Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtFinancieel Adviseur EU Programma’s en projecten

Financieel Adviseur EU Programma’s en projecten

Vacature

Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Bij deze groei komen stevige maatschappelijke uitdagingen kijken zoals een goede bereikbaarheid van de regio, voldoende betaalbare woningen en de energietransitie. Maar ook het zorg dragen voor een stad waar iedereen kan meedoen. In het Coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen wordt richting gegeven aan deze opgaven. Om deze opgaven verder te brengen ontwikkelen we dwars door bestuurslagen heen slimme (financiële en inhoudelijke) oplossingen en samenwerkingsverbanden voor gezond stedelijk leven, zowel regionaal als (inter)nationaal.

Dit is je werk
De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen van (financiële) expertise op het gebied van Europese samenwerkingsprojecten. Dit heeft geleid tot diverse EU gefinancierde innovatieve projecten. Wij zoeken nu een financieel adviseur om deze projecten en programma's financieel te managen. Denk daarbij aan onder andere de volgende projecten:
 • Het programma EFRO Kansen voor West. Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de randstad provincies en de G4. Deze partijen hebben een gezamenlijk programma om de regionale economie een innovatieve impuls te geven dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

 • Het IRIS Light house project. IRIS staat voor Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities. Het project draait om de integratie en opschaling van oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau, met inzet van ICT en betrokkenheid van bewoners.

 • Het project Utrecht Refugee Launch Pad(ook bekend als "Plan Einstein") . In Plan Einstein staat samen leven, leren en werken tussen vluchtelingen, buurtbewoners en andere betrokkenen centraal.

  Als financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor uiteenlopende werkzaamheden, zoals:

 • Het beoordelen van (EU) projectaanvragen en het bewaken en toetsen van de voortgang van (EU) projecten, o.a. door het opstellen van voortgangsrapportages;

 • Het opstellen van formele rapportages aan de geldverstrekker (EU) op basis waarvan betalingen kunnen worden verricht/geaccordeerd;

 • Financiële taken, zoals het verstrekken van voorschotten, het voeren van controles ter plaatse, het inrichten van de projectadministratie en het beheren van projectbudgetten en uitgaven

  Je bent als financieel adviseur voor EU programma's en projecten:

 • De "financiële spin in het web", door het bijwonen van diverse overleggen van bijvoorbeeld de Managing Authorities (MA) van Kansen voor West en aanspreekpunt voor de EU voor het financieel management van het project.

 • Het "financieel geweten", door o.a. te bewaken dat nationale en internationale partners aan Europese en nationale regelgeving voldoen.

In de gemeente Utrecht valt de functie in het team 'Investeren & Exploiteren' van de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Wij ontwerpen en ontwikkelen creatieve en praktische financiële oplossingen en (nationale en internationale) samenwerkingsverbanden om (ruimtelijke) ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Investeren & Exploiteren heeft verstand van publieke en private geldstromen, (vernieuwende) samenwerkingsvormen, contract- en risicomanagement en waardecreatie. Binnen het team maakt deze functie onderdeel uit het expertiseteam 'Strategie, investeringen en Fondsen'. Zij hebben de opdracht om Europese (innovatieve) projecten en passende internationale netwerken hierbij te ontwikkelen. Daarnaast zijn zij actief met EU Subsidiewerving en subsidiemanagement.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €3.348,- en €4.859,- op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de ambitie om deze bij goed functioneren om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je
Om succesvol te zijn in deze rol van Financieel Adviseur hechten we eraan dat je beschikt over een afgeronde relevante/financiële Hbo of Academische opleiding. Tegelijk zien we graag dat je kan leunen op meerjarige ervaring in de financiële afhandeling en begeleiding van EU programma's en subsidies.

Je kennis en ervaring met projectplanning en -administratie en financiële audit zien we graag duidelijk naar voren komen in je cv. Je ervaring met het onderhouden van een groot internationaal netwerk van project partners is groot pluspunt.

Verder beschik je over in ieder geval:
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel gesproken als geschreven, in het Engels en Nederlands.

 • Uitstekende adviesvaardigheden, gevraagd en ongevraagd, richting de programmamanagers, projectpartners, en projectmedewerker.

Je bent gericht op samenwerking, legt gemakkelijk verbinding en bent enthousiast, accuraat en proactief. Tegelijk ben je scherp in het maken van onderscheid tussen hoofd- en bijzaak en in staat om onder druk te werken met deadlines.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Financieel Adviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Haye Folkertsma, Coördinator Europese Zaken, 030 - 28 61492. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Recruiter Jan Willem de Boer, 06 1829 1753

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De eerste gespreksronde is gepland in de middag van woensdag 24 juli, de tweede gespreksronde op woensdag 31 juli. We vinden het prettig wanneer je hier rekening mee wil houden in je persoonlijke agenda.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jan Willem Boer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Tractieweg 2
3534 AP Utrecht

030 2860000