Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBeleidsadviseur Toezicht en Handhaving

Beleidsadviseur Toezicht en Handhaving

Vacature

Dit doe je UtrECHT
Binnen de afdeling Toezicht en handhaving Bebouwde Omgeving (THBO) vinden toezicht en handhaving plaats op alles wat te maken heeft met bouw, sloop en gebruik van gebouwen. Als beleidsmedewerker THBO ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van praktisch uitvoerbaar beleid en het uitbrengen van advies. We zoeken iemand die verstand heeft van onder andere de WABO en de Omgevingswet.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • Je vakgebied goed bijhoudt en ontwikkelingen signaleert. We zijn een uitvoerende afdeling, het strategisch beleid wordt gemaakt door de beleidsafdelingen om ons heen. Je onderhoudt met hen goede contacten en vertaalt het beleidnaar de praktijk. Ook zorg je ervoor dat signalen uit de praktijk landen in het strategisch beleid.

 • Goede banden onderhoudt met de uitvoerende collega's, problemen in de uitvoering signaleert en met beleid helpt oplossen

 • Initiatief neemtbij het ontwerpen en implementeren van handhavingstrategieën en werkprocessen en alle andere zaken die nodig zijn om de uitvoering beleidsmatig te ondersteunen.

 • Helpt bij het programmeren en verantwoorden van de uitvoering door middel van teksten en rapportages, zoals het handhavingsprogramma en het handhavingsverslag.

 • Helpt bij het beantwoorden van vragen vanuit het bestuur, maatschappij en media.

 • Waar nodig projectmatig onderwerpen aanpakt. Dit kan zowel in een trekkersrol zijn als in een medewerkersrol.

Mondeling of schriftelijk advies uitbrengt aan medewerkers, teamleiders en het managementteam, andere afdelingen of bestuurders.

Dit is jouw werkplek
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) omvat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. De contacten zijn vaak één op één gericht op de individuele ondernemer of burger. Het perspectief van de klant is het centrale uitgangspunt bij de inrichting van onze organisatie.

De afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving (THBO) heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op de naleving van wet- en regelgeving en eventueel geconstateerde overtredingen door verleiding, informeren, afspreken en/ of sanctioneren ongedaan te (laten) maken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid behorende bij de handhavingstaken voor de bebouwde omgeving.

Dit breng je mee
 • Je hebt wo denk- en werkniveau en bent bij voorkeur afgestudeerd in bouwkunde, planologie of een dergelijke richting.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur in het werkveld. Omdat we een relatief jong, onervaren team hebben, vinden we het prettig als jij je sporen al verdiend hebt.
 • Je bent overtuigend, besluitvaardig, flexibel, omgevingsbewust, ondernemend, pragmatisch, kritisch, dienstverlenend en vooral oplossingsgericht. Je kan goed samenwerken. Je bent resultaatgericht en vernieuwend en kan druk weerstaan.
 • Je bent in staat om projectmatig en integraal te werken.
 • Je kunt problemen goed analyseren en je bevindingen en adviezen helder, evenwichtig en overtuigend presenteren.
 • Je beschikt zowel mondeling als schriftelijk over goede communicatie vaardigheden.
 • Je bent hiermee in staat om goede beleidsadviezen te schrijven, gesprekken op verschillende niveaus te voeren en voorlichting te geven aan verschillende doelgroepen.
 • In de communicatie beheers je verschillende gesprekstechnieken.
 • Ook beschik je over een goede mate van (bestuurlijke) sensitiviteit en ben je in staat om je eigen handelen in het kader van het grotere geheel te plaatsen.
Wij bieden een plek aan waar je je verder kunt ontwikkelen binnen je vakgebied en in het schakelen tussen theorie en praktijk. We zijn een enthousiast en resultaatgericht team, gericht op ontwikkelingen als privatisering en regionalisering, het gesprek met de stad en de invoering van de Omgevingswet. We zoeken dus iemand die in het team meedenkt en een duidelijke constructieve inbreng heeft.

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3.080 (aanloopschaal) en € 4.859 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris.

 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.

 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als Beleidsadviseur Toezicht en Handhaving aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online maar uiterlijk 17 juni 2018.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Jennemieke Kleijwegt, Afdelingshoofd THBO via telefoonnummer 030-2865387.

We zijn een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000