Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtInformatie en procesadviseur

Solliciteer

Solliciteer voor vrijdag 23 februari

Solliciteer

Informatie en procesadviseur

Vacature

Dit doe je Utrecht
In de functie van informatie- en procesadviseur zorg je, samen met je collega's van het team informatie en procesmanagement (IPM), voor efficiënte processen en functionele ICT systemen binnen Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur. In verandertrajecten heb je een voortrekkersrol en werk je met collega's uit verschillende disciplines, binnen en buiten het organisatieonderdeel, samen. Je bent projectleider van complexe projecten op proces- en ICT gebied. Het borgen van kennis en toepassing van bedrijfsarchitectuur binnen het team en de gehele afdeling behoort tot jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast denk je actief mee en geef je gevraagd en ongevraagd advies over de inrichting van de processen en informatiesystemen van Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur.

Binnen de functie onderkennen we een tweetal rollen welke ingevuld moeten worden:
 • Als adviseur record- en informatiemanagement ondersteun je de organisatie in de uitvoering van de route naar digitaal informatiebeheer. Dit doe je door bij te dragen aan het strategische beleid en kwaliteitsmanagement voor informatiebeheer.

  Daarnaast beheer, ontwikkel en implementeer je de instrumenten die het operationele record- en informatiebeheer ondersteunen, zowel uitvoerend in projecten als in de advisering in de organisatieonderdelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bewustwordings- en implementatietrajecten rondom opslag, archivering en terugvindbaarheid van informatie.

 • De rol DISO (decentrale information security officer) is dé expert rond privacy en informatiebeveiliging binnen het organisatieonderdeel. Gevraagd en ongevraagd geeft de DISO advies rond privacy en informatiebeveiliging (P&IB). Zelfstandig en proactief signaleert de DISO knelpunten rond P&IB en draagt bij aan het oplossen hiervan.

Concreet houdt dit in:

Beleid & advisering
 • Ondersteunt en adviseert het management bij realisatie van beleidsdoelstellingen rond P&IB en recordmanagement.

 • Stelt samen met de IPM-er jaarlijks het informatiebeveiligings- en beheerplan voor het organisatieonderdeel op, in lijn met de concernkaders voor P&IB en recordmanagement en stelt deze bij op basis van de evaluaties.

 • Monitort de voortgang van realisatie van het informatiebeheer / beveiligingsplan

 • Rapporteert over voortgang en naleving aan IPM, en management van het organisatieonderdeel

 • Draagt bij aan concern beleidsplannen voor P&IB en recordmanagement vanuit het perspectief van het organisatieonderdeel en zorgt ook voor implementatie.

Implementeren
 • Draagt uitvoeringsrichtlijnen op het gebied van P&IB en recordmanagement actief uit in de organisatie

 • Initieert voorlichtings- en P&IB-bewustzijnsprogramma's en geeft hieraan uitvoering

 • Voert risicoanalyses uit binnen zijn competentiegebied

 • Coördineert de privacy taken binnen het organisatieonderdeel in lijn met de Privacyverordening, zoals het opstellen van en het houden van toezicht op het gebruik van privacy protocollen voor verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van het organisatieonderdeel plaatsvinden

 • Monitoren, sturen en uitvoeren van beheer en beveiligingsplan en naleving maatregelen

Dit is jouw werkplek
Als Informatie- en procesadviseur maak je deel uit van het IPM-team van de Organisatie onderdelen Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur.

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) maakt onderdeel uit van de

Ontwikkelorganisatie. Maatschappelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en projecten in het sociale domein en stuurt op een goede besteding van subsidiegelden. De afdeling bestaat uit de teams 'Meedoen naar Vermogen', 'Jeugd, Zorg en Veiligheid', 'Sport en Samenleving', 'Onderwijs', 'Leerlingzaken' en het Subsidiebureau. Deze teams werken nauw samen in hun aanpak van de maatschappelijke vraagstukken. Ook wordt er nauw samengewerkt met andere afdelingen en diensten van de gemeente, waaronder 'Werk & Inkomen', Volksgezondheid (voormalig GG&GD) en OOV. Bij MO werken we slagvaardig, uitvoeringsgericht en zijn we in staat om flexibel in te spelen op nieuwe vragen vanuit samenleving en bestuur.

Jouw functie oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we de stad.

Dit breng je mee
Je weet van aanpakken, bent pro actief, beschikt over de juiste (stevige) persoonlijkheid, en je hebt lef en drive om als kartrekker te fungeren voor veranderingen op het gebied van processen en informatievoorzieningen. Je weet je actief te positioneren als een betrouwbare en gerespecteerde partner, door open eerlijk en gemakkelijk te communiceren op alle niveaus. Je neemt verantwoordelijkheid, bent transparant en duidelijk in je aanpak en weet dit ook over te brengen naar je omgeving.

We komen graag in contact met kandidaten die zich herkennen in het onderstaande profiel:
 • Je hebt een Hbo+/wo werk en denkniveau
 • Je hebt 3 -5 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt ervaring met record-, informatie- en data-management
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en privacy

 • Je hebt aantoonbare ervaring in het projectmatig implementeren en het overdragen van kennis van beleid rond recordmanagement en beveiliging/ privacy
 • Je hebt aantoonbare ervaring met advisering en beleidsontwikkeling op tactisch niveau
 • Je hebt inzicht in het functioneren van gemeentelijke organisaties en van relevante toezichthoudende instanties en de werking van het stelsel van toezicht
Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris ( bij 36 uur) tussen de € 3.348 en € 4859. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als Adviseur informatie en procesmanagement aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online - maar uiterlijk 22 februari 2018. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met W.F. Elbertse, Informatie en Procesmanager Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur, 06-14615785.

Goed om te weten
Aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor 1 maart 2018 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Chawa Verwer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000