Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtAdviseur record- en informatiemanagement

Adviseur record- en informatiemanagement

Vacature

Dit doe je UtrECHT
Als adviseur record- en informatiemanagement ondersteun je de organisatie in de uitvoering van de route naar digitaal informatiebeheer. Dit doe je door bij te dragen aan het strategische beleid en kwaliteitsmanagement voor informatiebeheer. Daarnaast beheer, ontwikkel en implementeer je de instrumenten die het operationele record- en informatiebeheer ondersteunen, zowel in projecten als in de advisering aan de organisatieonderdelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de implementatie van het Kwaliteitssysteem Documentaire informatievoorziening, audits op kwaliteit en het onderhouden van een kennisbank. Hiermee zit je op een tactische spilpositie in de organisatie. Dit doe je in afstemming met andere vakgebieden en binnen de kaders van wet- en regelgeving.
Momenteel ligt de focus van het werk op het duurzaam beheer van documentaire (digitale) informatie. Vanaf 2017 heeft het College van B&W een vervangingsbesluit genomen om de papieren informatie 'routinematig' te vervangen door digitale exemplaren naast het beheer van alles dat nog om analoge zorg vraagt. Het vakgebied beweegt zich daarnaast stap voor stap naar volwassenheid van integraal en digitaal informatiebeheer, waarmee het onderscheid tussen document- en dossier gestuurde vs. data gestuurde ontwikkeling langzamerhand aan het vervagen is. Je kijkt vooruit en adviseert over hoe we als organisatie kunnen inspelen op dergelijke ontwikkeling. Dit alles is een complexe en uitdagende omgeving.

Dit is jouw werkplek
Als adviseur informatie maak je deel uit van het Kennis en Kwaliteit Centrum Documentaire Informatie (KKCD). Het KKCD speelt een centrale rol in de waarborging van de kwaliteit van de (documentaire) informatiehuishouding en de te vormen en te beheren records. Dit betekent dat de informatie in een goede geordende en toegankelijke staat wordt opgeslagen en beheerd. Alleen dan is de terugvindbaarheid en die gewaarborgd om de organisatie in staat te stellen zich over het eigen handelen te verantwoorden.
De rol van het KKCD is drieledig:
 • het toetsen van de staat van de documentaire informatiehuishouding bij de organisatieonderdelen aan geldende kaders;
 • het adviseren en ondersteunen van de organisatieonderdelen om stappen in de goede richting te zetten;
 • het creëren van het bredere informatiebewustzijn in de organisatie, bijvoorbeeld door het organiseren van opleidingen.
Plek in de organisatie
Het KKCD maakt deel uit van Informatievoorzieningen, één van de Interne Bedrijven van de Gemeente Utrecht. Deze interne bedrijven adviseren en ondersteunen de andere organisatieonderdelen bij de uitvoering van hun bedrijfsvoering. Jouw functie oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we de stad.

Dit breng je mee
We komen graag in contact met kandidaten die zich herkennen in het onderstaande profiel:
 • Je hebt een Hbo+ werk en denkniveau
 • Je hebt aantoonbare ervaring met advisering en beleidsontwikkeling op tactisch niveau
 • Je bent gewend te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Je hebt ervaring met record- informatiemanagement (digitalisering, zaakgericht werken, classificatie, metadatering, NEN-normen, KING/Gemma standaarden (RGBZ, RSGB, TMLO), informatiearchitectuur, etc.) en audits hierop
 • Je hebt ervaring met kennis- en kwaliteitsmanagement
 • Je hebt inzicht in het functioneren van gemeentelijke organisaties en van relevante toezichthoudende instanties en de werking van het stelsel van toezicht
 • Je hebt affiniteit met informatie- en datamanagement
 • Je bent in staat eigen kennis over te dragen naar andere collega's en ze te coachen in het toepassen van het vakgebied in het praktijk.
 • Je hebt 3 -5 jaar werkervaring.
Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris ( bij 36 uur) tussen de € 3.035 en € 4.474. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als Adviseur record- en informatiemanagement aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online - maar uiterlijk 10 december 2017- via onderstaande button. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Lazo Bozarov, Clustermanager Informatievoorzieningen, 030-2860762.

Goed om te weten
Aanstelling 1 jaar tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000