Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgVakspecialist Groen & Spelen

Vakspecialist Groen & Spelen

Vacature

Tijdelijk voor de duur van 2 jaar.

Informatie
De adviseur groen & spelen levert een bijdrage aan de openbare ruimte en behartigt de cultuurtechnische aspecten van de openbare ruimte. De nadruk ligt voor jou op de groenvoorzieningen, bermen, gazons, perken, bomen en parken. Je levert een bijdrage in nieuw beleid en vertaalt beleid in functionele oplossingen. Je zorgt dat er goede technische, duurzame en beheerbare oplossingen toegepast worden. Waar innovaties verantwoord zijn toon je lef. In voorkomende gevallen zorg je ervoor dat speelvoorzieningen gerealiseerd worden.

Je adviseert voor het (dagelijks) beheer en onderhoud van de buitenruimte. Je hebt kennis van de verschillende wijzen van (ecologisch) beheren van het areaal. Je adviseert in projecten en beantwoordt vragen van collega's, belanghebbenden, instanties en burgers.
Je adviseert bij reconstructies en nieuwe aanleg in de openbare ruimte.

Kerntaken:
 • Je levert samen met verschillende vakadviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van projecten en aan de invulling van het beheer van de openbare ruimte op het gebied van groen en spelen.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en deelt deze in de keten en met de sparringpartner (beheerder) bij team programma.
 • Je adviseert management en andere afdelingen (Vastgoed, C&W) op zijn vakgebied. Dat kan zijn in het kader van bestuurlijke vragen, nieuwe ontwikkelingen en bij de voorbereiding en uitvoering van projecten.
 • Je geeft advies over inrichting en onderhoud en beoordeelt of het aan de Tilburgse standaarden voldoet en op lange termijn in stand blijft, kortom beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren.
 • Je levert samen met de contractmanagers een bijdrage aan een gedegen uitvraag bij marktpartijen o.b.v. functionele specificaties voor de uitvoering van het beheer c.q. bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Je voert de regie over en toetst de bijdrage van die marktpartij in projecten en biedt waar nodig vakspecialistische ondersteuning aan de projectleider.
 • Je houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij en adviseert van daaruit collega's, management.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO
Afgeronde opleiding: Bijvoorbeeld Cultuurtechniek en landschapsinrichting
Kennis van:
Soortkeuze, dimensionering, aanleg, beheer en onderhoud (kort- en lang cyclisch), onkruidbestrijding, biodiversiteit.

Functie-eisen:
 • Je kunt plannen, organiseren en de voortgang bewaken.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (opstellen van adviezen, onderbouwen van visie en standpunten, overtuigingskracht en helder adviseren).
 • Je beschikt over vernieuwingskracht: signaleren, herkennen en over kunnen brengen.
 • Je kunt samenwerken en over de grenzen van je eigen vakgebied heen denken: afwegen van de belangen van het eigen vakgebied versus integrale belangen.
 • Je beschikt over voldoende sensitiviteit om de belangen van bestuur, omgeving en vakspecialisme op een goede manier af te wegen.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.675,- maximaal € 4.632,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Tijdelijke vacature voor de duur van 2 jaar. Externe kandidaten komen in dienst o.b.v. een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor 2 jaar.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Anneloes Waelpoel, teammanager Vakadviseurs, telefoonnummer 06 - 25 73 05 57. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: RUV19-12e.
Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met 215.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

De afdeling
Ruimtelijke Uitvoering is een afdeling in de bedrijfsmatige schil van de netwerkorganisatie. De afdeling ontwikkelt zich als een regisseur voor het beheer van de openbare ruimte in de stad. Bij de uitvoering van dat beheer werken we bijzonder nauw samen met marktpartijen. Om die regie goed te kunnen doen, kennen de medewerkers van Ruimtelijke Uitvoering de stand van zaken in de openbare ruimte en zijn het professionals in het zorgen voor 'een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten'. Dat wordt bereikt door samenwerking te zoeken met diverse interne en externe partners. Kerntaken zijn:
 1. Dagelijks beheer van de openbare ruimte. Ruimtelijke uitvoering is de regisseur van de uitvoering van bestekken en contracten;
 2. Lang cyclisch beheer, waarbij Ruimtelijke Uitvoering met integrale projecten het beheer en de nieuwe aanleg van de openbare ruimte regisseert.
Ruimtelijke uitvoering is onderdeel van de keten openbare ruimte en bestaat uit de onderdelen programmeren, adviseren, contracteren en realiseren.

Team Vakspecialisten
Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, riolering, openbare verlichting en riolering. De adviseurs geven advies over onderhoud en vernieuwing, de ontwerpers leveren tekeningen voor aanpassing, onderhoud of aanleg. Dat betreft zowel de reguliere beheer- en onderhoudscyclus als projectmatige werkzaamheden.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anneloes Waelpoel van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013