Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgToezichthouder Wmo en Jeugdwet

Toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Vacature

Indien je momenteel in vaste dienst bent, blijf je in vaste dienst. Interne kandidaten worden gedetacheerd voor de duur van 1 jaar met mogelijke verlenging van de detachering.
Extern: een dienstverband op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar met mogelijke verlenging.

Het team Fraudebestrijding (cluster Toezicht Wmo en Jeugdwet)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van voorzieningen die zij aan haar burgers bieden in het kader van Wmo en Jeugdwet. Om die kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen moeten zij toezien op rechtmatigheid en doelmatigheid van deze voorzieningen. De gemeente let erop dat geld dat bestemd is voor zorg en ondersteuning goed besteed wordt. Met andere woorden: dat cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, van een kwaliteit die is afgesproken. Het uiteindelijke doel is namelijk dat de cliënten met behulp van de zorg en ondersteuning zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Goed toezicht is een belangrijke impuls voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Hierbij is toezicht geen doel op zich, maar een middel.

Het cluster toezicht Wmo en Jeugdwet bestaat uit ruim 6 fte. In 2017 en 2018 is hard gewerkt aan het inrichten van toezien- en toezicht processen i.s.m. diverse afdelingen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In 2019 wordt de werkwijze t.a.v. dit toezicht verder doorontwikkeld. Jij kunt daar onderdeel van zijn! Het toezicht spitst zich vooral op aanbieders van zorg. Een verzwaard VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatie procedure.

De functie
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 • Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke onderzoeken waarbij de Wmo of Jeugdwet voorziening wordt beoordeeld op kwaliteit en rechtmatigheid aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid.
 • In het kader van het onderzoek voeren van (confrontatie) gesprekken met cliënten en zorgaanbieders. Overleg voeren met onder andere management, hulpverleners en cliënten.
 • Afwegen van bevindingen en vormen van een onafhankelijk en professioneel oordeel over onder meer het beleid van de zorgaanbieder en de situatie in de praktijk.
 • Het analyseren, onderzoeken, registreren en rapporteren over het vermoeden van fraude, de acties, interventies en de afhandeling daarvan.
 • Organiseren en voorzitten van een multidisciplinair samengesteld team / casustafel. Je moet daarbij In staat zijn om de belangen vanuit de diverse disciplines te behartigen en een integraal advies op te stellen. Het formuleren van concrete acties om de risico's te nivelleren. Bewaken van de afspraken en sturen op voortgang.
 • Coachen en adviseren van collega's (o.a. De Tilburgse Toegang en afdeling Dienstverlening en Contractmanagers) vakinhoudelijk en op competenties ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen van het totale toezien en toezicht proces binnen de eigen organisatie.

Functie-eisen
Afgeronde opleiding: HBO
Opleiding op HBO niveau (harde eis is een volwaardige HBO opleiding, geen korte versie)
Bijvoorbeeld een opleiding op het gebied van psychologie, sociale wetenschappen, sociaal-medische zorg, gezondheid(szorg), maatschappelijke dienstverlening, (gezondheids)recht of toezicht houden, maar ook andere opleidingen sluiten wij niet uit;
Enkele jaren ervaring in een bestuurlijke omgeving is een pre.

Kennis van:
 • Uitgebreide en brede kennis van wet- en regelgeving (o.a. Wmo en Jeugdwet), procedures en (bestuurlijke)processen, beleidsplannen binnen de gemeente. Financieel inzicht en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke prioriteit, evenals in bedrijfsvoeringprocessen en zorgprocessen.
 • Brede kennis van het totale toezichtsgebied (kwaliteit en rechtmatigheid).
 • Vaardigheid in het opstellen van toezichtsplannen, bestuurlijke adviezen en evaluatierapporten hierbij rekening houdend met ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid. In staat om ontwikkelingen met betrekking tot het werkveld bij te houden en toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • In staat zijn om op het vakgebied een intern en extern netwerk te onderhouden. Je legt gemakkelijk contact met mensen met verschillende achtergronden en culturen. Je kunt structuur aanbrengen in de gesprekken en de regie houden.
 • Bestand zijn tegen druk vanuit diverse betrokkenen als gevolg van verschillende belangen. Je blijft consistent in je handelswijze.
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
Daarnaast ben je:
 • integer en in staat hierin een voorbeeldfunctie te vervullen
 • beschik je over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • deskundig op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg
 • onafhankelijk in denken en doen
 • vasthoudend
 • flexibel in beïnvloedingstijlen
 • vind je het prettig om in het kader van HNW flexibiliteit te krijgen, maar ook flexibiliteit te bieden die voor het werk nodig is
 • beschik je over een resultaatgerichte en kwaliteitsbewuste aanpak
 • analytisch vermogen
 • je beschikt over inlevingsvermogen, kunt goed samenwerken, bezit overtuigingskracht en bent besluitvaardig, omgevingsbewust en in staat om out of te box te kunnen denken

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.591,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Intern: Indien je momenteel in vaste dienst bent, blijf je in vaste dienst. Interne kandidaten worden gedétacheerd voor de duur van 1 jaar met mogelijk verlenging van de detachering. Extern: een dienstverband op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar met mogelijke verlenging.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Françoise Clabbers, Coördinator Toezicht Wmo / Jeugdwet (06-55102513) of Jan-Willem Sies Teammanager Fraudebestrijding (06-51063838). Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW19-34-35i en e.
Eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 11 september 2019 (Spoorlaan 181 in Tilburg).
Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 215.000 inwoners de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jan-Willem Sies van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013