Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtInspecteur handhaving - milieu / energie

Inspecteur handhaving - milieu / energie

Vacature

Dit doe je UtrECHT
Binnen het team Bouwen, Wonen en Overig (BWO), vindt onder andere het toezicht en handhaving op de Wet Milieubeheer plaats. Als Inspecteur Handhaving ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regelgeving bij bedrijven. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die ook graag wil meewerken aan het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de gemeente Utrecht.

Concreet houdt dit in dat jij:
Je inspecteert en beweegt zo nodig eigenaren of gebruikers om bedrijven in overeenstemming met de voorschriften te brengen. Dit houdt in dat je een stimulerende rol hebt en er energie uithaalt om bedrijven te activeren om bij te dragen aan een beter milieu en een duurzame stad Utrecht. Verder onderzoek en handel je meldingen/klachten af met betrekking tot milieu zoals afval, geur en geluid. Daarnaast inventariseer je wijkgericht de bedrijven om onze gegevens actueel te houden. Je weet bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Tot slot beoordeel je energie-audits van bedrijven in het kader van de Tijdelijke regeling EED.
Indien nodig treed je handhavend op, op basis van de wet- en regelgeving. Er wordt projectmatig en integraal gewerkt binnen dit team. Dat betekent dat je ook met andere disciplines als bouwen, brandweer en horeca samenwerkt.

Dit is jouw werkplek
Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn alle taken gebundeld op het terrein van vergunningverlening, toezicht en de handhaving. De contacten zijn vaak één op één gericht op de individuele ondernemer of burger. In de inrichting van deze organisatie is het perspectief van de klant het centrale uitgangspunt. Daarom is gekozen voor een structuur met een front- office en een back- office. De front- office als centraal loket voor de hele organisatie. VTH bevat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.
De afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving (THBO) heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op de naleving van wet- en regelgeving en eventueel geconstateerde overtredingen door verleiding, informeren, afspreken en/ of sanctioneren ongedaan te (laten) maken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid behorende bij de handhavingstaken voor de bebouwde omgeving.

Dit breng je mee
Je hebt ervaring in het uitvoeren van milieu-inspecties (2- 5 jaar werkervaring).
 • Je hebt affiniteit met milieu en duurzaamheid en je kan mensen aansporen tot handelen.
 • Je beschikt over minimaal een relevante MBO of HBO diploma(bijvoorbeeld milieukunde, milieu-inspecteur, bedrijfskunde, management of recht)
 • Kennis van Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit milieubeheer en Tijdelijke regeling EED
 • Je bent bereid relevante opleidingen te volgen
 • Je bent overtuigend, besluitvaardig, flexibel, omgevingsbewust, ondernemend, pragmatisch, kritisch, dienstverlenend en vooral oplossingsgericht.
 • Je kunt problemen goed analyseren en je bevindingen en adviezen helder, evenwichtig en overtuigend presenteren.
 • Je kunt problemen goed analyseren en je bevindingen en adviezen helder, evenwichtig en overtuigend presenteren.
 • Je signaleert tijdig welke specialisten en/of interne en externe partijen worden ingeschakeld.
 • Je bent hiermee in staat om goede rapportages te schrijven, gesprekken op verschillende niveaus te voeren en voorlichting te geven aan verschillende doelgroepen.
 • In de communicatie beheers je verschillende gesprekstechnieken en ben je in staat om te de-escaleren.
 • Ook beschik je over een goede mate van (bestuurlijke) sensitiviteit en ben je in staat om je eigen handelen in het kader van het grotere geheel te plaatsen.
We bieden je de ruimte om je te ontwikkelen op kennis en competenties door gerichte begeleiding en opleidingen.
Indien je een starter bent (recent afgestudeerd en 0-2 jaar werkervaring), gemotiveerd bent en beschikt over competenties om te handhaven nodigen we je ook uit om te solliciteren. Het is dan een pre dat je bereid bent om relevante opleidingen te volgen.
Het kan voorkomen dat het door de aard van de werkzaamheden benodigd is om het werk uit te voeren op onregelmatige tijden en dagen. De roosterdienst kun je zelf, binnen kaders, inplannen.
Wij zijn een zelfsturend team in wording. Steeds meer dagelijkse beslissingen nemen we zelf. Je staat open voor dit veranderingsproces en hebt een constructieve inbreng.

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.553 en € 3.749 Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Beschik jij over de competenties van een handhaver en heb je een hart voor duurzaamheid en ben je enthousiast geworden om als Inspecteur handhaving aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct - maar sowieso uiterlijk 3 december via onderstaande button. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Annika Schutte, toezichthouder milieu, via telefoonnummer 030 286 0931, of Stefan Kortekaas, toezichthouder milieu, via telefoonnummer 030 286 3629.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Goed om te weten
Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000