Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgTeammanager Team Bemiddeling

Teammanager Team Bemiddeling

Vacature

Je komt in dienst op detacheringsbasis via payroll-organisatie 18K.

Informatie
We zoeken een teammanager voor het team Bemiddeling (19 fte) met verschillende functies: trainer/coach/doelmatigheidsconsulent/werkmakelaar/netwerkconsulent. Samen met de 2 andere teammanagers ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het realiseren voor de opgaven zoals opgenomen in het afdelingsplan. Je stuurt de werkzaamheden binnen je team aan, zodat de productafspraken in kwantiteit en kwaliteit worden gerealiseerd. Je begeleidt en stuurt medewerkers binnen je team aan om de beoogde resultaten te realiseren.
Je geeft de grote lijnen aan, delegeert de werkzaamheden en bevordert de zelfsturing van de medewerkers.
Je stuurt en faciliteert de in- door- en uitstroom van medewerkers (voortdurend bezig met de juiste man of vrouw op de juiste plaats). Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed werkklimaat en het zo nodig doen van wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kwalitatieve / kwantitatieve ondersteuning en organisatorische verbanden. Je bevordert de samenwerking van medewerkers met collega's van andere teams en afdelingen en externe partners om een optimaal resultaat te behalen.
Je treedt op als proceseigenaar voor de (deel)processen en je zorgt voor optimalisering van de werkprocessen, het maken van sluitende afspraken, de producten en diensten die worden geleverd en voor de inzet en beheer van middelen van het cluster. Je bent opdrachtgever voor afgebakende projecten. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van alle samenwerkingsrelaties die nodig zijn voor de uitvoering van je kerntaken en voor het organisatiemodel als geheel.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO
Afgeronde opleiding: HBO of WO
 • Kennis van en ervaring met:
 • leidinggevende- en besturingsprocessen
 • ambtelijke processen
 • functiegebonden specifiek(e) vakgebied(en)
 • Kennis van sociale zekerheid (Participatiewet, gemeentelijk beleid)
 • Aantoonbare coachende / leidinggevende kwaliteiten en het vermogen om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen en te begeleiden
 • Ervaring in soortgelijke functies
 • op de hoogte van ontwikkelingen in de omgeving;
 • kennis van processen, procesmanagement;
 • werken met het leanconcept.
 • Netwerkvaardigheid
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Samenbindend Leiderschap
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 3.348,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur
 • Een dienstverband dat start op payrollbasis via 18K, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marieke Boskman (Teammanager Werkgeversdienstverlening), telefoonnummer (013) 5429882 en Hannine van de Grift, (afdelingshoofd Werk & Inkomen, telefoonnummer 06-25176861 . Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: WIN18-33e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op medio december 2018.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Werk & Inkomen
Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Onze opgave is om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers en de in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de individuele klant aanwezige kracht. We dragen bij aan de ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmark en hopen daarbij zoveel mogelijk mensen uitkeringsonafhankelijk te maken. De afdeling Werk & Inkomen bestaat uit vier clusters: Regie, Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. De clusters zijn onderverdeeld in teams. De afdeling Werk & Inkomen werkt samen met een aantal kernpartners en heeft een netwerk dat bestaat uit een groot aantal maatschappelijke partners en werkgevers die actief zijn in de stad en regio. Het cluster Werk bestaat uit drie teams: team Diagnose, team Bemiddeling en het team Werkgeversdienstverlening. Binnen de NOMA-keten is de hoofdtaak van het team het matchen van Participatiewet klanten. De accountmanagers hebben als hoofdopgave werkgevers te adviseren, arrangementen te sluiten, vacatures op te halen, klanten met beperkte loonwaarde aanbodgericht voor te stellen bij werkgevers. De werkmakelaars richten zich op de klanten werkzoekenden. Zij zijn samen met de accountmanagers actief in projecten als Tijdelijk Banenmodel, SROI, Entree/ROC leerlingen, Jongerenpunt, VSO-PRO leerlingen, bemiddelen van klanten met beperkte loonwaarde/Baanafspraken e.d. Deze werkmakelaars zijn hoofdzakelijk actief met klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Team Bemiddeling
De goed bemiddelbare klant met een inspanningsverplichting wordt direct doorgeleid naar een dedicated werkmakelaar met als doel in die 1e 4 weken al tot een match met een werkgever te komen. Voor de klanten bij wie het niet lukt om binnen 4 weken tot een match te komen en de klanten die meer nodig hebben om tot matching over te kunnen gaan wordt het poortprogramma van Tilburg Actief ingezet. Trainer/coaches verzorgen een training, workshops, voeren individuele coachgesprekken en zorgen voor een warme overdracht naar de doelmatigheidsconsulent indien uitstroom na het poortprogramma nog niet gerealiseerd is. Doelmatigheidsconsulenten stellen een plan van aanpak op samen met de klant en zorgen dat de klant actief blijft in het zoekgedrag. Zij dragen geschikte kandidaten voor aan de collega werkmakelaars. De werkmakelaars zijn ook de directe partner voor begeleidingsorganisaties voor de doelgroep arbeidsfitte kandidaten. Binnen team Bemiddeling worden ook klanten aangemeld die geschikt zijn voor vrijwilligerswerk of een ander vorm van participatie (tegenprestatie). De werkmakelaar/netwerkconsulent zorgt voor het daadwerkelijk matchen en plaatsen van onze klanten op beschikbare vacatures en arrangementen.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Hannine van de Grift van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013