Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgVastgoedjurist

Vastgoedjurist

Vacature

Betreft een functie voor de duur van 1 jaar, bij goed functioneren in vaste dienst na 1 jaar.

Informatie
Als senior vastgoedjurist draag jij bij aan de ontwikkeling van diverse grootschalige projecten. Je vervult een belangrijke (adviserende) rol in het gehele vastgoedtraject, zowel in de initiatief-, ontwikkelings- als in de realisatiefase. Je bent betrokken bij de onderhandelingen en bij het opstellen en beoordelen van contracten en kan hierin jouw deskundige mening verdedigen. Daarnaast speel je een actieve rol in mogelijke geschillen die voortvloeien uit de (her)ontwikkeling, waaronder ook bouw- en publiekrechtelijke geschillen.

Inhoud van de functie:
 • Algemene en specialistische juridische ondersteuning/advisering op het gebied van het vastgoedrecht binnen het werkgebied van het Vastgoedbedrijf. Tot de taken behoren in ieder geval contractering (met betrekking tot publiek-private samenwerking, grondexploitatie, realisatie en gronduitgifte), advisering (op het gebied van ondernemingsrecht, fiscaal recht, aanbestedingsrecht, staatssteun, mededingingsrecht, erfpacht en huurrecht), uitvoering geven aan en implementatie van de Grondexploitatiewet alsmede het toepassing kunnen geven aan de Wet voorkeursrecht gemeente en de Onteigeningswet.
 • Het zelfstandig onderhandelingen voeren met gegadigden, te weten: particulieren, bouwondernemingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, ondernemers en instellingen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent privaatrechtelijke en andere vastgoed-juridische aangelegenheden.
 • Begeleiden van privaatrechtelijke procedures met betrekking tot vastgoed.
 • Adviseren en begeleiden van strategische aanbestedingen voor zover betrekking hebbend op vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: masteropleiding Nederlands recht
Kennis van althans affiniteit met:
 • Privaatrechtelijk vastgoedrecht (in brede zin)
 • Publiekrechtelijk vastgoedrecht
Overige functie-eisen:
 • proactief, ambitieus, zelfstandig, sterke overtuigende persoonlijkheid, stressbestendig, kan buiten kaders denken en een enthousiaste teamplayer;
 • vijf tot zeven jaar relevante werkervaring op het gebied van vastgoedcontractering in complexe gebiedsontwikkelingen en op de hierboven genoemde rechtsgebieden;
 • uitstekende adviesvaardigheden;
 • sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen;
 • uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • durf (overwogen) risico's te nemen die noodzakelijk zijn om innovatief te zijn en te blijven;
 • in staat strategisch mee te denken en adviseren.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal €3348,- en maximaal €5520,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Mark 't Hardt, teammanager, via tel nr. 06-50094956. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VGB19-03e.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 16 september.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

Vastgoedbedrijf
Het Vastgoedbedrijf beheert en exploiteert de gronden en gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. De aan- en verkoop van gronden is hier onderdeel van. Het Vastgoedbedrijf is daarnaast ook binnen én buiten de gemeentelijke organisatie betrokken bij het proces van gebieds- en vastgoedontwikkeling; als opdrachtgever, of als deskundige en adviseur, o.a. voor het opstellen van anterieure overeenkomsten.

De afdeling bestaat uit 2 teams, Grondzaken en Gebouwenexploitatie. Het team Grond is onder meer verantwoordelijk voor de grondexploitatie. Het team zorgt ervoor dat, verspreid over de stad, voldoende grond wordt aangekocht en/of ontwikkeld ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Ook wanneer de gemeente geen eigenaar is van de grond, is het team bezig met stadsontwikkeling. Zij adviseren in gemeentelijke projecten als stadsmakelaar of rentmeester, als vastgoedstrateeg of zijn betrokken als jurist of planeconoom. De medewerkers van team Grond werken hierbij nauw samen met marktpartijen.

Het team Gebouwenexploitatie is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke panden zoals de Schouwburg, sportlocaties en gemeentekantoren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Mark t Hardt van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013