Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtPhD-student data science

PhD-student data science

Vacature

Gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht (UU) zijn een unieke samenwerking gestart met het doel om wetenschappelijke kennis op het gebied van data science en de verwerking van datastromen in de gemeentepraktijk te verbinden. Deze samenwerking past in een breder kader van UU PhD traineeship IT samen met publieke organisaties.
In het kader van deze samenwerking zoeken wij 1 PhD-student die werk en promotieonderzoek combineert op het gebied van vraagpatronen voor werk- en zoektaken.

De informatieberg bij de gemeente groeit de komende jaren exponentieel. Automatiseren van classificeren/taggen is nu gewenst en over een aantal jaren noodzakelijk voor de toegankelijkheid van documenten voor burgers, medewerkers van de gemeente en beleidsmakers. Om dit automatiseringsproces in goede banen te leiden is diepgaand inzicht nodig in werk- en zoektaken en informatiebehoeften van alle betrokkenen. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is, hoe kunnen zoekindexen zo ontworpen en georganiseerd worden dat ze relevant en ondersteunend zijn voor vraagstellers? Voor het beantwoorden van deze vraag is inzicht nodig in enerzijds de taken, informatiebehoeften en vraagpatronen van de stakeholders en anderzijds de wijze waarop deze patronen gebruikt kunnen worden om de zoekmethoden optimaal te ontwerpen. Het is daarbij belangrijk om per organisatieonderdeel een analyse uit te voeren van vraagpatronen van betrokkenen en deze onderling te vergelijken.

Dit doe je UtrECHT
Jij gaat participeren in het PhD-programma "Werken en promoveren bij de UU ism de UU/Beta faculteit". Dit houdt concreet in 3 dagen werken voor de gemeente, 2 dagen promotieonderzoek en begeleiding bij de universiteit. Het traject duurt 6 jaar. Ieder jaar wordt een artikel afgeleverd als tussenresultaat voor de promotie. Je bent onderdeel van een groep van 15 PhD-trainees incl. persoonlijk ontwikkelprogramma. Na 6 jaar ben je gepromoveerd, heb je relevante kennis, ervaring en een relevant netwerk en beschik je over een sterke basis voor je verdere carrière.

Dit breng je mee
Je hebt een duidelijke expertise in computer science. Je wilt je verdiepen maar tegelijk ook verbreden. Je hoeft niet perse een computer science gerelateerde opleiding te hebben gedaan. Een afgeronde Master-opleiding is het minimale wat we vragen. Aantoonbare ervaring met Big Data is echter wel een must.
Je beschikt daarnaast over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden. Je bent doortastend en een netwerker, zowel binnen als buiten de organisatie. Je hebt een stevige impact & overtuigingskracht. Je bent gericht op binden, verbeteren en vernieuwen.

Dit verdien jij
Het traject en het onderzoek duren 6 jaar. Je onderzoek voer je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
  • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris van maximaal € 4.162,-. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
  • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
  • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
  • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
  • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZAen Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
  • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-,woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
  • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
  • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Over Gemeente Utrecht
Als vierde stad van Nederland groeit Utrecht snel door naar 400.000 inwoners. De Utrechtse bevolking is zeer divers. Veel studenten, nieuwe gezinnen die zich in Leidsche Rijn vestigen en Utrechters die al vele generaties in de stad wonen. Utrecht wil een stad zijn waar we samen met burgers en partners in de stad werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en werken aan een stad van iedereen en gezonde verstedelijking van Utrecht. Waar innovatie leidt tot beter werk en betere dienstverlening en we zo van meerwaarde kunnen zijn voor de stad.

Over de Universiteit Utrecht, faculteit Beta-wetenschappen
De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht omvat zes departementen: Biologie, Farmacie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Zij heeft omstreeks 5.600 studenten en bijna 1.500 medewerkers, en staat internationaal bekend om haar kwaliteit in onderzoek. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met het Freudenthal Instituut. Dit is het grootste onderzoeksinstituut voor de didactiek van de wetenschap in Nederland en een van de grootste onderzoekscentra over dit onderwerp in Europa. De missie van het instituut is om de interesse, kennis en vaardigheden van studenten en docenten op het gebied van wiskunde en wetenschappen te stimuleren en uit te breiden. Burgerwetenschap en grote dataverwerking is een van de focuspunten op het gebied van onderzoek.

Online solliciteren & meer informatie
Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online via deze pagina of neem voor meer informatie contact op met prof. Toine Pieters van de Universiteit Utrecht t.pieters@uu.nl of Lazo Bozarov MSc van de Gemeente Utrecht l.bozarov@utrecht.nl.

Tevens ontvangen wij graag een overzicht van je onderzoeksplannen (max. 1.000 woorden) waarin een formulering wordt gegeven van welke strategieën of focus je aan het project wilt geven.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000