Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBestuursadviseur

Bestuursadviseur

Vacature

Over de gemeente Utrecht
Utrecht groeit snel door naar 400.000 inwoners. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Voor deze nieuwe oplossingen is een brede blik nodig. Met bijna 4000 medewerkers werken we daar dagelijks aan samen met de stad, inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij gaan we uit van onze professionaliteit en handelen we vanuit de kernwaarden open, scherp, wendbaar en betrouwbaar.

Dit doe je UtrECHT
Als bestuursadviseur werk je op het grensvlak tussen bestuur, organisatie en politiek. In deze dynamische omgeving werk je voor het gehele college, bewaak je de voorbereiding en de uitvoering van de collegeagenda en ben je alert op de verbinding tussen de verschillende opgaven en beleidsvelden. Je bevordert snelle en scherpe besluitvorming voor een optimaal resultaat in de stad.
Je bent samen met een bestuurscommunicatieadviseur en het secretariaat ook verbonden aan een bestuurder. Met dit team ondersteun en adviseer je zowel de organisatie als het college bij de totstandkoming van en uitvoering van (college)voorstellen. Voor de bestuurder fungeer je als kritische sparringpartner en ben je in staat te spiegelen op het totaal van zijn/haar functioneren.

Concreet houdt dit in dat jij
 • jouw ervaring en omgevingsbewustzijn inzet om de organisatie en het bestuur te adviseren over en te ondersteunen in het (politiek) bestuurlijk proces
 • een klankbord en verbindende schakel bent voor organisatieonderdelen en in contact staat met de raadsadviseurs en gemeenteraad
 • samen met de verantwoordelijke managers en organisatieonderdelen de overleggen met de wethouder en tussen wethouders voorbereidt
 • aanjaagt dat er tijdig scherpe integrale voorstellen liggen en besluiten genomen worden, waar de betrokkenen buiten mee verder kunnen
 • verbinding legt tussen beleidsvelden en verschillende opgaven. Je adviseert daarbij over de te volgen koers, zowel tactisch als strategisch en doet dit samen met de andere bestuursadviseurs
 • helpt om de integraliteit en kwaliteit van de advisering te optimaliseren
 • sparringpartner en vertrouwenspersoon bent voor één bestuurder en met hem of haar reflecteert op zijn/haar functioneren in de raad en in de stad en adviseert over prioriteringen binnen de beleidsvelden
Dit is jouw werkplek
Binnen de afdeling Bestuursondersteuning (in totaal zo'n 40 medewerkers) werk je samen met het Stafbureau Gemeentesecretaris en de collega-bestuursadviseurs als één team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de integrale advisering en ondersteuning van het college van B&W. Daarbij is het team mede verantwoordelijk voor de goede voorbereiding van de besluitvorming in het college van B&W en de Gemeenteraad. Voor een optimale kwaliteit van advisering van zowel bestuur als raad werk je nauw samen met de inhoudelijke organisatieonderdelen en de raadsgriffiers.
Binnen de afdeling Bestuursondersteuning werken ook collega's die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de strategische agenda, de lobby, het (bestuurlijk) relatiebeheer, de representatie en de secretariële ondersteuning van het college.
Je werkt in ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je bijna 4.000 collega's.

Dit breng je mee
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt kennis van (ambtelijke en bestuurlijke) processen en de werking van de organisatie, het college en de gemeenteraad
 • Je hebt ervaring met een adviserende rol richting managers en bestuur en bent politiek bestuurlijk sensitief
 • Je hebt verbindende kwaliteit en bent in staat om scherpte te brengen in weerbarstige processen
 • Je houdt van een dynamische omgeving waarin je continu aan meerdere dingen tegelijk werkt en agenda's snel veranderen
 • Je bent leergierig en je wilt meedenken over de doorontwikkeling van de functie
Bijbehorende competenties: flexibel, collegiaal, scherp, betrouwbaar, analytisch, resultaatgericht, verbindend, communicatief, overtuigend en daadkrachtig.

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.424 en € 5.895. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als bestuursadviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct online onder aan deze pagina , uiterlijk 10 december.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Maartje Schlebusch, Hoofd Bestuursondersteuning, 06-12831413

Goed om te weten.
Reageren met motivatiebrief en cv uiterlijk 10 december

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Ellen Middeldorp van Gemeente Utrecht ( +31 30 286 1051)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000