Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtPlantoetser

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zaterdag 17 augustus

Solliciteer

Plantoetser

Vacature

Ben jij de specialist die de plannen toetst aan wet- en regelgeving en beoordeelt of ze een bijdrage leveren aan het water en- klimaatbestendig maken van Utrecht?

Dit is je werk

Als Plantoetser Stedelijk Water en Riolering beoordeel je de aanvragen op het gebied van riolering, hemelwater en grondwater aan de daarvoor geldende bouw- en milieuregels. Je stelt voorschriften op die worden vastgelegd in de door je collega`s van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving te verlenen Omgevingsvergunning.

Hierbij valt te denken aan installatietechnische voorschriften wanneer aansluiting op openbare voorzieningen voor afvalwater is toegestaan en/of de soort of aard van dat afvalwater op die openbare voorzieningen mag worden gebracht.

Aan de hand van de regels zorg je dat de (bouw-) activiteit is afgestemd op de openbare voorzieningen voor (afval)water.

Je draagt er hiermee aan bij dat Waterveiligheid binnen en buiten gebouwen voorop staat, nu en in de toekomst!

Je adviseert burgers en bedrijven, die een aanvraag om Omgevingsvergunning voorbereiden.

Daarnaast beoordeel je ook meldingen van grondwaterlozingen op de riolering aan het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Je zorgt dat, wanneer een lozing op de openbare riolering kan worden toegestaan, op welk lozingspunt en met welke hoeveelheid de lozing plaats kan vinden. Hierbij werk je samen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

Concreet houdt dit in dat jij onder andere:
 • Alle vergunningaanvragen of meldingen beoordeelt op volledigheid en inhoud die aan riolering en stedelijk water gerelateerd zijn;

 • Burgers en bedrijven adviseert bij aanvragen in het kader van Omgevingsvergunning;

 • Aan de hand van beoordeling van de aanvragen adviseert aan de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over te stellen voorschriften in vergunningen op het gebied van riolering en stedelijk water;

 • Meldingen in het kader van Besluit Lozingen Buiten Inrichtingen beoordeelt.

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten. Iedereen ziet ons werk!

Jij gaat werken voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG). BORG is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de gemeente Utrecht. Dat zijn wegen, fietspaden, bomen, verkeerslichten, gemalen enzovoort. De afdeling stuurt strak op processen, zoals inspecties en uitvoeren van onderhoud. Ook zorgen we voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en gebruikers van de stad. Daarbij kijken we ook naar duurzaamheid en functionaliteit.

Het team Stedelijk water en riolering is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van het huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, voor het inzamelen en verwerken van het overtollige hemelwater en het bestrijden van structurele grondwateroverlast.

Dit bieden we je

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.591,- (aanloopschaal) en € 4.225,-. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.

 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers.

 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Dit vragen we van je
 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een civiel technische of watermanagement opleiding;

 • Je hebt een sterke affiniteit met civiele techniek, bouwkunde en stedelijk water;

 • Je hebt kennis van bouw- en milieuwetgeving op het gebied van riolering en stedelijk water. Denk hierbij vooral aan het Bouwbesluit en NEN 3215, de Wet Milieubeheer en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen;

 • Kennis en ervaring met applicaties als GisiB, Microstation, is een pre;

 • Kennis en ervaring met de applicaties Squit XO en Blue Beam/Adobe Reader Pro is wenselijk;

 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord als geschrift;

 • Je staat stevig in je schoenen en bent standvastig wanneer de situatie daarom vraagt;

 • Je weet kansen te benutten en risico`s op waarde te schatten;

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Plantoetser Stedelijk Water en Riolering aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. We vragen om jouw motivatie en een cv. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Stephan Jansen, a.i. teamleider Stedelijk water, riolering & talons, op telefoonnummer 06-22685465.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 3 en/of 6 september.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Joke Dijk van Gemeente Utrecht ( +31 30 286 0838)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000