Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtCoördinator Contact met de stad/Raadsadviseur/Commissiegriffier

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zaterdag 19 oktober

Solliciteer

Coördinator Contact met de stad/Raadsadviseur/Commissiegriffier

Vacature

Coördinator team Contact met de Stad

Het team Contact met de Stad richt zich op alle contacten van de raad met de stad en van de stad met de raad. Alle instrumenten die de raad inzet om participatie op gang te brengen, worden binnen dit team (door)ontwikkeld en ingezet. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten zoals raadsinformatiebijeenkomsten en expertmeetings, werkbezoeken en wijkbezoeken. Maar ook aan burgeragendering, burgerinitiatief, petitie, brieven aan de raad en contacten via sociale media. Ook de voorlichting over democratie in het algemeen en lokale democratie in het bijzonder wordt door dit team verzorgd via Gast van de Raad, het scholenprogramma, debatvaardigheden, nieuwe medewerkers bijeenkomsten, etc. etc. Digitale voorlichting en participatie via website en sociale media worden steeds weer aangepast aan wat past op dat moment. Het team bestaat uit een teamcoördinator, een adviseur raadscommunicatie en perswoordvoering, vier griffiesecretarissen, een trainee raadscommunicatie en een tijdelijke redacteur.

Dit is je werk

Raadsadviseur / Commissiegriffier

De andere helft van de tijd ben je raadsadviseur en commissiegriffier met een inhoudelijke beleidsportefeuille. Deze portefeuille bestaat uit de onderdelen:
 • Communicatie
 • Wijkgericht werken en participatie
 • Publieksdienstverlening
 • Diversiteit, Utrecht zijn we samen en Toegankelijkheid w.o. Agenda 22
Als raadsadviseur draag je de volledige verantwoordelijkheid voor de advisering binnen een inhoudelijke portefeuille. Je belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de raad goed geïnformeerd en geadviseerd de politieke besluitvorming vorm kan geven. Je verdiept je in lokale en landelijke ontwikkelingen en trends en zet deze om in voorstellen en projecten en zorgt dat de processen optimaal verlopen. Het niveau van ons werk vraagt dat je over een gedegen politiek-bestuurlijk inzicht beschikt. Je werkt nauw samen met de ambtelijke organisatie, die het voortraject van de besluitvorming voor zijn rekening neemt. Jij bent vervolgens verantwoordelijk voor het geven van een behandeladvies en de vertaling van het voorstel of de ontwikkeling naar het niveau van de gehele raad. Je verzorgt zo nodig presentaties voor collega's van de griffie, van de organisatie en de raad en helpt de raadsleden bij het vormgeven van hun rollen. Uiteindelijk draait het erom dat zij tot goede prestaties komen!

Daarnaast werk je in beide rollen mee aan het door ontwikkelen van de griffie en gemeenteraad. Hiertoe neem je zelf initiatieven en werk je deze als project verder uit. Hierin werk je nauw samen met de adviseurs bestuurlijke zaken binnen de griffie die doorontwikkeling en innovatie in brede zin in portefeuille hebben.

Taken:
 • Positioneren griffie/gemeenteraad en het bepalen van de output van de gewenste communicatie en zorgen dat dit gebeurt (marketingcommunicatiestrategie). Hierin werk je samen met de raadscommunicatieadviseur.
 • Planvorming en uitvoering van het team, interne communicatie en de gezamenlijke werkwijze.
 • Begeleiden van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.
 • Raadsleden, fractiemedewerkers en je collega's binnen de griffie en in de ambtelijke organisatie adviseren over de kwaliteit en procesgang van contact met de stad en (sociale) media.
 • Legt actief verbindingen vanuit de raad naar de stad en college en ambtelijke organisatie in het bijzonder ten aanzien van participatie en betrokkenheid van de stad in bestuurlijke besluitvorming ('Track and Trace').

 • Adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de commissies en bereidt vergaderingen en bijeenkomsten van de commissies m.b.t. jouw portefeuille voor in de rol van commissiegriffier.

 • Is verantwoordelijk voor procesontwerp en -regie voor door de raad geagendeerde onderwerpen en dossiers.

 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de positie van de raad bij beleidsdossiers en bij ontwikkelingen en (digitale) (participatie)processen binnen de gemeente.

 • Adviseert gevraagd en ongevraagd collegeleden, ambtelijke organisatie, inwoners en organisaties in de stad over procedures en betrokkenheid van de raad bij onderwerpen.

 • Is sparringpartner voor de raadsgriffier, andere commissiegriffiers, raadsleden, inwoners en organisaties in de stad.

 • Ondersteunt raadsleden en -fracties bij de formulering van voorstellen, agenderingsverzoeken, moties, amendementen en vragen binnen je portefeuille.

Dit is jouw werkplek

De griffie is een relatief jonge afdeling met een platte organisatie van circa 18 fte. Het team bestaat uit ambitieuze, goed opgeleide professionals en unieke persoonlijkheden. Samen met de rekenkamer en de fractiemedewerkers werken we hard en met veel plezier en passie voor onze raad en onze stad. Eén stap op onze afdeling op het stadhuis is genoeg om de bijzondere sfeer binnen de griffie te ervaren. De hectiek is groot en geen dag is hetzelfde. We werken met veel enthousiasme aan onze ontwikkeling als team. Zowel met de talenten van onze medewerkers als met onze dienstverlening streven we naar de top.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een passend set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een goed salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, klik ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
 • Een 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €4.636 en €6.178 op basis van 36 uur (schaal 13). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Voor een succesvolle invulling van deze functie vragen we om een WO werk- en denkniveau, aantoonbaar via een met succes afgeronde opleiding op academisch niveau, bij voorkeur in de communicatie, danwel middels een onbetwistbaar impactvolle werkervaring.

Goed functioneren van de gemeenteraad vraagt om goede interactie met de stad, waarbij de vraag van bewoners en gebruikers van de stad centraal staat. Ook ben je op de hoogte van landelijke trends en ontwikkelingen op communicatie- en mediagebied. Je staat in contact met de samenleving, bent professioneel, blijft continue leren en je bent flexibel inzetbaar, ook in de avonduren. Je kent de veranderingen in de samenleving, de ambtelijke organisatie en het communicatievak.

Aanvullend:
 • Je bent vernieuwingsgericht, jong van geest (leeftijd is hierbij van geen belang) en ambitieus in je ideeën.

 • Je hebt een dienstverlenende houding vanuit je eigen professionele visie op de lokale politiek.

 • Je hebt (enkele) jaren succesvolle ervaring op het gebied van strategische bestuurlijke advisering.

 • Je bent een volwaardig gesprekspartner voor raadsleden, fractiemedewerkers, collega-adviseurs en de griffier.

 • Je bent politiek sensitief.

 • Je bent een talent in het bouwen en onderhouden van relaties.

 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 • Je beschikt over humor en gedijt goed in een hectische omgeving

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Teamcoördinator Contact met de stad / Raadsadviseur / Commissiegriffier aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Merel van Hall, Griffier, 030-2861069. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Recruiter Jan Willem de Boer, 06 1829 1753

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. We streven ernaar om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met een nieuwe collega. De eerste gespreksrondes staan gepland op dinsdag 29 oktober en donderdag 31 oktober. De tweede gespreksronde staat gepland op dinsdag 5 november.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jan Willem Boer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000