Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBeleidsadviseur Volksgezondheid

Beleidsadviseur Volksgezondheid

Vacature

Dit doe je UtrECHT

Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij als Volksgezondheid aan bijdragen. Dit doen wij in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen bouwen we aan een gezonde toekomst van Utrecht. Dat doen we door het ontwikkelen van het Utrechts gezondheidsbeleid en het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang. Maar vooral ook en steeds meer door het inbrengen van onze gezondheidsexpertise in allerlei ontwikkelingen op verschillende niveaus. Zowel nationaal als internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de 'gezonde stad'.

Concreet houdt dit in dat jij
Je bezig houdt met twee onderwerpen binnen Volksgezondheid:
 • Inspectie Kinderopvang. Je adviseert team, management en bestuur over diverse aangelegenheden rond de kinderopvang. Je hebt zitting in landelijke werkgroepen en netwerken en je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de Utrechtse situatie en toezichtspraktijk. Op basis van signalen uit de praktijk, ontwikkelingen in de stad en landelijk beleid adviseer je over de te nemen stappen. Je werkt hier nauw samen met de juridisch beleidsadviseur en de manager van het team kinderopvang.

 • Jeugdgezondheidszorg en gezond en veilig opgroeien. Je werkt bijvoorbeeld aan dossiers als het onderwijsachterstandenbeleid, jong verzuim en logopedie. Je sluit aan bij interne overleggen van andere organisatieonderdelen en voegt vanuit het perspectief van het jongste kind kennis en expertise toe aan gemeentelijke opgaven. Je stemt de inhoud van je werk en je werkzaamheden in eerste instantie af met je collega's, maar zeker ook met een van de teammanagers jeugd. Samen kom je tot een goed werkpakket èn adviezen die draagvlak hebben bij politiek, bestuur en binnen de organisatie.

Beleidsadviseurs van Volksgezondheid zijn in principe breed inzetbaar. Als de actualiteit of de opgaven dat vragen, kun je in overleg ook ingezet worden op andere dossiers.

Dit is jouw werkplek

Als beleidsadviseur kom je te werken binnen het team Beleid, Expertise en Onderzoek (BEO). Het team bestaat uit ongeveer 33 medewerkers. Medewerkers van BEO signaleren, monitoren, onderzoeken en agenderen de volksgezondheid in Utrecht en andere relevante ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid. Ze bereiden besluitvorming voor en adviseren en ondersteunen bestuur, management en professionals. Dit op basis van kennis en kunde op het gebied van Volksgezondheid in brede zin. In 2018 en 2019 stellen we de vierjaarlijkse nota volksgezondheid op, die de koers en de prioriteiten voor de komende periode vastleggen.

Dit breng je mee
Volksgezondheid acteert steeds vaker als partner in het netwerk. Per situatie wordt gekeken naar de passende overheidsrol. Zo zijn we soms meer sturend, soms meer faciliterend of samenwerkend. Dit vergt van onze beleidsadviseurs dat ze in staat moeten zijn te schakelen tussen deze verschillende rollen. Voor een succesvolle invulling denken we verder dat je de volgende bagage nodig hebt:
 • Je bent afgestudeerd in een van de sociale wetenschappen, bijvoorbeeld sociologie of gezondheidswetenschappen. Een bestuurskundige met ervaring in het gezondheids(zorg) veld is ook een mogelijkheid.

 • Je hebt 3-5 jaar aantoonbare ervaring met beleidsadvisering in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 • Je bent een gesprekspartner op alle niveaus en in staat verbinding aan te brengen tussen de ontwikkelingen in de praktijk, op politiek-bestuurlijk niveau en met de stad. Je bent in daaarom in staat je zowel schriftelijk als mondeling goed uit te drukken.

 • Je bent in staat een netwerk te onderhoudenen te benutten voor je opgaven.

 • Je bent op basis van relevante werkervaring in staat de beschikbare kennis over de invloed van gezondheid op mensen en hun omgeving te betrekken in jouw adviezen.

 • In deze functie is het belangrijk dat jouw aanpak zich kenmerkt door een open mind én authenticiteit.

Dit bieden we jou
De functie is in eerste instantie voor een jaar beschikbaar, gezien de ontwikkelingen binnen het team. Binnen het team krijgen medewerkers veel vrijheid in hun handelen. Binnen de koers van de organisatie en de opdracht van het werk, geven en krijgen medewerkers vertrouwen. Vertrouwen dat ook eigenaarschap vraagt van onze mensen op hun eigen ontwikkeling en op de dossiers waar ze verantwoordelijk voor zijn. We hechten aan ontwikkeling van onze mensen en stimuleren dat ook. Dat doen we door middel van de klassieke opleiding en training, maar ook door collegiale consultatie, themasessies met de 'vakgroep beleid', inspiratie van buiten naar binnen halen, intervisie en het leren en ontwikkelen 'on the job'.

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3.080 (aanloopschaal) en € 4.859 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden.
 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden
Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Beleidsadviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online onder aan deze pagina- maar uiterlijk 3 juni 2018.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Mirjam Mascini, Teammanager Volksgezondheid (Beleid en Onderzoek), 030-2863213.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000