Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtClustermanager veiligheid

Clustermanager veiligheid

Vacature

Dit doe je UtrECHT
Jouw stijl van leidinggeven laat zich het beste omschrijven als dienend leiderschap: je bent coach, leider, manager en ondernemer. Je staat stevig in je schoenen, stelt je positief-kritisch op ten aanzien van bestaande structuren en werkwijzen en je bent in staat om jouw mening inhoudelijk helder te onderbouwen. Je onderzoekt de mogelijkheden en kansen wanneer zaken nog niet geregeld zijn, schakelt eenvoudig tussen meerdere partijen op verschillende niveaus én je voelt je als een vis in het water in een veranderende organisatie.
Je geeft leiding aan ongeveer 20-25 fte professionals. De thema's binnen organisatie-eenheid Veiligheid zijn verdeeld onder drie clustermanagers. De vacature die nu open staat, richt zich op taken op gebied van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (waaronder Bibob), jeugdoverlast en -criminaliteit en persoonsgerichte aanpak. Ondermijning en de relatie tussen veiligheid en zorg zijn dit moment actuele thema's: je weet in dit dynamische en complexe veld je weg te vinden. Uiteraard ben je bekend met ketenpartners van veiligheidsvraagstukken en ben je thuis in een politiek bestuurlijke omgeving. Je staat midden in de samenleving en je volgt de ontwikkelingen in relatie tot veiligheid.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • de opgaven van de stad kent en een integrale bijdrage levert aan de uitvoering van het collegeprogramma en het jaarprogramma;
 • strategische visie hebt op de meerjaren ontwikkeling van de Organisatie Veiligheid;
 • integrale verantwoordelijkheid hebt voor het jaarprogramma;
 • een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie ontwikkelt en beheert en relevante partijen weet te verbinden;
 • verantwoordelijk bent voor integratie en afstemmingen van producten/diensten en werkprocessen met andere afdelingen, andere diensten, in-en externe samenwerkingspartners en bestuursorganen;
 • een groot gevoel hebt voor politiek/bestuurlijke zaken;
 • naast en/of als plaatsvervanger van het hoofd van de Organisatie Veiligheid de taak hebt van (dagelijkse) advisering van de burgemeester over dossiers en thema's met een hoge complexiteit op veiligheidsgebied en crisisbeheersing, waarbij een combinatie van snelheid, inhoud, operationele uitvoerbaarheid, bestuurlijke hanteerbaarheid en de afweging van alle afbreukrisico's aan de orde zijn;
 • verantwoordelijk bent voor programma-, project- en procesmanagement: aansturen van als programma/project gedefinieerde activiteiten en opdrachtgever van gemeentelijke- en externe partners op basis van geld en afspraken.
Dit is jouw werkplek
De organisatie-eenheid Veiligheid draagt bij aan een veilige stad Utrecht. We werken aan toename van wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens, aan afname van criminaliteit en jongerenoverlast, en het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Aan een veilige stad werken we samen met politie en het openbaar ministerie en samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in de stad. Bij onze afdeling Veiligheid werken, betekent dan ook oog en oor hebben voor een stad en een organisatie met veel diversiteit, vraag- en resultaatgericht werken en samenwerken en dat je flexibel en initiatiefrijk bent. In 2018 zal een nieuw Integraal Veiligheidsplan worden vastgesteld.

De afdeling Veiligheid faciliteert het bestuurlijk proces. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk. Bij de afdeling Veiligheid werken ruim zo'n 70 medewerkers, sommigen op stedelijk niveau, anderen in de wijken. Wij willen resultaten boeken door samenwerking, door denken en doen met elkaar te verbinden, door oog te hebben voor de effecten in de samenleving van onze activiteiten en door ons stadsbestuur effectief te ondersteunen. Wij vinden dat goede collegiale verhoudingen, openheid en gelijkwaardigheid, humor en relativeringsvermogen bijdragen aan een motiverende werksfeer.

Jouw functie oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.
Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we de stad.

Dit breng je mee
 • Een afgeronde academische opleiding.
 • Ruime ervaring met resultaatgericht, coachend en faciliterend leidinggeven en strategisch management.
 • Ervaring met leiding geven aan veranderingsprocessen.
 • Inzicht in en ervaring met gemeentelijke (bedrijfsvoering) processen en met organiseren van goede en transparante bedrijfsvoering.
 • Kennis van en ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.
 • Grondige kennis van de gemeentelijke organisatie en haar netwerkomgeving.
 • Visie op en aantoonbare affiniteit met het vakgebied Veiligheid.
 • Het is een pre als je beschikt over kennis en ervaring op gebied van ondermijning en/of persoonsgerichte aanpak.
 • Het is een pre als je beschikt over een juridische of een politieachtergrond.
 • Je kunt goed variëren in communicatiestijl en hanteert dit op alle niveaus in de organisatie.
 • 3-5 jaar leidinggevende ervaring; 6 of meer jaar werkervaring.
 • Je bent een doener met een no-nonsense mentaliteit die snel kan acteren en je bent stressbestendig.
Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.770 en € 6.574. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Aanvullende arbeidsvoorwaarden
De clustermanagers bij Veiligheid nemen deel aan MT-piketpool crisisbeheersing en maatschappelijke onrust. Piketvergoeding is van toepassing. Woonachtig in de omgeving van Utrecht is wenselijk.

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als Clustermanager veiligheid aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online onder aan deze pagina - maar uiterlijk 17 januari 2018.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Angela van der Putten, Directeur/hoofd veiligheid, 030-2863242.

Goed om te weten
Eind januari 2018 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

Een assessment of een kennismakinggesprek met burgemeester kan deel uit maken van de procedure.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000