Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtProgrammamanager onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

Programmamanager onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

Vacature

Dit doe je UtrECHT
Ben jij die Programmamanager die succesvol de uitvoering van ons MeerJarenHuisvestingsPlan Onderwijshuisvesting ter hand neemt? Heb jij soepel onderhandelingsvaardigheden en kennis en ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting? Beschik je daarnaast over overtuigingskracht, sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen en klantbehoeften en ben je een teamspeler? Dan komen we graag in contact met jou! De kern van de werkzaamheden is het organiseren en realiseren van het programma Energie zowel intern als extern.

We zoeken naar een ervaren collega die de verbinding kent tussen onderwijsbeleid en realisatie van projecten. De programmamanager heeft bovendien ervaring in  gestructureerd en met de betrokkenen in de keten Onderwijshuisvesting sturen  op resultaat en heeft een scherp ook voor kortcyclische verbetermogelijkheden in werkwijzen en procedures en weet deze op een natuurlijke wijze succesvol in de keten te implementeren. Iemand die voor de keten sturingsinformatie verder vormgeeft en doorontwikkelt, gelinked aan de prestaties die voor de UVO én de portefeuille Onderwijshuisvesting van belang zijn. Een enthousiaste collega die deze opgave als een programmaopgave voor de komende paar jaar opzet en aanstuurt.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Zorgt voor versterking van de inhoudelijke en organisatorische aanpak van de uitvoering van het programma Onderwijshuisvesting.
 • Je zorgt ervoor dat kennis en kunde vanuit het programma ingebed wordt in de gebiedsopgaven en in de andere thematische programma’s.  Daarnaast zorg je voor borging van de kennis en kunde bij medewerkers.
 • Je adviseert Portefeuillemanagers, Bestuur, Directie en de deelname van bestuur/directie bij optredens “naar buiten” toe, strategisch en doortastend.
 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Maakt projectdefinities van complexe vraagstukken en draagt zorg voor de    besluitvorming.
 • Stuurt op de voortgang van het project, de samenhang tussen de projecten en de bewaking van het resultaat.
 • Levert tijdig stuur- en voortgangsinformatie uit de onderhanden projecten inclusief de capaciteitsplanning.
 • Creëert een sturende en probleemoplossende positie voor het behalen van het resultaat.
 • Verantwoordelijk bent voor het effectief inzetten van de beschikbare capaciteit en middelen.
 • Zorgdraagt voor continuïteit in het kortcyclisch verbeteren van de werkprocessen.
 • Verantwoordelijk bent voor de pro-actieve, monitoring en communicatie van de uitvoering van het programma.
 • Verantwoordelijk bent voor het samen met externe en interne partners realiseren van de gewenste resultaten.
 • Actief ontwikkelt en bijdraagt aan effectieve kaderstelling voor de uitvoering van het programma.
 • Zorg draagt voor de vertaling van het uitvoeringsprogramma VO en deze uitdraagt  in en buiten de organisatie met als doel meer impact te realiseren.


Dit is jouw werkplek
In de ruimtelijke strategie van de stad is vastgelegd hoe Utrecht groeit naar 407.000 inwoners in 2030. Die groei vraagt om een adequaat tempo en invulling van onderwijsvoorzieningen, waaronder primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het is onze zorgplicht om tijdig voldoende scholen beschikbaar te hebben waarin onze kinderen goed onderwijs kunnen krijgen.

In het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) hebben we een lange termijn koers vastgelegd waarmee we langjarig uitbreiding van onderwijsvoorzieningen programmeren. Hiermee willen we gezamenlijk vooruitkijken naar de omvang van groei en de locatie van de groei in de stad. Dat doen we door de jaarlijkse monitor en door jaarlijkse sturing. Dat doen we samen met de schoolbesturen. Uiteraard houden we daarbij rekening met nieuwbouw en binnenstedelijke verdichting.

De uitdaging voor de komende jaren in deze portefeuille is- naast het tijdig realiseren van onderwijshuisvestingsprojecten voor het voortgezet onderwijs -ook binnen de portefeuille Onderwijshuisvesting het realiseren van structurele vermindering van regeldruk; efficiëntere werkwijzen en procedures worden ontwikkeld; naast de beproefde programma gestuurde aanpak is het noodzakelijk een meer keten- en netwerkgestuurde werk- en denkwijze te ontwikkelen, met een gerichte sturing op de doelstellingen van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) en onderwijsprogramma's in de vorm van KPI's en een dashboard als sturingsinformatie voor het team/de keten/als ook het management van de UVO.

Jouw functie oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we de stad.

Dit breng je mee
Wij zoeken een proactieve, verbindende programmamanager die partners, belanghebbenden en collega’s verbindt aan de uitvoering van het Meerjaren Programma Onderwijshuisvesting. De programmamanager draagt bij aan de gehele teamprestatie op het gebied van Onderwijshuisvesting en hiermee aan de gezonde en duurzame groei van de stad Utrecht. Iemand die de uitvoering van ons Programma intern en extern.

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
 • Je bent een dynamische en enthousiasmerende persoonlijkheid die graag in teamverband werkt, mensen kan motiveren en mobiliseren, gericht op overdracht van kennis en het verbinden van belangen.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en hebt snel het overzicht in complexe situaties waar verschillende belangen een rol spelen.
 • Je hebt een snelle en goede pen en kunt uitstekend laveren in een bestuurlijke omgeving en hebt gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken binnen onderwijshuisvesting.
 • Je bent niet alleen bekend met de geldende wet- en regelgeving, maar ook in de toepassing ervan en je kunt anticiperen op de grote dynamiek in het onderwijsveld
 • Je bent bekend binnen een grote (gemeentelijke) organisatie en bent in staat om snel een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je bent thuis in de wereld van het ontwikkelen & bouwen en het projectmatig werken binnen een gemeente.


Je bent:

 • Verbindend en inspirerend: mensgericht en op de groep.
 • Netwerksturend: gemakkelijk in staat los te laten en verantwoordelijkheid laag te leggen.
 • Resultaatgerichte verbinder met stevige dosis inhoudelijke kennis op het gebied van onderwijshuisvesting.


Beschikt over:

 • Strategisch inzicht in beleidsvraagstukken.
 • Bewezen netwerk en kennis van het Onderwijshuisvesting domein en kan dit verbinden met de gemeentelijke doelstellingen
 • Ruime kennis van en ervaring met de uitvoering van programmamanagement, monitoring en financieel management van de onderhanden opgave;


Strekt tot aanbeveling:

 • Ruime kennis van en ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en hebt een goede politieke antenne.
 • In staat om kennis en doelen te verankeren in de organisaties, gebiedsvisies en bestaand beleid.
 • Weet om te gaan met complexiteit, chaos en afhankelijkheden. Je bent een sterke inhoudelijke netwerker en verbinder;
 • In staat zijn om verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden en aantoonbare ervaring om ‘buiten’ en ‘binnen’ te verbinden;


Competenties:

 • Resultaatgericht, Kwaliteits- en Klantgericht, Analytisch, Omgevingsbewust, Verbindend, Organiserend, Samenwerkend.


Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat en ook vertrekt. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3923 en € 5384.  Er kan gebruik worden gemaakt van een aanloopschaal. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,3% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk aan bijvoorbeeld het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Kortingen op verzekeringspakketten van IZA, CZ, Menzis, AON, VNG, Loyalis, AOW Aanvullingsplan, AOV, Levensloopregeling, ANW compensatie én korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een goede pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).


Voor deze vacature werven we in- en extern tegelijk. Interne kandidaten hebben voorrang. Voor externe kandidaten geldt Anoniem Solliciteren!

Deze vacature is onderdeel van de proef anoniem solliciteren. We vragen je om het Anoniem Solliciteren document ingevuld te uploaden, dit formulier wordt gebruikt bij de selectie voor het eerste gesprek.

LET OP! Alleen sollicitaties met het Anoniem Solliciteren document kunnen in behandeling genomen worden!

Solliciteren doe je zo:

 1. Download het Anoniem Solliciteren document. Vul het in en sla het op.
 2. Klik op de button 'Direct solliciteren'.
 3. Vul alle gegevens in van het online formulier.
 4. Upload je ingevulde Anoniem Solliciteren document.
 5. Upload je cv ( Je cv zal pas vanaf de eerste sollicitatiegespreksronde meegenomen worden in de selectieprocedure).
 6. Klik op de button 'Verstuur'.


Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als Programmamanager Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct – maar uiterlijk 20 augustus- via onderstaande button. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met matchpunt@utrecht.nl

Goed om te weten
Voor  28 augustus 2017 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in week 35. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitanten met een voorrangsstatus worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

Wij als werkgever bevorderen gelijke kansen bij de werving. Ons maakt het niet uit wat voor een nationaliteit je hebt, wat je leeftijd is en of je een handicap hebt. Wij vinden jouw kwaliteiten, talenten en motivatie het belangrijkst.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000