Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtInterventiespecialist

Interventiespecialist

Vacature

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) vindt frequent casusoverleg plaats ten behoeve van een keten overstijgende persoonsgerichte aanpak voor daders van criminaliteit en/of ernstige overlast. Als gemeentelijk interventiespecialist haal je informatie op bij verschillende gemeentelijke afdelingen; o.a. (wijk)veiligheid, Leerlingzaken, Werk & Inkomen, Volksgezondheid, Wonen, Vergunningen Toezicht en Handhaving en Publiekszaken. Je vertegenwoordigt de gemeente in het Veiligheidshuis op casusniveau. Daarnaast is de (re-)integratie van (ex-)gedetineerden een taak van je. Als Gemeentelijk Interventie Specialist (GIS-er) stel je alles in het werk om op casusniveau het verschil te maken en afgesproken persoonsgerichte doelen te halen. Het is een afwisselende baan. Je werkt daarvoor samen met een groot aantal organisaties. Je krijgt de ruimte om samen met je collega's het werk zo in te richten, dat je het meeste voor onze doelgroepen kunt betekenen.

Dit is je werk
 • Je vertegenwoordigt de gemeente en adviseert in de Persoonsgerichte (keten)aanpak binnen het Veiligheidshuis regio Utrecht, ook wel 'Top-X aanpak' genoemd. Het betreft complexe casuïstiek, zoals huiselijk geweld, criminele veelplegers, overlastplegers, verwarde personen, waarvoor zorg-, strafrechtelijke en gemeentelijke interventies naadloos op elkaar moeten aansluiten.

 • Je verzamelt, verkent, adviseert en regelt waar nodig, de inzet van gemeentelijke instrumenten op het gebied van school, werk, inkomsten/dagbesteding, schuldenproblematiek, identiteitsdocumenten, zorg en bestuurlijke maatregelen. En je bent aanspreekpunt voor de partners v.w.b. de voortgang van gemeentelijke acties.

 • Je zorgt er ook voor dat ex-gevangenen weer een start in de samenleving kunnen maken. Daarom wordt er als gestart met het maken van een reïntegratieplan als de detentie nog loopt. Je maakt samen met de casemanager in de penitentiaire inrichting, de procesregisseur van het veiligheidshuis en/ of ketenpartners een reïntegratieplan. Dat gebeurt als de gevangene nog in detentie zit. Na de vrijlating wordt het plan met andere organisaties onder jouw regie uitgevoerd.

 • Je treedt op als vraagbaak ten aanzien van complexe casuïstiek en ketensamenwerking.

 • Je legt verbanden met bestaande overlegtafels en/of aanpakken binnen de gemeente en brengt een casus onder op de best passende plek.

 • Je fungeert als escalatiemogelijkheid voor partners in het VHRU die op gesloten gemeentelijke deuren stuiten, je schaalt indien nodig tijdig op, signaleert knelpunten en neemt initiatieven hierop.

  Dit bieden we je
  We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 24- à 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.795 en € 4.225 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment kunnen we voor 24 uur een vast contract bieden en 12 uur tijdelijk (voor 2 jaar, met een kans op vast).

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit vragen we van je
 • Je bent een creatieve, snelle en ongebonden denker met minimaal hbo werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

 • Je hebt kennis van en/of ervaring met de jeugdhulpverlening, het sociaal domein op het gebied van school, werk/ dagbesteding, schuldhulpverlening, inkomsten, huisvesting, bestuurlijke maatregelen (aanpak overlast) en gebiedsgerichte zorg.

 • Je hebt kennis van en/of ervaring met multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Te denken valt aan politie, justitie, reclassering, maatschappelijk werk, penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg en woningcorporaties. Je bouwt aan netwerken waarin samenwerking centraal staat.

 • Je hebt kennis van en/of ervaring met het werkterrein van veiligheid.

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep

 • Daarnaast beschik je over de volgende competenties: Je bent resultaatgericht, analytisch, omgevings- en organisatiebewust, kwaliteits- en klantgericht, samenwerkingsgericht, initiatiefrijk, zelfstandig, vasthoudend, overtuigend, besluitvaardig en flexibel.

 • Je bent in staat om effectief te overleggen en om de voorzittersrol te vervullen

 • Je hebt affiniteit met computersystemen

 • En ben je daarnaast een fijne collega, die ook oog heeft voor een goede sfeer? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Interventiespecialist aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Karen Katier, Adviseur veiligheid via 0614614674. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jacqueline Gentenaar, recruiter, via 0302861472.

Naast mensen die ervaring hebben opgedaan in een dergelijke baan, denken wij dat kandidaten met een achtergrond bij politie of penitentiaire inrichting prima kunnen passen op deze vacature.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De gesprekken vinden plaats op maandag 1 en dinsdag 2 oktober in de middag. Wil je daar vast rekening mee houden?

Je moet in aanmerking komen voor een verklaring omtrent het gedrag om in dienst te kunnen komen.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000