Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgTeammanager Bedrijfsvoering en Cultuur

Teammanager Bedrijfsvoering en Cultuur

Vacature

Tijdelijke functie voor een periode van twee jaar met (mogelijk) uitzicht op een vaste aanstelling.

Ben jij die energieke enthousiaste manager met een kritisch oog voor bedrijfsvoering, datasturing én aandacht voor je medewerkers met hart voor het Sociale Domein? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wat verwachten we van je?
Wij zijn op zoek naar een energieke manager, die een uitdaging ziet in het vormgeven en bouwen van het nieuwe team Bedrijfsvoering & Cultuur. Daarbij wordt de manager ondersteund door twee strategen (domeinen cultuur en sturing/bekostiging). De aandachtspunten voor de komende twee jaar liggen voornamelijk op het professionaliseren en doorontwikkeling van de beleidsondersteuning, het subsidieproces en datasturing. Je neemt mensen mee in deze ontwikkeling.

Je kunt mensen motiveren en faciliteren om de dingen nog beter te doen. Je schept voor je medewerkers duidelijke kaders en geeft richting. Je bent niet te verlegen om mensen aan te spreken op houding, gedrag en resultaten. Het is aan jou om vanuit samenbindend en coachend leiderschap de samenhang in dit diverse gezelschap te bewaken. Je geeft teamleden de ruimte die ze nodig hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

De steeds veranderende vraag en ontwikkeling(en) van de afdeling Sociaal, vraagt om een flexibele inzet van de beleidsondersteuning om hierop in te kunnen spelen.
Kijkende naar het subsidieproces wordt momenteel in nauwe samenwerking met afdeling Planning & Control de laatste hand gelegd om de basis op orde te krijgen. De komende tijd staat vooral de doorontwikkeling van het subsidiesysteem centraal en meer gericht meetbaar maken van de doelstellingen van de subsidies.
Tot slot willen wij samen met afdeling Informatievoorziening de datasturing voor de keten van het sociale domein een impuls geven conform het bestuursakkoord. Daarbij gaat het niet alleen om de gedecentraliseerde taken, maar ook de overige taken in het sociale domein.

Functie-eisen
Wij vragen Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: relevante universitaire opleiding

Competenties:
 • Ontwikkelen en coachen van medewerkers
 • Samenbindend leiderschap
 • Samenwerken/netwerk
 • Organisatiesensitief: inzicht in ambtelijke en bestuurlijke werkwijzen en verhoudingen
 • Omgevingsbewust, inclusief inzicht in maatschappelijke verhoudingen
 • Resultaatgericht
Kennis van en ervaring met:
 • Bedrijfsvoering, Subsidiering en Datasturing
 • Management- en besturingsprocessen;
 • Politieke / bestuurlijke processen;
 • Verbinding van beleid naar uitvoering en bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor een periode van twee jaar. Met mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling. Dit is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen binnen de afdeling Sociaal.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Erik Roest, afdelingshoofd Sociaal, telefoonnummer 06-21689100. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: SOC18-14e.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 oktober én 30 oktober 2018. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen.

Afdeling Sociaal in verandering
Inwoners in hun eigen kracht zetten, stimuleren dat Tilburgers mee kunnen doen in de samenleving en ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. Daarbij staan drie programma's centraal: de inclusieve stad, de duurzame stad en de vitale stad. De afdeling wordt na de zomervakantie 2018 opgedeeld in drie 3 teams. Te weten: team Ondersteuning & Zorg; team Civil Society & Perspectief en het nieuw te vormen team Bedrijfsvoering & Cultuur. Dit betreft een organisch veranderproces passend bij de doorontwikkeling waar de afdeling Sociaal voor staat.

De afdeling Sociaal (inclusief het nieuw te vormen team Bedrijfsvoering en Cultuur) bevindt zich in een sterk veranderende omgeving. Enerzijds vloeit dit voort uit de nieuwe taken ten gevolge van de drie decentralisaties, anderzijds komt dit door de nieuwe positie die de gemeente inneemt en/of van de gemeente wordt verwacht in het kader van de participerende overheid.
 • Waar vroeger vooral de nadruk lag op beleid, is tegenwoordig processturing net zo belangrijk. Dit betekent onder meer een afdeling die:
 • In contact staat met het maatschappelijk veld; • Mede antwoord kan geven op de transformatie;
 • Open staat voor maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie;
 • Dit organiseert en realiseert binnen de netwerkorganisatie en diverse ketens van de gemeente Tilburg en daar waar nodig samen met omringende gemeenten en partners uit het maatschappelijk veld.
Het team
Het team Bedrijfsvoering & Cultuur bestaat uit ongeveer 27 medewerkers, bestaande uit strategen (senior)beleidsmedewerkers, data-analisten en ondersteuners. Enerzijds is het team verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het cultuurbeleid, anderzijds is het team ondersteunend aan de diverse ketens binnen de organisatie waarbij afdeling Sociaal betrokken is. Dit doen zij op vijf manieren:
 • door het leveren van beleidsondersteuning;
 • door ondersteuning en advisering bij sturing en bekostigingsvraagstukken;
 • door ondersteuning inkoop en contractmanagement;
 • door het ondersteunen van het subsidieproces indien voor dit instrument wordt gekozen;
 • door ondersteuning door middel van datasturing.
Als het gaat om subsidiëring en datasturing doet het team dat niet alleen, maar in nauwe samenwerking met respectievelijk de afdelingen Planning& Control en Informatievoorziening.

Ontwikkeling intelligence, informatie- en datasturing:
Om in het sociale domein trends en ontwikkelingen te identificeren, beter onderbouwde beleidskeuzes te maken, de (toezicht)rol scherper te vervullen, de dienstverlening aan burgers - leveranciers en ketenpartners te verbeteren, en geleverde inzet en prestaties beter te evalueren wordt voorgesteld een taakgroep intelligence op te richtingen. Dit sub-team heeft als taak de informatiebehoefte in kaart te brengen en deze van benodigde gegevens en kennis te voorzien. Passend bij de ambities in het Bestuursakkoord om data gestuurd beleid en uitvoering steeds meer de basis van ons werk te laten zijn. Hiervoor worden nieuwe medewerkers geworven en zal positionering voor deze functies nader worden uitgewerkt. Als teammanager ben je hierbij nauw betrokken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Erik Roest van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013