Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBeleidsadviseur/projectleider onderwijs

Beleidsadviseur/projectleider onderwijs

Vacature

Dit is je werk

Samen met je collega's en externe partners ga je werken aan onderwijsvraagstukken in Utrecht.
We hebben hierin stevige ambities: onderwijs is een belangrijke pijler in het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen'. Het onderwijs is een centrale partner in het sociale domein. Het is de plek waar alle kinderen en jongeren komen, zich ontwikkelen en kansen worden geboden. Utrecht maakt zich hard voor het beste onderwijs voor onze jeugd.
 • Je ontwikkelt samen het onderwijsbeleid en werkt aan de vraagstukken die in de stad centraal staan.

 • Je draagt bij aan het ontwikkelen en realiseren van de nieuwe agenda die we met het onderwijs opstellen; onze nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda.

 • Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor de opgaven, adviseer je aan het management en het college van B&W en ben je sparringpartner voor collega's in het team.

 • Je hebt een verantwoordelijkheid in het versterken van de lerende organisatie die we willen zijn.

 • We zoeken in jou een collega die inzetbaar is op verschillende onderwijsopgaven en zich in eerste instantie onder andere gaat bezig houden met 'jongeren in een kwetsbare positie'. Daarnaast wordt je flexibel ingezet om bij te dragen aan andere opgaven.

 • Als beleidsadviseur vervul je een belangrijke rol in het verder vormgeven van de sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die vanuit het praktijkonderwijs , voortgezet speciaal onderwijs, vmbo bb en het mbo entree uitstromen naar de arbeidsmarkt of dagbesteding. 'Geen jongere tussen wal en schip', dát is wat we als Utrecht belangrijk vinden.

 • Vanuit onze rol als centrumgemeente heb je hierbij de specifieke opdracht om ook te werken aan een sluitende regionale aanpak, naast je opdracht stedelijk beleid te ontwikkelen en het vertalen van dit beleid naar de praktijk. Hierbij weet je goed prioriteiten te stellen. In (de regio) Utrecht werken onderwijs, bedrijven en gemeenten ieder vanuit hun eigen perspectief en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan het vormgeven van die sluitende aanpak. Je werkt nauw samen partners en met collega-beleidsadviseurs van werk en inkomen en wmo.

 • Je combineert in deze functie verschillende rollen: projectleider, netwerker, verbinder en beleidsadviseur.
De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en projecten in het sociale domein. Eén van de teams van de afdeling MO is team onderwijs.
Het team onderwijs werkt op een heel breed terrein van voorschoolse educatie, primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, tot de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. We zijn volop in beweging en werken opgavegericht. We werken samen met onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de stad en regio. En intern met collega's van onder andere jeugd, volksgezondheid, werk en inkomen, sport en samenleving, cultuur, wijken, ruimte en de vastgoedorganisatie onderwijshuisvesting.
Jouw functie oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.
Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je
4.000 collega's. Samen maken we de stad

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

Een 32-36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2795 en € 4225 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit vragen we van je
 • Je hebt HBO/WO denk- en werkniveau.

 • 3 - 5 jaar relevante werkervaring.

 • Je hebt inzicht in de vraagstukken die spelen rondom het gemeentelijk onderwijsbeleid en het sociaal domein. Je beziet onderwijs in een brede context en kan van daaruit samenhang en samenwerking vormgeven met andere domeinen.

 • Als echte teamplayer is samenwerken, intern en extern voor jou vanzelfsprekend. Je bent een 'verbinder, die werkt vanuit 'de bedoeling' en hebt juist die communicatieve vaardigheden die het gezamenlijk werken aan opgaven mogelijk maken.

 • Je hebt kennis en ervaring met werken met netwerk- en ketenregie. Het ontwikkelen van beleid in samenspraak met diverse partners met verschillende belangen. Procesvaardigheden en persoonlijk leiderschap zijn daarbij erg belangrijk.

 • Je weet beleid naar de uitvoeringspraktijk te vertalen en andersom. Je snapt de uitvoering en weet het beleid daarop te laten aansluiten.

 • Je hebt kennis en ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en de complexiteit van een grote gemeente. Je bent bestuurlijk sensitief.
Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als beleidsadviseur/projectleider onderwijs aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Margot van Elk, beleidsadviseur/projectleider onderwijs, 030-286 21 39
Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Senay Kucukasci, recruiter, 06-18 24 86 49

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De gesprekken worden gepland in week 19

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Senay Kucukasci van Gemeente Utrecht ( +31 30 286 5133)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000