Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtProgrammamanager verkeers- en mobiliteitsmanagement

Programmamanager verkeers- en mobiliteitsmanagement

Vacature

Heb jij expertise in het domein mobiliteit en affiniteit met het beïnvloeden van (mobiliteits) gedrag? Heb jij passie voor het organiseren en regisseren van beleidsvorming? Ben jij daarnaast doortastend, verbindend (samen) en sensitief in een politiek bestuurlijk speelveld, dan zijn wij op zoek naar jou!

Dit doe je UtrECHT

De kern van de werkzaamheden is het organiseren en realiseren van het programma Verkeers- en Mobiliteitsmanagement zowel intern als extern. Concreet houdt dit in dat je als Programmamanager verantwoordelijk bent voor:
 • De inhoudelijke aansturing van het programma en het boeken van resultaten door het programma Verkeers- en Mobiliteitsmanagement goed te organiseren.

 • Het bereiken van de doelen uit de kadernota "Slimme Routes Slim Regelen en Slim Bestemmen" (in samenwerking met de andere programma's uit de Opgave Mobiliteit).

 • Het inspireren op vernieuwende gedragsbeïnvloeding, daar zelf ideeën over hebt en dat kan overbrengen in de organisatie.

 • Het tactisch programmeren en prioriteren van projecten binnen het programma (bijv. dynamisch verkeersmanagement, doelgroepenmanagement, goederenvervoer, het verder implementeren van nieuwe deelconcepten en elektrisch vervoer).

 • Weet te komen tot slimme combinaties van maatregelen op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement.

 • Het verzilveren van de kansen die smart mobility biedt.

 • Het, indien nodig, doen van voorstellen voor wijzigingen in het programma, de maatregelen en aanpak.

 • De passende capaciteit en expertise regelen, in overleg met de gildemanagers.

 • Budget en voortgang bewaken van het programma en hierover rapporteren aan de opgavetrekker Mobiliteit.

 • Het programma vertalen en uitdragen in en buiten de organisatie via marketing, lobby en communicatie met als doel meer impact te realiseren.

Werkzaamheden en rol
 • Je werkt in opdracht van de Opgavetrekker Mobiliteit. Jullie werken samen met de andere programmamanagers aan het realiseren van de opgave Mobiliteit in de stad.

 • Zelf ben je gedelegeerd opdrachtgever voor inzet van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en smart mobility in de vele projecten die we doen. Ook regel je de reguliere processen en bedrijfsvoering rondom verkeersmanagement.

 • Je stuurt een team van beleidsmedewerkers, programmeurs van verkeersregel installaties, gedragsspecialisten en projectleiders aan. Je bent hier dagelijks functioneel inhoudelijk aanspreekpunt voor. Een opgavesecretaris ondersteunt je in dit werk.

 • Binnen en buiten het team zorg je voor verbindingen en resultaten:
  • Tussen de verschillende invalshoeken infrastructuur, gedrag, bestemmen, mobiliteit.

  • Binnen de opgave mobiliteit met de andere programma's zoals fiets/voetganger,, parkeren, verkeersveiligheid.

  • Binnen de ontwikkelorganisatie Ruimte door te verbinden met ruimtelijke ontwikkeling.

  • Met de stad en met partners. Je verzorgt het accountmanagement met partijen, overheden die een rol hebben bij het programma.

 • Je borgt samen met het team de kennis en signaleert trends en ontwikkelingen rondom Verkeers- en Mobiliteitsmanagement.

Dit is jouw werkplek

Binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht ben je onderdeel van het gilde 'Opgavesturing'. Dit gilde bestaat uit de programmamanagers en secretarissen van de hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Dit zijn de opdrachtnemers en regisseurs van de hoofd-opgaven binnen het ruimtelijke domein. Zij vervullen een regierol bij het definiëren van de opgaven en, het verkrijgen van (bestuurlijk) draagvlak voor het formuleren en het realiseren van het programma. Gezamenlijk met de andere programmamanagers ontwikkelen zij hun expertise.

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.490 en € 5.984 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Dit breng je mee:
 • Afgeronde opleiding wo
 • Ruime werkervaring in het ruimtelijk/mobiliteits domein of beleidsveld met vergelijkbare complexiteit.
 • Je bent proces- én doelgericht, sturend en organiserend.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en hebt een goede politieke antenne.
 • Je beschikt over een bewezen netwerk en kennis van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en kan dit verbinden met gezonde stedelijke ontwikkeling als resultaat.
 • Je kunt goed omgaan met complexiteit, chaos en afhankelijkheden. Je staat sterk in je schoenen en bent een sterke verbinder met inlevingsvermogen.
 • Je begrijpt de gebruikers en wisselwerking tussen fysieke infrastructuur en beïnvloeden van gedrag kun je een plaats geven in de projecten en werkwijzen
 • Je beschikt over ervaring en inzichten om kennis en doelen te verankeren in de organisaties, gebiedsvisies en bestaand beleid.
 • Je hebt Kennis van en ervaring met opdrachtgeverschap, monitoring en financieel management.
 • Je bent een resultaatgerichte verbinder met inhoudelijke kennis.
Is dit jouw rol? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Programmamanager verkeer en mobiliteit aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online - maar uiterlijk 26 augustus 2018. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem contact op met Nancy Kok, Interim Gildemanager/manager Opgavesturing, via 06-10177960.

Goed om te weten

Aanstelling: in eerste instantie voor 1 jaar, bij goed functioneren vaste aanstelling als programmamanager B. Plaatsing op de rol is voor 2 jaar. Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

We zijn een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000