Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBeleidsadviseur Werk en Inkomen

Beleidsadviseur Werk en Inkomen

Vacature

Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid van Utrechters. We ondersteunen werkzoekenden richting de arbeidsmarkt en het weer meedoen in de maatschappij. De arbeidsmarkt stopt niet bij de stadsgrenzen van de gemeente Utrecht. Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio wordt steeds belangrijker. We onderhouden intensieve contacten met werkgevers, sociaal ondernemers en regiogemeentes, want zonder banen geen werk. Als inwoners tijdelijk geen inkomsten hebben bieden wij financiële ondersteuning en we helpen bij het voorkomen en oplossen van schulden.

Dit is je werk

We zoeken een collega die ons komt versterken op het beleidsterrein Werk. Je voelt je thuis in een snel veranderende omgeving en levert met je vernieuwende ideeën en enthousiasme een bijdrage aan de verschillende opgaven van Werk en Inkomen. Een belangrijk onderdeel van je takenpakket is het verder versterken van de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Utrecht vervult hierin als centrumgemeente een specifieke rol. Je werkt samen in een team van beleidsadviseurs, maar beheert zelfstandig inhoudelijke dossiers op het onderdeel werk onder de Participatiewet.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • dossierhouder en eerste aanspreekpunt bent voor beleidsvraagstukken op het terrein van werk onder de Participatiewet

 • een verbinder bent met een hands on mentaliteit

 • beleidsvragen en signalen actief oppakt en collega's, MT en College adviseert

 • penvoerder bent van (regionale) projecten, subsidieaanvragen en evaluaties

 • meewerkt en meeschrijft aan strategie- en beleidsontwikkeling binnen de arbeidsmarktregio

 • (beleids)voorstellen initieert, raadsbrieven maakt en mondelinge- en schriftelijke vragen beantwoordt

 • nauw samenwerkt met collega's in de uitvoering, de arbeidsmarktregio en met bedrijven, inwoners en andere partners in de stad
Je komt te werken bij de unit beleid en kwaliteitsontwikkeling (BKO). Deze unit bestaat uit circa 65 fte en is onderverdeeld in twee teams, namelijk Beleid en Contractmanagement en Kwaliteit en Ontwikkeling. Het team Beleid en Contractmanagement (ca. 25 fte) acteert in een politiek bestuurlijke omgeving en werkt nauw samen met de andere units binnen Werk en Inkomen om te komen tot een goede vertaling van beleid naar uitvoering. Werk en Inkomen kent daarnaast drie uitvoerende Units (Werk, Participatie en Inkomen) en de teams Informatie- en Procesmanagement en Business control. Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we de stad.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.
 • Een 32 tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3491 en € 5067 op basis van 36 uur (schaal 11). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de tijdelijke aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.
Dit vragen we van je
 • minimaal 3 jaar relevante beleidservaring, academisch denk- en werkniveau
 • aantoonbaar uitgebreide inhoudelijke kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen Werk en Participatiewet, regionaal arbeidsmarktbeleid en regionale samenwerking
 • ervaring met de verschillende beleidsprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • stevig kunnen acteren in het politiek-bestuurlijke werkveld van gemeenten, bestuurders, werkgevers- en werknemersorganisaties
 • communicatief, proactief, vernieuwend en flexibel, je vindt het leuk om breed inzetbaar te zijn
 • openheid, humor, lef, je legt van nature gemakkelijk verbinding met anderen
Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als beleidsadviseur Werk aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk 15 december 2019. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Vincent de Bijl, unitmanager, 06-20 95 70 93. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Chawa Verwer, recruiter, 030-286 27 98.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De selectiegesprekken vinden plaats in week 2 en 3 van het nieuwe jaar.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Chawa Verwer van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Tractieweg 2
3534 AP Utrecht

030 2860000