Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtBeheerder Wegen

Beheerder Wegen

Vacature

Utrecht maken we samen met jou:

Ben jij een kei op het gebied van wegbeheer? En heb jij het in je om binnen het team Wegbeheer van de gemeente Utrecht als centraal aanspreekpunt en inhoudelijk coördinator te fungeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De stad Utrecht groeit hard en is volop in beweging. In deze dynamiek werkt de gemeentelijke beheerorganisatie dagelijks aan een leefbare, veilige en duurzame openbare ruimte. Het team Wegbeheer neemt het beheer en onderhoud van de Utrechtse wegen voor haar rekening.

Dit is je werk

Jij als beheerder Wegen:
 • Bent hét aanspreekpunt van het team Wegbeheer voor management en bestuur

 • Verzorgt de inhoudelijke coördinatie binnen het (in opbouw zijnde) team Wegbeheer.

 • Levert een bijdrage aan het strategische beleid openbare ruimte vanuit het vakgebied.

 • Vertaalt beleid en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, in kaders en strategieën voor het wegbeheer

 • Bent verantwoordelijk voor een actueel inzicht in aard, omvang en onderhoudstoestand van het wegenareaal

 • Bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse totstandkoming van het programma onderhoud en vervangingsinvesteringen, stemt dit af met collega beheerders en adviseert het MT.

 • Bent verantwoordelijk voor de jaarbegroting en bewaakt de wegbeheerbudgetten.

 • Vervult de rol van opdrachtgever voor (een deel van) de wegbeheerprojecten.

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met kennisinstituten, andere overheden en belangenorganisaties.

 • Bent verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van het beheersysteem (GISIB). Dit doe je vanuit jouw kennis welke data en informatie belangrijk zijn voor het uitvoeren van wegbeheer.

Dit is jouw werkplek

Met circa 900 personeelsleden is Stadsbedrijven de grootste uitvoeringsorganisatie van de gemeente Utrecht. Stadsbedrijven bestaat uit zes afdelingen: Wijkonderhoud en Service (W&S), Stadsingenieurs (SI), Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG), Inzamelen, Markten en Havens (IMH) en Vastgoedexploitatie (VGE) vormen het hart van de organisatie. Deze afdelingen worden ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering (BV). Stadsbedrijven is een toepasselijke naam, want de bedrijvigheid staat centraal bij deze gemeentelijke organisatie. Bedrijvigheid geheel in dienst van de Utrechters en dagelijks zichtbaar op straat, in de parken, op het water, in binnen- en buitensportaccommodaties, buurthuizen en begraafplaatsen.

Jij gaat werken bij de groep Cultuur techniek binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) van Stadsbedrijven. De afdeling BORG beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de stad Utrecht; naast panden dus ook wegen, fietspaden, bomen, verkeerlichten, gemalen, etc. De afdeling draagt zorg voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en gebruikers van de stad Utrecht. Hiertoe wordt strak gestuurd op processen, waarbij het niet alleen draait om veiligheid, maar ook behoud van functionaliteit en duurzaamheid staan voorop. Belangrijk om op te merken dat het niet alleen vakinhoudelijke afwegingen betreffen, maar ook bewonerswensen en politiek- bestuurlijke afwegingen dien je mee te wegen. Jij kan hier dus een bijdrage aan leveren!

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3.348,- en € 5.188,-. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris

 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen

 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. In deze functie is het mogelijk om je uren flexibel in te delen.

 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Dit vragen we van je
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding op het gebied van civiele techniek/wegbouwkunde

 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar relevante ervaring met wegbeheer op het niveau van 11beleid, programmering en uitvoering. Kortom: het vak wegbeheer heeft voor jou geen geheimen meer.

 • Je hebt kennis van en ervaring met de CROW wegbeheersystematiek en andere relevante richtlijnen en normen.

 • Je hebt affiniteit met databeheer/analyse

 • Je bent proactief en een teamplayer met coördinerende kwaliteiten. Je beschikt over de capaciteiten om als opdrachtgever te fungeren. Je kunt druk weerstaan, bent vernieuwend, communicatief vaardig, omgevingsbewust en beschikt over inschattingsvermogen.

 • Je beheerst de kunst van netwerken.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als beheerder Wegen aan de slag te gaan in de gemeente Utrecht?

Solliciteer dan online onder aan deze pagina en doe dat uiterlijk dinsdag 19 februari a.s.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Eric Delhez, Teamcoördinator Wegbeheer a.i., tel.nr. 06-52018674.

Uiterlijk donderdag 21 februari laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op dinsdag 26 februari a.s.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom.

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Joke Dijk van Gemeente Utrecht ( +31 30 286 0838)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000