Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtJunior Planeconoom – Investeren & Exploiteren

Junior Planeconoom – Investeren & Exploiteren

Vacature

Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Bij deze groei komen stevige maatschappelijke uitdagingen kijken zoals een goede bereikbaarheid van de regio, voldoende betaalbare woningen en de energietransitie. Maar ook het zorg dragen voor een stad waar iedereen kan meedoen. In het Coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen wordt richting gegeven aan deze opgaven voor de komende vier jaar. Om deze opgaven verder te brengen ontwikkelen we dwars door bestuurslagen heen slimme (financiële) oplossingen voor gezond leven in de stedelijke regio's, Nederland en daarbuiten. Het kabinet zoekt de samenwerking met de steden en de regio's bewust op. De uitdaging is om de landelijke opgaven en die van Utrecht te verbinden.

Dit is je werk

Als enthousiaste junior planeconoom ben je betrokken bij de planeconomische advisering over de financiële haalbaarheid en de ontwikkelstrategie van ruimtelijke gebieds- en projectopgaven, o.a. met betrekking tot de opgave in het Stationsgebied en de binnenstad. Bij complexe(re) opgaven werk je samen met senior planeconomen en vastgoedadviseurs, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsfase vooral bij de junior planeconoom ligt, zoals het bewaken, actualiseren en rapporteren over grondexploitaties. Binnen dit brede en boeiende speelveld:
 • Stel je grondexploitatieberekeningen, exploitatieplannen, haalbaarheidsstudies en risicoanalyses op.

 • Analyseer je afwijkingen en adviseer en informeer je opdrachtgevers.

 • Ben je betrokken bij onderhandelingen over exploitatieovereenkomsten en gronduitgiftes.

 • Bepaal je, mede in samenspraak met vastgoedadviseurs, projectleiders en ruimtelijke (gebieds)regisseurs, de financiële strategie en de contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen.

 • Leg je, waar mogelijk, slimme en vernieuwende financiële verbindingen met opgaven als de energietransitie, duurzaamheid en (smart) mobility.

In het verlengde daarvan lever je een bijdrage aan de visie- en kennisontwikkeling van het team. De tijd van uitsluitend de inzet van het traditionele grondbedrijf ligt al weer een tijd achter ons. Met de verschuiving naar een meer faciliterende en/of regisserende rol van de gemeente en verschillende maatschappelijke opgaven is er behoefte aan meer maatwerk per ruimtelijke opgave. Dit maatwerk vraagt om verbreding van financiële kennis en expertise.

In de Ontwikkelorganisatie Ruimte valt de functie onder het team Investeren & Exploiteren. Wij ontwerpen creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Investeren & Exploiteren heeft verstand van publieke en private geldstromen, contract en risicomanagement en waardecreatie. Wij brengen voor gebieds- en vastgoedontwikkelingen in beeld wat directe kosten en opbrengsten zijn, welke waardestromen ontstaan én wat we er maatschappelijk mee bereiken. Wij onderhandelen met ontwikkelaars en investeerders en spreken hun taal, kennen hun mindset en doelen en die van hun klanten. Wij leggen afspraken vast en monitoren deze met onze specifieke financiële, juridische en marktkennis.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €2795,- en €4225,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding of vergelijkbaar niveau o.b.v. werkervaring gericht op kennis van het vakgebied van plan- en gebiedseconomie.

 • Je bent nieuwsgierig en houdt ervan om voortdurend te zoeken naar financiële mogelijkheden om ruimtelijke plannen mogelijk te maken.

 • Je hebt oog voor de financiële risico's en verliest de belangen van de gemeente niet uit het oog.

 • Je bent resultaat- en klantgericht.

 • Je kunt gemakkelijk contacten leggen en onderhouden met mensen.

 • Je houdt ervan om samen met anderen resultaten te bereiken.

 • Door je enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen; door je gestructureerde manier van werken bereik je op tijd je doel.
Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Junior Planeconoom aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Matthijs Schreurs, manager Investeren & Exploiteren, 06 3958 3273. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jan Willem Boer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000