Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtJunior beleidsadviseur mobiliteit

Junior beleidsadviseur mobiliteit

Vacature

Utrecht maken we samen met JOU!

Wil je werken voor de snelst groeiende stad van Nederland? Dat is doen waar jij goed in bent en ervoor zorgen dat álle inwoners in Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we in de stad of vanuit ons opvallende en moderne stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit doe je UtrECHT

Je past jouw kennis van mobiliteit toe in mobiliteitsprojecten en -plannen en in ruimtelijke projecten. Je denkt hierbij vernieuwend en vanuit kansen. Je benadert mobiliteit primair niet als knelpunt, maar als onderdeel van de stedelijke ambitie: hoe draag je met mobiliteit bij aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad voor iedereen.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • Kennis van mobiliteit toepast in een stedelijke context (mobiliteit "mee ontwerpen" met de woningbouw- /gebiedsontwikkeling).
 • Adviseert over mobiliteit in de volle breedte, als deelnemer in integrale projectteams bij gebiedsgerichte ruimtelijke projecten.
 • Daarnaast mogelijk op één of meer thema's binnen mobiliteit (mobiliteitsmanagement, smart mobility, parkeren, OV, fiets, verkeersveiligheid) wat diepgaander kennis opbouwt en onderhoudt.
 • Voor een thema of thema's, samen met 1 of meer collega's, aanspreekpunt bent voor de collega's en adviseert aan MT en bestuur.
 • Kleine projecten (bijv. parkeerdrukonderzoek, mobiliteitscampagne) aanstuurt.
 • Een aantal ondersteunende werkzaamheden verricht voor het team mobiliteit van de gemeente Utrecht en mogelijk ook voor het netwerk G4-Verkeer & Vervoer (waarvoor Utrecht momenteel het secretariaat voert), dit zijn bijvoorbeeld:
  • Voorbereiden en begeleiden inhoudelijke ateliers en overleggen.
  • Ondersteuning (proces en inhoud) organisatie werkbezoeken, lezingen, events, bewonersavonden etc. Helpen hiervoor standaardprogramma's te ontwikkelen.
  • Coördinatie deelname aan events, congressen, dienstreizen, opleidingen en stage verzoeken en aanvragen voor trainees.
Dit is jouw werkplek

Het ruimtelijk domein is volop in beweging. De kern van onze manier van werken is dat we de focus leggen op de opgaven van en in de stad. Een opgave heeft een begin en eind; namelijk een concreet resultaat. We werken samen aan de opgaven; met mensen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je komt te werken in het team Mobiliteit dat een onderdeel is van Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid. Het team Mobiliteit bestaat uit beleidsadviseurs, verkeersadviseurs en data adviseurs. Er vinden advies en ondersteuningswerkzaamheden plaats op thema's zoals: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, smart mobility, verkeersmanagement et cetera.

Dit breng je mee
 • Hbo/wo opleiding op het snijvlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening en bestuurskunde

 • Actuele kennis van en bij voorkeur werkervaring in één of meer van de volgende thema's:

 • Mobiliteitsmanagement voor personen én goederen (hoe beïnvloeden we mobiliteitskeuzes?)

 • Smart mobility (zoals Mobility as a Service, zelfrijdend en elektrisch vervoer)

 • Verkeersveiligheid (infrastructuur en gedrag)

 • Parkeren, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in relatie tot innovatieve mobiliteitsconcepten

 • Affiniteit met de stad Utrecht en haar groei- en mobiliteitsopgave

 • Ervaring of affiniteit met werken in een overheidsorganisatie

 • Zelfstandig kunnen werken, maar je bent ook teamspeler, bijv. met collega's binnen een thema

 • Initiatief willen nemen, ondernemend, je herkent kansen en grijpt ze aan

 • Verbindend, op inhoud en op belangen, en vermogen om een netwerk in de Utrechtse samenleving en andere relevante organisaties op te bouwen en te onderhouden.

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.591 (aanloopschaal) en € 4.225 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris.

 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.

 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

 • We bieden je een leuke werkplek waar ontzettend veel te leren valt.
  Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Junior beleidsadviseur mobiliteit aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online - maar uiterlijk 1 juli 2018. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Sebastiaan van der Hijden of Alex Tsakmakis, Beleidsadviseurs mobiliteit via 030-2864036.

Goed om te weten

De gesprekken zullen plaats vinden in de week van 9 of 16 juli.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000