Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtOperationeel coördinator

Operationeel coördinator

Vacature

Wij willen de lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken en versnellen en zijn daarom voor Utrecht Stad op zoek naar een daadkrachtige Operationeel coördinator.

Midden-Nederland is één van de belangrijkste spelers in de (inter)nationale cocaïnehandel. Er gaan alleen al in onze regio honderden miljoenen euro's in om. Drugscriminelen gebruiken excessief geweld of dreigen daarmee om hun drugsimperium in stand te houden. Jonge jongens worden aangetrokken tot het geld en de status van de drugshandel. De drugsproblematiek manifesteert zich ook op andere manieren. Op bedrijventerreinen, vakantieparken, in winkelstraten en op andere plekken maken criminelen steeds vaker gebruik van faciliteiten om hun criminele activiteiten mogelijk te maken. In Midden-Nederland raken onder- en bovenwereld zo steeds meer verweven in het leven van alledag; en dat heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij.

Op zowel lokaal als regionaal niveau investeert de regio Midden-Nederland in een brede, integrale en programmatische aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Om de komende jaren de lokale aanpak te versterken en te versnellen ligt het zwaartepunt op operationele versterking van de vijf districten van de regio Midden-Nederland. Elk district ontwikkelt een effectieve, proactieve aanpak op de thema's en voert deze in samenwerking met de betrokken ketenpartners uit. Het doel van deze districtelijke versterking is meer lokale casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken. Klik op deze link om lezen wat ieder district de komende jaren gaat aanpakken.

Voor de lokale versterking zijn we voor Utrecht-stad op zoek naar een

Operationeel Coördinator voor 32 tot 36 uur per week.

Jouw taak: Coördinatie van een integrale aanpak

In ieder district in Midden-Nederland wordt een Districtelijk Team Ondermijning (DTO) opgezet. Het DTO is een samenwerkingsconstructie waar binnen diverse (lokale) partners verantwoordelijk zijn voor de operationele integrale aanpak van drugscriminaliteit en andere vormen van ondermijning in het district. De aanpak ondermijning bestaat uit uitvoering geven aan (deel)projecten op de districtelijke en regionale thema's en districtelijke en lokale casuïstiek aanpakken.

Als operationeel coördinator ben je verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en coördinatie in (deel)projecten en casussen. Je werkt nauw samen met een districtelijk programmamanager, die op strategisch niveau actief is. Je zorgt voor de totstandkoming van samenwerking op (deel)projectniveau. Je zorgt binnen de aanpak van casuïstiek voor de integrale samenwerking tussen lokale ketenpartners. Je monitort, bewaakt en coördineert de voortgang in het operationele proces vanaf de inbreng van een signaal tot en met de uitvoering van het casusplan. In de lokale ondermijningsoverleggen van de gemeenten in jouw district heb je een adviserende rol. Je ondersteunt partners bij de intake van nieuwe signalen. Je signaleert trends in de casuïstiek en doet voorstellen voor hier mee om te gaan. Je bent voorzitter van integrale casusoverleggen, ziet er op toe dat de benodigde informatie op casus- / (deel)projectniveau bij elkaar komt. Je jaagt integrale informatie inwinning aan en verbindt kennis en expertise.

Tot slot stem je frequent af met de operationeel coördinatoren uit de andere districten gericht op een efficiënte en effectieve werkwijze en het leren van elkaar. Zo draag jij bij aan een slagvaardige aanpak van ondermijnende criminaliteit in jouw district. Deze manier van werken is in opbouw en we zoeken een operationeel coördinator die daar een proactieve bijdrage aan levert.

In jouw werk gaat het om actiegericht verbinden

Om bij ons te werken, moet je staan voor de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Je bent een actiegerichte verbinder en een echte aanjager. Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken. Je hebt inzicht in het werkveld, de werkprocessen en de interventiemogelijkheden van partnerorganisaties. Je hebt ervaring in een soortgelijke functie. Je denkt in kansen en mogelijkheden, bent oplossings- en resultaatgericht en hebt het vermogen je in andere belangen en visies in te leven. Met jouw enthousiasme weet je anderen te betrekken en draagvlak te creëren. Je bent doortastend, communicatief vaardig en een doorzetter die niet opgeeft. Je hebt een hbo werk- en denkniveau.

We bieden jou een plek om het verschil te maken

Midden-Nederland is ambitieus in haar wens om de drugshandel en andere ondermijnende criminaliteit in haar gebied effectief te verstoren. In de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland werken 39 gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst en andere partners samen. Dit unieke samenwerkingsverband bundelt de krachten om de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Dit kunnen we niet alleen: met elkaar en met ondernemers en inwoners werken we samen om ons doel te bereiken. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in de aanpak van ondermijning, maar de problematiek is fors en vraagt een extra impuls om echt het verschil te gaan maken.

Je komt te werken in een team waar hard gewerkt wordt, waar passie voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit vanzelfsprekend is en waar een gezond gevoel voor humor er gewoon bij hoort, een plek waar je kunt leren en ontwikkelen. Je standplaats is in een van de districten.

We bieden je in beginsel een aanstelling voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging. De indicatie voor de zwaarte van de functie is schaal 10.

Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit één van de convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, belastingdienst, OM) voor. De selectiegesprekken vinden plaats tussen 8 en 12 juli 2019.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Ben je geïnteresseerd, reageer dan uiterlijk 3 juli 2019. Stuur je motivatie en achtergrond naar Barbara Bannink. Dat kan alleen via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van functie Operationeel Coördinator.

Wil je eerst meer informatie over de functie, mail dan naar info@riec-mn.nl, dan nemen we contact met je op. Wil je meer weten over de Veiligheidscoalitie Midden Nederland en het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.veiligheidscoalitie.nl.

Let op: je kunt niet solliciteren via deze website, ingezonden sollicitaties worden niet in behandeling genomen. Solliciteren kan uitsluitend via info@riec-mn.nl

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000