Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtManager Beleid en Onderzoek Volksgezondheid

Manager Beleid en Onderzoek Volksgezondheid

Vacature

Manager Beleid en Onderzoek Volksgezondheid

Utrecht, 36 uur per week

Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken, studeren en recreëren. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. Wij werken aan ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. En zoeken daarbij naar een juiste balans tussen de groei van de stad en de leefbaarheid. De maatschappelijke opgaven in de stad staan centraal.

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij vanuit Volksgezondheid aan bijdragen. Dit doen we in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen werken we aan gezondheidswinst voor iedereen in onze mooie stad. In wijken, op stedelijk niveau, nationaal en internationaal. We monitoren de gezondheid van onze inwoners, ontwikkelen het Utrechts gezondheidsbeleid en voeren een aantal belangrijke taken uit. Zoals de jeugdgezondheidszorg en inspectie van de kinderopvang. We benaderen gezondheid breed en positief.


Dit is je werk

Als manager Beleid en Onderzoek (BEO) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het bewaken van de uitvoering, zoals vastgelegd in 'Gezondheid voor iedereen' (oktober 2019). De speerpunten uit deze nota vragen een integrale aanpak met collega’s van diverse onderdelen van de gemeente en met partners in de stad, en een scherp bewustzijn van onze rol in verschillende opgaven.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de monitoring van de gezondheid van de inwoners en de factoren die hierop van invloed zijn. We publiceren hierover voortdurend op www.volksgezondheidsmonitor.nl. Elke vier jaar publiceren we het Utrechts Gezondheidsprofiel.

De medewerkers van BEO werken in hoge mate zelfstandig en in diverse netwerken; het merendeel is academisch geschoold. Je weet medewerkers en opgaven aan elkaar te koppelen en zorgt ervoor dat mensen zich ondersteund weten in hun taakuitoefening. Je ondersteunt of coacht hen in hun ontwikkeling en stimuleert dat ze het beste uit zichzelf halen.

Als kernlid van de staf Volksgezondheid ben je samen met de directeur (IRM’er) voor de volle breedte van de portefeuille Volksgezondheid beleidsadviseur van de wethouder. Je bewaakt dat politiek-bestuurlijke processen goed verlopen.

Concrete uitdagingen voor de komende periode voor jou zijn:

 • Verdere uitwerking en borging van de ambities uit de nota volksgezondheid. Jij stuurt op het geheel en heel specifiek op een aantal speerpunten uit het beleid (vooralsnog psychische gezondheid en gezond rondkomen). Je doet dit samen met de andere portefeuillehouders uit het managementteam, de collega’s die de diverse speerpunten onder hun hoede hebben, collega’s van andere organisatieonderdelen en partijen in de stad.
 • Ontwikkeling van het gemeentebrede Monitorhuis. Utrecht wil al haar monitors via één platform aanbieden aan inwoners, (kennis)partners en bestuur. Meerdere organisatieonderdelen participeren hierin. Jij bent (mede)opdrachtgever van dit traject.
 • Realisatie van het Utrechts Gezondheidsprofiel (2022). Het team epidemiologie werkt zelforganiserend aan de realisatie van dit profiel. Jij stelt kaders en geeft hen de ruimte dit te organiseren. Je zorgt voor de aansluiting op het gemeentebrede Monitorhuis. In september 2020 start een teamontwikkelingstraject, waar je opdrachtgever voor bent.
 • Volksgezondheid positioneren als kennisorganisatie. Volksgezondheid ontwikkelt zich door als kennisorganisatie op het gebied van gezondheid. We beschermen, bewaken en bevorderen ‘met hoofd, hart en handen’ de gezondheid van de Utrechter. Je bent verantwoordelijk voor het traject om kennis en expertise van onszelf en van anderen daarbij nog beter te verbinden en te benutten.
 • Basis op orde. Naast bovenstaande zorg je ervoor dat het werk ook zakelijk goed georganiseerd is. Je zorgt voor goede werkprocessen, voldoende medewerkers (kwalitatief/kwantitatief), voert jaargesprekken en monitort de inzet van mensen en middelen.


Dit is jouw werkplek

Je komt te werken binnen het organisatieonderdeel Volksgezondheid, waar zo’n 370 professionals aan verbonden zijn. De aansturing vindt plaats door een directeur en 13 managers, waar jij er een van bent. We werken steeds meer opgavegericht samen met onze collega’s van andere organisatieonderdelen zoals Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk & Inkomen, Ruimte en Onderzoek & Advies. De lijnen tussen beleid en uitvoering zijn kort. Naast je rol in de aansturing ben je eindverantwoordelijk voor het team BEO, dat bestaat uit 30-35 medewerkers die zich bezighouden met beleid, monitoring en onderzoek.

Dit vragen we van je

De functie vergt dat je moet kunnen sturen en verantwoorden op opgaven waar steeds meer vanuit verschillende partijen en disciplines aan gewerkt wordt. Tegelijkertijd draag je bij aan de sturing op het organisatieonderdeel Volksgezondheid. Je bent in staat je te verdiepen in teams, mensen en complexe dossiers. Dit alles in de context van een veranderende overheidsrol. We denken dat je het volgende nodig hebt om deze functie succesvol te kunnen invullen:

 • Je hebt minimaal wo-werk- en -denkniveau en een achtergrond in de gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of bestuurskunde.
 • Je hebt ruime ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context en een hoge politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt een visie op, en bij voorkeur ervaring met publieke gezondheid in relatie tot andere beleidsterreinen en feeling met onderzoek en monitoring.
 • Je bent organisatorisch en veranderkundig sterk en hebt hierin aantoonbare ervaring.
 • Je bent besluitvaardig en flexibel.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en kunt delegeren en sturen op hoofdlijnen.
 • Je bent een stevige en inspirerende sparringpartner op zowel inhoudelijke onderwerpen als voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
 • Je bent omgevings- en organisatiebewust en hebt verbindende kwaliteiten; je bent goed in staat te schakelen tussen diverse niveaus en gesprekspartners.


Dit bieden we je

We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit werken vanuit vertrouwen, prettige collega’s, een fijne werksfeer en een inhoudelijk interessante en dynamische job. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 5.075,- en € 6.994,- (schaal 14 per 1 oktober 2020). Gebruik gemaakt kan worden van een aanloopschaal.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingen.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding, kijk je hier.


Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als manager Beleid en Onderzoek aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteren kan tot en met 21 september via het online sollicitatieformulier. Heb je vragen over de organisatie of inhoud van het werk? Neem dan contact op met Bart Andriessen, directeur Volksgezondheid via het Officemanagement, via telefoonnummer 030 286 34 30. Heb je vragen over de procedure neem contact op met Jacqueline Gentenaar, recruiter, via telefoonnummer 030 286 14 72. Kijk voor meer informatie over werken bij gemeente Utrecht op www.werkenbijutrecht.nl.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijkte geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 28 september. In de procedure kan gebruik gemaakt worden van een assessment.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Met deze vacature werven wij zelf onze nieuwe collega. Commerciële telefoontjes van bemiddelingsbureaus hebben daarom geen zin. Klik hier voor het aanbod van onze inhuuropdrachten.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521AZ Utrecht

14 030