Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBeleidsmedewerker sturen en verantwoorden 2.0

Beleidsmedewerker sturen en verantwoorden 2.0

Vacature

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij als Volksgezondheid aan bijdragen. Dit doen wij in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen werken we aan gezondheidswinst voor iedereen in onze mooie stad. Dat doen we door het ontwikkelen van het Utrechts gezondheidsbeleid en het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang. Zowel nationaal als internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de 'gezonde stad'.

Volksgezondheid kijkt al enige jaren anders naar haar werk en stelt daarbij publieke waarden centraal. Dat betekent dat we niet ons eigen werk, maar de maatschappelijke opgave centraal stellen en steeds weer kijken wat onze toegevoegde waarde is. Dit vergt ook dat we op een andere manier kijken naar wat we te doen hebben (sturen) en hoe we met alle betrokkenen, inclusief de gemeenteraad, in beeld brengen en 'meten' of dat effect heeft (verantwoorden) en wat we beter kunnen doen (leren). Met het vaststellen van de nota volksgezondheidsbeleid 2019-2023, "Gezondheid voor iedereen" heeft de gemeenteraad hier een extra impuls aan gegeven.

Dit is je werk
Je gaat aan de slag met sturen en verantwoorden op publieke waarden voor de speerpunten en basistaken uit de nota. Belangrijke opdracht is om het nieuw op te stellen voortgangsverslag vorm en inhoud te geven. Jij helpt de inhoudelijk verantwoordelijke collega's hierbij, stuurt op proces en helpt hen met de uitvoering. In dat kader:
 • Ben je binnen Volksgezondheid het aanspreekpunt en de expert op gebied van sturen en verantwoorden op publieke waarde. Je trekt nauw samen op met het kernteam sturen en verantwoorden. Jij zorgt dat dit team bij elkaar komt, afspraken gemaakt worden en dat de afspraken worden gevolgd.

 • Je inspireert en begeleidt inhoudelijke beleidscollega's bij het toepassen van de andere vormen van sturen en verantwoorden volgens onze waarderingsmethodiek. Je neemt initiatief voor 1 op 1 begeleiding, grotere werksessies en organiseert indien nodig trainingen op dit gebied.

 • Samen met de collega's die inhoudelijk verantwoordelijk zijn experimenteer je met de ontwikkeling van nieuwe verantwoording- en sturingsinstrumenten (uit praktijk en literatuur) en maakt deze gebruiksvriendelijk en toepasbaar voor alle collega's.

 • Je hebt contact met collega's van andere onderdelen binnen de gemeente over de vernieuwingen en het gezamenlijk leren.

 • Waar nodig inspireer je en geef je uitleg over sturen en verantwoorden op publieke waarde aan raadsleden of externe partners

 • Je organiseert gesprekken van projecten of programma's waar alle betrokken interne, externe partijen en raadsleden aan tafel zitten

 • Je houdt je bezig met het uitvoeren van en doorvoeren van vernieuwingen in de planning & control cyclus van de jaarlijkse programmabegroting en verantwoording.

Beleidsmedewerkers van Volksgezondheid zijn in principe breed inzetbaar. Als de actualiteit of de opgaven dat vragen, kun je in overleg ook ingezet worden op andere (inhoudelijke) dossiers.

Dit is jouw werkplek

Als beleidsmedewerker kom je te werken binnen het team Beleid, Expertise en Onderzoek (BEO). Het team bestaat uit ongeveer 35 medewerkers. Medewerkers van BEO signaleren, monitoren, onderzoeken en agenderen de volksgezondheid in Utrecht en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid. Ze bereiden besluitvorming voor en adviseren en ondersteunen bestuur, management en professionals bij de uitvoering ervan. Dit doen ze op basis van kennis en kunde op het gebied van Volksgezondheid in brede zin. Het vastgestelde volksgezondheidsbeleid vormt een belangrijke kapstok voor de uitvoering van hun werk. Binnen BEO werk je in ieder geval nauw samen met de portefeuillehouder in het management 'sturen en verantwoorden', de bestuurlijke contactpersonen en de business controllers.

Dit vragen we van je
Volksgezondheid werkt opgavegericht en acteert steeds vaker als partner in het netwerk. Per situatie wordt gekeken naar de passende overheidsrol. Zo zijn we soms meer sturend, soms meer faciliterend of samenwerkend. Dit vergt van onze beleidsmedewerkers dat ze in staat moeten zijn te schakelen tussen deze verschillende rollen. Voor een succesvolle invulling denken we verder dat je de volgende bagage nodig hebt:
 • Je hebt minimaal een masteropleiding in de bestuurskunde afgerond. Sturen en verantwoorden op publieke waarden waren hier een onderdeel van.

 • Je hebt minstens 2 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in het sociaal domein; je hebt een goed gevoel voor de verhoudingen in een dergelijke organisatie en beweegt je daar soepel in.

 • Je bent in staat om zelfstandig je werk vorm en inhoud te geven en vindt dit ook leuk. Je bent innovatief en vindingrijk, ziet wat er moet gebeuren en voert dat uit.

 • Je kunt goed samenwerken, bent proactief, toont lef en werkt resultaatgericht.

 • Je bent een echte netwerker, bent communicatief en hebt uitstekende presentatievaardigheden.

 • Als je ervaring hebt met vormgeving of het visueel weergeven van ingewikkelde materie is dat een pre.

Dit bieden we je
Binnen de koers van de organisatie en de opdracht van het werk, geven en krijgen medewerkers in dit team veel vrijheid, vertrouwen en ruimte voor hun ontwikkeling. Omgekeerd vraagt dit verantwoordelijkheid en initiatief van onze mensen op hun eigen ontwikkeling en dossiers. De lijnen tussen beleid en uitvoering zijn kort; we hebben contact met vele inwoners en met het bestuur. Daarnaast werken we nauw samen met kennis- en onderwijsinstellingen. Dit maakt het werk interessant en dynamisch.

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 32-36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.914 en € 4.406 (schaal 10 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

 • Een projectaanstelling voor de duur van 2 jaar.

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Beleidsmedewerker aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online maar uiterlijk 13 november 2019. De gespreksrondes vinden plaats op van 18-22 november (eerste ronde) en 25-29 november 2019 (tweede ronde). We willen de procedure voor 1 december afgerond hebben.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Mirjam Mascini, Teammanager Volksgezondheid (Beleid en Onderzoek), 030-2863213. Heb je vragen over de organisatie of de procedure neem contact op met Jacqueline Gentenaar, Recruiter via 030-2861472.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521AZ Utrecht

14 030