Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtHR manager met veranderkracht

HR manager met veranderkracht

Vacature

Wij zoeken een vernieuwende manager met ruime succesvolle ervaring op het gebied van verandermanagement. Iemand met aantoonbare implementatiekracht. Een daadkrachtige manager die resultaatgericht en verbindend de koers uitzet. Die scherp en aanjagend is om te vernieuwen en te verbeteren. Een manager die technologische ontwikkelingen weet te benutten om de volgende stap te zetten in het moderniseren en verder professionaliseren van de HR-dienstverlening. En, niet onbelangrijk, iemand die oog heeft voor de complexiteit van de omgeving waarin de HR-dienstverlening plaatsvindt.

Dit is je werk

Met het coalitieakkoord "Ruimte voor iedereen" en de ambities uit "Utrecht Centraal" heeft de gehele bedrijfsvoering de opdracht om zich nog meer te richten op het soepeler werken van de gehele organisatie om de uitdagende opgaven in de stad te kunnen realiseren. De HR-organisatie wil dit optimaal ondersteunen.

Voor de komende periode bestaat de veranderopgave vooral uit het invulling geven aan de rol van HR als businesspartner voor de hele organisatie om het integraal organiseren rondom de opgaven mogelijk te maken. Als HR-manager geef je richting aan deze stevige veranderopgave, die méér vraagt dan het optimaliseren en continu verbeteren van de bestaande processen. En juíst hierin zit voor jou de uitdaging, om de stap naar 'the next level' te realiseren. Uiteraard doe je dit samen met de medewerkers en andere stakeholders binnen de organisatie.

Dit betekent concreet:
  • Het, samen met je MT-leden, leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat volop in ontwikkeling is.

  • Het versterken van het tactisch niveau om gemeentebrede onderwerpen als strategische personeelsplanning, talentmanagement, arbo/ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie en de banenafspraak op te pakken of door te ontwikkelen.

  • Het investeren in het worden van een gewaardeerde businesspartner met de juiste (voorspellende) inzichten. Uiteraard met blijvende aandacht voor het op orde houden van de basis.

  • Het versterken van de HR expertise op het gebied van HR advisering, recruitment, data analytics en talentmanagement.

  • Het benutten van technologische mogelijkheden om de slag te maken naar verdere digitalisering en innovatie van onder meer de ondersteunende processen ten behoeve van verdere verbetering van de HR-dienstverlening.

  • Het dichterbij de klant organiseren van de HR processen en het verder verbeteren van de effectiviteit van de HR dienstverlening.

  • Het stimuleren van participatie en medezeggenschap van medewerkers om de doorontwikkeling samen vorm te geven en te realiseren.

Plaats in de organisatie

Het onderdeel Intern Bedrijf HRM (62 fte) is een van de negen gemeentelijke interne bedrijven die de organisatie ondersteunen. Als HR manager werk en participeer je in het netwerk van de hoofden van de interne bedrijven waarin wordt gestuurd op gezamenlijke doelen en samen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering.

Binnen onze organisatie is HRM georganiseerd in twee afdelingen, te weten de afdeling Concernmanagement HRM (onderdeel van de Bestuurs- en Concernstaf) en het Intern Bedrijf HRM. Concernmanagement HRM is directe adviseur voor de directie en het College en is verantwoordelijk voor strategisch beleid en kaderstelling. Het Intern Bedrijf HRM maakt de vertaalslag hiervan naar de tactische en operationele ondersteuning van de hele organisatie. De HR manager is eindverantwoordelijk voor de inrichting en de aansturing van het Intern Bedrijf HRM dat bestaat uit het team HRM advies, loopbaanadvies en Matchpunt en het team HR services. Hiërarchisch valt de HR manager onder de themadirecteur Bedrijfsvoering. De functionele aansturing vindt plaats door de concernmanager HRM. Samen met de concernmanager HRM werkt de manager van het Intern Bedrijf HRM aan het realiseren van de doelen van de Strategische Bedrijfsvoeringsagenda.

Dit bieden we jou:

De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
  • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 5.129,- en € 7.215,- (schaal 15). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
  • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
  • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.
Dit vragen we van je

Je hebt ruime veranderkundige ervaring en ervaring met het moderniseren van dienstverlening binnen een complexe organisatie. Je hebt aantoonbare affiniteit met het HRM-werkveld. Je beschikt over daadkracht en weet veranderingen te realiseren. Je bent gericht op samenwerking en verbinding en tegelijkertijd ben je aanjagend en scherp in feedback. Dit alles vraagt veel van je zichtbaarheid. Je geeft de koers aan en stuurt tevens op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van je collega's. Daarnaast kun je de gewenste ontwikkeling goed uitdragen en weet je anderen hier in mee te nemen.

Je hebt een academisch niveau en beschikt over ruime ervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als HR manager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online - maar uiterlijk 9 december 2018.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Paul Kouijzer 06 1429 2280, lid directieraad / themadirecteur bedrijfsvoering. Heb je vragen over de procedure? Bel dan met Remco Vermunicht, HRM/MD adviseur, 06 2836 5415.

Voor deze vacature werven we in- en extern tegelijk, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Linda Horst-Malaihollo van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000