Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtProgrammamanager Vastgoed

Programmamanager Vastgoed

Vacature

Dit is je werk
De opgave van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is om in een groeiende en verdichtende stad in verbinding met klanten, gebruikers, beleidsvelden en college invulling en uitvoering te geven aan voldoende, duurzame voorzieningen voor maatschappelijke activiteiten. Een gezonde stad vraagt om goede gebouwen die aansluiten op de behoeften van vandaag én morgen. Wij werken hierin samen met de stad. We doen dit vanuit de kernwaarden van de UVO: klant & pand, opgavegericht, samen leren en groeien en teamgevoel.

Als programmamanager geef je richting aan de ontwikkeling en ben je gezichtsbepaler voor het toekomstige vastgoed. De opgave om kwalitatief de juiste keuzes te maken voor de langere termijn vraagt om kennis van de omgeving en de stad, inzicht in maatschappelijke en technische ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar de vastgoedportefeuille en projecten. De ambities zijn vastgelegd in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) en de Nota Kapitaalgoederen (NKG2019-2023).

Samen met de portefeuillemanagers geef je invulling aan de uitwerking van het MPUV en de NKG en de daarin opgenomen lange termijn ambities voor de uitbreidings en vervangingsinvesteringen. Je treedt op in de rol van gedelegeerd opdrachtgever voor de ontwikkeling-realisatie-ingebruikname van de onderhanden investeringsprojecten en de nog te ontwikkelen gebieden. Je opdracht is om te zorgen voor kwantitatief en kwalitatieve aansluiting van de huisvestingsvraag en aanbod in de nabije toekomst. De andere kerntaak vormt de concretisering en praktische uitwerking van de opgaven en ambities uit het coalitieakkoord Utrecht: "Ruimte voor Iedereen" ten behoeve van duurzame en toekomst bestendige voorzieningen. Op het gebied van verduurzaming, circulair en co2 neutraal bouwen zijn grote ambities. Jij geeft deze richting.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
  • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3.348 en € 5.188 op basis van 36 uur (schaal 11 en 12). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

  • Een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de ambitie deze bij goed functioneren om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

  • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

  • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskosten-vergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Om succesvol te zijn in deze functie vinden we het van belang dat je aantoonbare ervaring hebt als programmamanager en stevige dosis kennis hebt op het gebied van het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. Vanzelfsprekend heb je academisch werk en denkniveau.

Als programmamanager ben je een voorloper in kennis (op het gebied van duurzaam bouwen en ontwikkelen) en in kunde. De opgaves zijn groot en daarom hechten we aan een resultaatgerichte en planmatige aanpak van de opgaves. Je enthousiasmerende en concrete visie, die je zowel mondeling als schriftelijk aan iedereen duidelijk kan maken, maken dat je in korte tijd in staat bent om een stabiel netwerk te ontwikkelen om tot daden te komen. Je lol zit er in om ingewikkelde uitdagingen praktisch te maken. Met je sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen zorg je voor verbinding en sta je garant voor haalbare oplossingen.

Je bent scherp en aanjagend in het vernieuwen en continue leren en verbeteren. Je weet een heldere bijdrage te leveren aan de professionalisering van het team met meer aandacht voor het proces en continue verbetering van de kwaliteit van de samenwerking in een complexe omgeving. Je hebt continue inzicht in de status van je programma en de individuele projecten en plant je acties strategisch vooruit.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Programmamanager Vastgoed aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Marcel Gierveld, manager Utrechtse Vastgoed Organisatie, 030 286 5974. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Recruiter Jan Willem de Boer, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jan Willem Boer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000