Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtGebiedscoördinator Overvecht

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 28 juli

Solliciteer

Gebiedscoördinator Overvecht

Vacature

Dit is je werk
Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland met een verwachte groei naar 430.000 inwoners in 2030. In de nota 'Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!' (RSU) geeft Utrecht aan deze groei te faciliteren door inbreiding. In de wijken Overvecht en Zuidwest (inclusief Kanaleneiland) richt de aandacht zich vooral op het verbeteren van de leefomgeving. De ambities uit de RSU willen we realiseren in de verschillende gebieden in de stad.

Het organisatieonderdeel Ruimte, waarin deze functie valt werkt vanuit opgaves. We kennen thematische opgaven (zoals Energie en Mobiliteit) en een aantal gebiedsopgaven waar een ruimtelijk regisseur verantwoordelijk voor is. De stad Utrecht hebben we opgedeeld in 7 verschillende gebieden, met elk een ruimtelijk regisseur. Elke ruimtelijk regisseur werkt samen met één of meerdere gebiedscoördinatoren. Wij zien dat juist nu, in deze tijden van hoogconjunctuur, de tijd rijp is om kansen te verzilveren. Met multidisciplinaire teams geven we integraal sturing aan de gebiedsopgave waarbij het een belangrijke uitdaging is om sneller in te spelen op kansen van buiten en om samen met de stad de kwaliteit van het gebied te versterken.

In de rol van gebiedscoördinator begeleid je nieuwe initiatieven in het gebied en ben je gedelegeerd opdrachtgever voor gemeentelijke projectmanagers / projectleiders op basis van de vastgestelde gebiedsopgave. Het gaat om ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: vastgoedontwikkelingen van private partijen, renovaties van woningcorporaties, openbare ruimte projecten, bewonersinitiatieven, projecten voor maatschappelijk vastgoed, etc.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • Nieuwe initiatiefnemers ontvangt en in afstemming met de ruimtelijk regisseur een eerste analyse maakt voor haalbaarheid en wenselijkheid van dit initiatief, inclusief de afstemming op het gemeentelijk beleid. Op basis daarvan draag je nieuwe projecten aan bij de ruimtelijk regisseur, ter programmering, om de doelen uit de opgave te bereiken.

 • Zorgt voor het maken en nakomen van contractuele afspraken met externe partijen, bijvoorbeeld intentie- en anterieure overeenkomsten bij initiatieven van derden en overeenkomsten gericht op realisatie bij gemeentelijke projecten.

 • Zorgt voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten en initiatieven binnen de opgave en stuurt op uitvoering. Daarbij zoek je de samenwerking met andere collega's.

 • Financiële afspraken maakt voor de verschillende projecten, daarvan het overzicht bijhoudt en zorgt voor monitoring daarvan. Tevens draag je bij aan de jaarcyclus van programmabegroting en verantwoording voor de investeringen en projecten binnen dit gebied.

 • Zorgt voor bestuurlijke besluitvorming van de projecten.

Het college geeft prioriteit aan het verbeteren van de wijk Overvecht. Dat heeft onder andere geleid tot het programma Samen voor Overvecht, het initiatief van Werkplaats Overvecht en een groot aantal initiatieven van private partijen en woningcorporaties. Ook staat Overvecht vermeld in de Woondeal van de regio Utrecht als aandachtswijk voor herstructurering ("vitale wijken").
Voor deze extra werkzaamheden is een tweede Gebiedscoördinator nodig voor de wijk Overvecht. Daarnaast kunnen wellicht werkzaamheden worden uitgevoerd voor de wijk Zuidwest (waaronder Kanaleneiland); dat is de 2e wijk onder de verantwoordelijk van de Ruimtelijk regisseur.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €4.490,- en €5.984,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • We bieden je een aanstelling voor de duur van 2 jaar. Bij verlenging van de programma's voor Overvecht en bij goed functioneren bekijken we de mogelijkheden voor een vaste aanstelling. Je plaatsing op de rol voor gebiedscoördinator van een specifiek gebied is tijdelijk.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Wat we graag terugzien in jou:
 • Een afgeronde Wo-opleiding, bijvoorbeeld in bouwkunde, planologie of sociale geografie.

 • Meer dan 5 jaar relevante werkervaring in het ruimtelijk domein en bij voorkeur ook met het sturing geven aan collega's.

 • Samen de stad maken is het uitgangspunt, jouw ervaring in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planprocessen is een vereiste.

 • Je hebt ervaring met een ambtelijke organisatie en netwerk opbouwen met verschillende groepen: bewoners, belangenorganisaties, overheidspartijen, ontwikkelaars en andere ondernemers.

 • De gebiedscoördinator moet projecten organiseren en kunnen vlottrekken of bijsturen wanneer dat nodig is. Daarnaast vragen we basiskennis op het terrein van contractvorming en aanbesteding.

 • De gebiedscoördinator is rechtstreeks aanspreekpunt voor het bestuur en daarom is gevoel voor bestuurlijke besluitvorming belangrijk.

 • Bij voorkeur ervaring met herstructurering en/of het opzetten en realiseren van uitvoeringsplannen voor wijkverbetering.

 • Financiële kennis en ervaring met financiële sturing.

 • Je bent in staat op alle niveaus, ambtelijk, bestuurlijk en in het externe netwerk, verbindingen te leggen, te coördineren en te sturen op resultaten in het gebied.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Gebiedscoördinator aan aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Neem dan contact op met Dick Boeve, Ruimtelijk regisseur Overvecht/Zuidwest, 030 286 1245 of met Nancy Kok, manager Opgavesturing, 06 1017 7960. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Recruiter Jan Willem de Boer, 06 1829 1753

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jan Willem Boer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000