkaar te helpen.

Binnen de gemeente Utrecht is de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) eigenaar van bijna 1000 panden. Voor dit Utrechtse vastgoed programmeert, ontwikkelt en realiseert UVO de (ver)nieuwbouwprojecten en renovaties. Bij de UVO gaat het over gebruikers, maatschappelijke activiteiten en bakstenen in duurzame accommodaties.

Dit is je werk

Ter uitbreiding van het team multifunctionele accommodaties en onderwijshuisvesting hebben we ruimte voor twee nieuwe collega's in de rol van projectmanager. We zoeken twee ervaren projectmanagers die zich in hun professionaliteit en kunde onderscheiden en die hun leiderschap inzetten in majeure nieuwbouw of renovatieopdrachten.

Je werkt bij de UVO, afdeling Onderwijshuisvesting, Sportaccommodaties en Multifunctionele Accommodaties (MFA's). Het gaat veelal op gezichtsbepalend vastgoed in de stad waarin veelal onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Het komen toe vergaande verduurzaming maar ook toegankelijkheid is één van de uitdagingen. Als eigenaar en beheerder zet de gemeente Utrecht haar vastgoed gericht in om de sociale, fysieke en maatschappelijke opgaven in de stad te realiseren. Daarom programmeert, ontwikkelt en realiseert de UVO (nieuwbouw)projecten en renovaties met maatschappelijke impact. De ambities staan vastgelegd in het Coalitieakkoord 'Utrecht, ruimte voor iedereen', het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV), Nota Kapitaalgoederen (NKG2019-2023) en het Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV 2015-2025).

Wat ga je doen:
 • Je managet meerdere projecten inhoudelijk, procesmatig én financieel namens de opdrachtgever van de UVO in de initiatief-, definitie-ontwerpfase, de voorbereiding van de realisatie en de daadwerkelijke realisatie en oplevering/overdracht van de (gerenoveerde of nieuwe) gebouwen;

 • Je werkt in een krachtenveld van de stakeholders en hebt ervaring met het succesvol werken in een politiek, bestuurlijke omgeving.

 • Je bent bekend met verschillende aanbestedingsvormen en het beheersen en managen van UAV contracten (Design en Build, GC, bouwteamverband) op de principes van SCB (systeemgerichte contract beheersing)

Dit vragen we van je

Voor een succesvolle invulling van deze rol vinden we het belangrijk dat je beschikt over een afgeronde opleiding richting Bouwtechnische bedrijfskunde, Planologie, Bouwmanagement & Vastgoed, Bouwkunde of vergelijkbaar op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt relevante werkervaring op het gebied van het projectmanagement in vastgoed- en gebiedsontwikkeling;

 • Je hebt lol in projectmanagement met meerdere stakeholders en hebt oog voor proces en het behalen van resultaten;

 • Je houdt je aan de planning en afspraken en informeert en rapporteert proactief aan opdrachtgever over de voortgang, communicatie-momenten, uitputting middelen, beslismomenten, risico's en beheer/bijsturingsmaatregelen;

 • Je stuurt scherp op tijd, geld, kwaliteit, integraliteit en managet actief risico's. Je hebt controle over je projectdoelen en haalt ze;

 • Je acteert als generalist, weet experts te consulteren voor het welslagen van je project contractvorming, omgevings-vergunningen, inkoopstrategieën, participatietrajecten;

 • Je bent een verbinder. Je luistert naar de vraag van de klant en weet dit te koppelen aan het de uitdagingen waar we als team voor staan;

 • Omgevingsmanagement is een voorwaarde, je ontwikkelt in samenwerking met de communicatieadviseur participatietrajecten met de gebruikers en omgeving;

 • Je hebt kennis van gemeentelijke organisaties en een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke processen. Fijn als je kennis hebt van de onderwijs wet en regelgeving;

 • En last but not least, je beschikt over een gezonde dosis humor en zelfspot;

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
 • Een 32 tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €3.491 en €5.067 op basis van 36 uur. (schaal 11) Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal (10) behoort tot de mogelijkheden.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.
Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Projectmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Ben de Vor, 06 131 695 12. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Gitta Dalenberg, Recruiter, 030 286 1352

Na de sluitingsdatum van 30 november 2019 hoor je zo snel mogelijk of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gitta Dalenberg van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Tractieweg 2
3534 AP Utrecht

030 2860000